Debatt Kommunfullmäktigeledamöter i Västerviks kommun vet hur det är att sammanträda kvällstid. Senaste fullmäktigemötet slutade 2320.

Att efter en intensiv arbetsdag direkt och ofta mycket långt inpå kvällen ha överläggningar och beslut i den folkvalda och högsta beslutande instansen är, för att uttrycka sig milt, inte optimalt! Om någon fortfarande tvivlar är det bara att via datorn följa ett antal tidigare KF-möten.

Jag har länge argumenterat för att det är dags att, som i flera andra kommuner, gå över till dagsammanträden för Västerviks kommunfullmäktige. Det kommer att höja vakenhetsgraden, kvalitén på mötet, deltagandet i och inläggen i debatten.

Liberalerna i Tjust lämnade i september 2016 in en motion där vi yrkar att dagsammanträden införs i Västerviks kommunfullmäktige senast i september 2017. Ännu har inget svar kommit. Om allt går enligt plan når svaret kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni. Jag hoppas det blir så.

När vi från Liberalerna lyft frågan tidigare har vi fått motargumenten att det är bra som det är och att alla andra har kvällstid. När vi trots det insisterat har argumenten blixtsnabbt kommit att det blir alldeles för dyrt och att vissa yrkesgrupper skulle uteslutas från möjligheten att delta.

På de första påståendena är svaren: Nej det är inte bra som det är. Kolla bakåt några inspelade KF-sammanträden, om du orkar, så får du se. Inte heller stämmer det att alla andra har kvällstid. Bland annat Kalmar har dagsammanträden.

På argument tre och fyra är mina svar: Västerviks kommun har länge haft bland de lägsta kostnaderna för politik i regionen och i riksjämförelser. Efter senaste valet höjde den nyvalda majoriteten arvodena för en del förtroendevalda i ordförandepositioner rejält men inte nämnvärt för fotfolket i nämnder och fullmäktige. Demokrati måste få kosta – också i Västerviks kommun.

Är det inte rimligt att kommunens högsta beslutande organ läggs på dagtid för att kvalitetssäkra det som sker där och att ledamöterna får rimlig ekonomisk ersättning? Då tror jag också vi skulle kunna locka nya in i lokalpolitiken eftersom ju kvällen blir ledig för familj och fritidsintressen.

De signaler jag fått från några övriga oppositionspartier och även några socialdemokrater är försiktigt positiva men frågan är om det räcker. Är du intresserad av att få till förändring och förnyelse av den lokala politiken och att vi gör ett försök att kvalitetssäkra det som sker på kommunfullmäktigesammanträdena? Då bör du nog kontakta de politiker du röstat på och har förtroende för och trycka på, skapa opinion och delta i den offentliga debatten!