Krävde renovering och blev uppsagda

Den långtgående konflikten mellan hyresgäster och hyresvärden Grazyna Wegrin på Dackevändan i Blackstad har tagit en ny vändning. När de boende ansökte om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden blev de uppsagda från sitt boende av hyresvärden.

Benny Johansson är en av de boende på Dackevändan i Blackstad. Till tidningen Hem& Hyra berättar han att hans familj samt deras två grannar är uppsagda från bostäderna de hyr av Grazyna Wegrin. Enligt Benny Johansson beror det på att de krävt att deras bostäder renoveras. Åtgärdsföreläggandet som hyresgästföreningen ansökt om gäller Benny Johansson och hans två grannar. Resterande sex lägenheter i området står just nu tomma. I två fall yrkas på vite på 50 000 kronor och i ett fall på vite på 5 000 kronor och det är därför som man nu blivit uppsagda, hävdar Benny Johansson.

Grazyna Wegrin håller inte med om den bilden. Hon har i sitt yttrande till hyresnämnden anfört att det är hyresgästerna själv som förstört sina lägenheter.

När VT når henne på telefon säger Grazyna Wegrin att uppsägningen beror på att gästerna själva har orsakat skadorna i lägenheterna och att det är därför som de sägs upp. Hon säger också att arbetet med renoveringen ska börja snart.

– Ja, hela området ska renoveras, renoveringen ska börja snart, i maj, och alla hyresgäster sägs upp nu, säger hon.

Victor Herrera är ärendehandläggare på Hyresgästföreningen i Växjö. Enligt honom går det att säga upp hyresgäster om det går att bevisa att de har vanvårdat lägenheten som de hyr.

– Då ligger bevisbördan på hyresvärden och det gäller att visa att det är så, säger han.

Victor Herrera säger också att hyresgästföreningen har haft en jurist på plats i lägenheterna och att det på bilder där ifrån ser ut som att det istället handlar om bristande underhåll.