Gravsättning

Edith Svensson

På Gamleby kyrkogård har urnan med askan efter Edith Svensson gravsatts. Förättare vid akten var Sven-Erik Jacobsson.