Debatt Att skapa rätt förutsättningar för lek och spontana aktiviteter är mycket viktigt i arbetet med att främja folkhälsan. Därför är det angeläget att kommunen gör strategiska satsningar på de miljöer som kan stimulera till mer fysisk aktivitet. Idag finns det miljöer som har förutsättningar men som saknar belysning, vilket skapar en otrygg miljö och därmed motverkar möjligheten till att stimulera till mer aktivitet. Själv gillar jag att springa och promenera men har stött på många gångbanor och motionsspår som är under all kritik vad gäller belysning. Följden blir tyvärr att jag inte vågar utföra någon fysisk aktivitet kvällstid. Jag vet många fler, främst kvinnor, som delar min känsla.

Personligen tycker jag att det är för mörkt på många platser där fysisk aktivitet såsom löpning och pulkaåkning kan utföras. Stadsparken är en av kommunens mest centrala samlingsplats med ytor som kan stimulera alla åldrar. Det sägs att Stadsparken är klar vad gäller belysningen. Problemet är att man inte har tagit hänsyn till hela Stadsparken, fotbollsplanen och pulkabacken är fortfarande inte belysta. Den mörka miljön skapar en otrygg känsla som därmed dämpar lusten att leka när mörkret faller. Detta gäller även en av våra mest populära pulkabackar, Breviksalpen.

Backen i Gunnebo är ett bra exempel där man nu med belysningen har skapat en härlig miljö att leka i, även när mörkret faller. Vad jag förstår är det resultatet av de förbättringspromenader som har genomförts. Jag ser mycket positivt på att förbättringspromenader nu även ska genomföras i Västerviks tätort och hoppas att det ska ge ett snabbt resultat.

Belysning skapar inte bara trygghet utan det främjar även fysisk aktivitet och hälsa.