Debatt Socialminister Annika Strandhäll tog den 18 december emot den nya utredningen som ger förslag till ny föräldraförsäkring. Regeringens utredning har omfattat tre områden; hur föräldraförsäkringen kan bli mer jämställd, hur den kan anpassas till olika familjekonstellationer samt hur reglerna kan förändras?

För mig som kristdemokrat blir det besynnerligt när det viktigaste perspektivet av de alla inte nämns. Nämligen barnperspektivet. Kanske att just avsaknaden av detta perspektiv är symptomatiskt för den rödgröna regeringen.

Regeringens utredning föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Jag kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

Jag vill hävda att utredningen ”En modern föräldraförsäkring”, med förslag på förändringar i föräldraförsäkringen är ett familjefientligt förslag. Hur modernt är det att begränsa flexibiliteten i föräldraförsäkringen?

Vi kristdemokrater motsätter oss förslag i utredningen som färre dagar i föräldraförsäkringen och att pappadagarna vid barnets födsel tas bort.

Vi motsätter oss fem kvoterade pappa- respektive mammamånader och att man inte ska få spara dagar efter barnens 3-årsdag.

Vi motsätter oss att Ingen förälder kan ta ut mer än 8,5 månaders föräldraförsäkring under småbarnsåren och därmed försvåra möjligheten att vara hemma lite längre med sitt barn.

Vi vill istället ge familjerna möjlighet att kunna kombinera jobb och familj. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Vi vill se en helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa

En barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att nyttja förskola

Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara. Föräldrar med barn under 18 år ska få jobbskatteavdrag på 500 kronor i månaden och förälder. Vi vill höja pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn så att inte den som är hemma drabbas genom lägre pension.

Vi vill också se ett förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet. Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.

Det finns en stor skillnad i syn på familjepolitiken. Det finns uppenbara politiska krafter som klåfingrigt vill detaljstyra, fostra och begränsa familjerna. Kristdemokraterna står upp för att stärka familjens frihet och dess möjlighet att själva bestämma. Där går en skarp skiljelinje och vi vet att vi har en majoritet av de svenska familjerna med oss.

Om några månader är det val och då har du möjlighet att påverka din familjs frihet från klåfingriga politiker.