Den 30/6 kom en rapport med titeln ”100 procent förnybar elenergi” från Högskolan i Halmstad. Bland författarna märks professor Jonny Hylander och lektor Göran Sidén. Den är beställd av WWF, Naturskyddsföreningen och Greenpeace, googla ”greenpeace hylander förnybart”.

Författarna presenterade rapporten på DN Debatt den 12/7 under rubriken: ”Satsning på solceller kan göra Sverige helt förnybart 2020”. Civilingenjören Sivert Göthlin, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet, replikerade:

"Författarna saknar de mest elementära kunskaper om elförsörjningens krav. Förbrukningen är som störst en kall vinterdag i december–januari. Toppen nås på morgonen före klockan 9 eller efter klockan 15 på eftermiddagen. Vid båda tillfällena är det mörkt och solceller ger garanterat noll oberoende av hur mycket som byggs ut."

Alternativet till kärnkraften är således vindkraft. Dess allt överskuggande problem är: Varifrån kommer elen vid vindstilla?

Detta negligerar författarna, men konstaterar i förbigående att vindkraften är beroende av vädret. De har inte undersökt hur vanligt det är med vindstilla, fast sådana uppgifter är lätt tillgängliga, googla ”vindstilla europa” och ” sveriges el maj 2016”. Under maj levererade vindkraften mellan 3,2 och 0,3 GW, gigawatt. Kapaciteten var sällan mer än 1 GW, det vill säga 17 procent av vindkraftens totala märkeffekt, 6,0 GW. Under en hel månad!

De refererar till professor Lennart Söder, KTH, som förklarat att det svenska nätet visat sig ha förmågan att reglera mellan det maximala behovet, 26 GW och det minimala behovet, 9 GW. Därför kan det givetvis balansera variationer i vindkraft om ex.vis 12 GW.

Rapporten förutsätter att kärnkraftens generatorer är stängda, ersatta av vindkraft. Men denna levererar ibland mycket lite: 1,3 procent under en halvtimme den 22/7. Alltså behövs generatorer, som inte finns idag, googla ”efter kärnkraften gaskraft”. Det är så självklart att ett barn kan förstå det!

Rapporten består av idel misstag. Den utgår från 2015, som var ett varmt år. Ett ”normalår” krävs ytterligare 6 TWh, terawatt-timmar. Ett ”torrår” saknas vatten för 20 TWh. Beräkningarna av kostnader är naiva utan hänsyn till kapitalkostnadernas beroende av utnyttjningsgrad.

Vår medlem Björn Viklund noterade att koldioxid inte påverkar klimatet och konstaterade:

"Så det finns ingen lösning för vind utan kärnkraft... Och en lösning med kärnkraft behöver inte vind."