Replik på inlägg av Sture Åström om vår rapport om förnybar energi.

Det är trevligt att den pensionerade debattören Sture Åström sett vår artikel och uppmärksammat vår rapport i både Hallands Nyheter och Västerviks Tidningen. Trevligt att nyheten får stor spridning! Sture Åström från Helsingborg har annars tidigare utmärkt sig mest med ett flertal insändare där påverkan på klimatet från användningen av fossila bränslen förnekas.

Det är dock mycket få vetenskapligt skolade som inte tagit till sig de senaste forskningsrönen inom klimatområdet och därför är beredda att hålla med Sture Åström. Det är därför kanske provocerande för en "klimatförnekare" som Sture Åström att vi påstår att Sverige kan ha en fossilfri elproduktion i framtiden. Men det är givetvis ingen ursäkt för att debattören att vara oförskämd och hävda att vi är okunniga och naiva.

Naturligtvis skall effektbalans råda i elproduktionen i varje ögonblick. Det är självklart. Lika mycket elenergi som konsumeras måste i varje ögonblick produceras. Men givetvis måste också energin finnas tillgänglig. För de som läser vår rapport ser att vi nämner att förra året exporterade vårt land 22,6 TWh. Elproduktionen från kärnkraftverk 54,4 TWh och icke förnybar elproduktion var 2,5 TWh.

För att ersätta kärnkraften och den fossila energin krävs således 34,3 TWh.

Vi menar att förutsättningarna är goda för att göra detta framöver. Vi har många värmeanläggningar som för närvarande bara producerar värme (som fjärrvärmecentraler), som kunde producera också elenergi från biobränsle i en kraftvärmeprocess. Dessa anläggningar är inte beroende av sol och vind.

Det finns även potential för ytterligare eleffektiviseringar. Dessa är också väderoberoende.

Det finns också potential för fortsatt utbyggnad av vindkraft och solenergi. Javisst, de är väderberoende. Men de gånger vädret försvårar kan vi reglera med andra energikällor som vattenkraft och bioenergi-eldade kraftverk.

Det går också att utöka det nuvarande systemet med effektbalanser, där också stora kunder får betalt för att koppla bort sina laster för att se till att det råder effektbalans på elnätet. Det kanske är mer ekonomiskt vettigt att betala stora elkonsumenter en summa för att de stänger av sin förbrukning i vissa ögonblick än att bygga nya kärnkraftspalats för att möta behoven?

Effektbalanser i elnätet utan kärnkraftverk har mycket grundligt beräknas av professor Lennart Söder med flera på KTH. Vi baserar vår rapport på bland annat deras forskning, se vår referens: Söder. L På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige, KTH, 2014.

Vårt artikel har som syfte att väcka frågan: Om vi nu har möjlighet att försörja vårt land utan kärnkraft och fossileldade kraftverk, varför inte göra det?