Debatt Kalmar län består till stora delar av landsbygd. Vi har också skärgård dit det är svårt att nå med ambulans och räddningstjänst. Enligt Sveriges Hjärtstartarregister drabbas cirka 10 000 människor av akut hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Av dessa överlever ungefär 500 personer. Det beror till stor del på att ambulans eller räddningstjänst sällan hinner fram i tid.

Den enskilt viktigaste åtgärden för att öka överlevnaden är därför att minska tiden mellan hjärtstoppet och den tidpunkt då akuta insatser kan sättas in. Genom att bygga ut ett system med hjärtstartardrönare i vårt län skulle överlevnadsgraden kunna höjas markant. En drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats. I det här fallet skulle den kunna transportera en hjärtstartare till en person som drabbats av akut hjärtstopp.

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår därför Liberalerna att landstinget utreder ett införande av hjärtstartardrönare. Det genomförs sedan i höstas ett sådant försök i norra Roslagen med goda resultat. Enligt de tester som genomförts där kan överlevnadsgraden vid hjärtstopp öka till 70-80 procent. Kungliga Tekniska Högskolan har tagit fram en matematisk modell som visar att i landsbygdens ytterområden, där det tar ambulans och räddningstjänst 25 minuter att nå fram, skulle en drönare vara framme före en vanlig ambulans i 93 procent av fallen. Den eller de som kontaktat SOS Alarm skulle då kunna börja använda hjärtstartaren snabbare och kunna rädda liv.

Det system som testas bygger på att hjärtstartardrönare står redo på brandstationer. Den är ett komplement till ambulans och räddningstjänst som skickas ut i samband med larm. Det tar tre sekunder från det att larmet kommer tills drönaren är i luften. I jämförelse tar det 90 sekunder för ambulansen att komma iväg. Drönaren flyger med drygt 100 km/h i en rak linje till den position där mobiltelefonen befinner sig då de fått koordinaterna för olycksplatsen inmatade.

Drönare används till allt fler uppgifter i samhället. Främst för leveranser, men även för andra uppgifter. Missing People har exempelvis sökt tillstånd i länet för att kunna leta efter försvunna människor med hjälp av drönare. Man skulle även kunna kan flyga ut läkemedel, insulin eller adrenalinsprutor i samband med allergiska reaktioner och säkert mycket annat. Därför vill vi liberaler att landstinget även utreder vilka andra möjliga användningsområden som finns där drönare skulle kunna skapa ökad trygghet för medborgarna i länet.

Ett system med hjärtstartardrönare skulle öka tryggheten för många människor, särskilt i vårt län med många äldre som bor i glesbygd och skärgård. En drönare placerad på en sjöräddningsstation kan till exempel nå en skärgårdsö tre gånger snabbare än en ambulanshelikopter enligt de tester man utför i Roslagen. Rätt använd kan tekniken med drönare rädda liv även i vårt län.