Debatt Än en gång gör vi klart för Västerviks befolkning och ledaren i Västerviks-Tidningen att Vänsterpartiet inte stödjer en utbyggnad av en södra infart enligt förslag.

När man inte själv tror på en verksamhet som man förespråkar hittar man på många skäl till varför verksamheten behövs. Senaste exemplet i raden på argument för att man behöver en Södra infart var att havande mammor lättare ska kunna ta sig till Västerviks sjukhus förlossningsavdelning från Oskarshamn annars kommer mödrarna hellre söka till förlossningen i Kalmar. Vi tog naturligtvis kontakt med förlossningsavdelningen och fick rapport om förlossningsstatistik och förtroende för Västerviks sjukhus förlossningsavdelning. De ansvariga uppger att ingen statistik tyder på detta och att förtroendet för Västerviks sjukhus är mycket högt.

Naturvårdsverket, som kommer att ansvara för en stor del av kommande klimateffekter avråder från fler stora väginvesteringar för att istället börja koldioxidjakten på allvar. Inget parti vill tala om anpassningen av stora projekt sedan klimatomställningarna blev ett faktum för oss. Beslutet att skissa för en Södra infart togs innan vi ens hade tänkt i klimatpolitiska termer. Det har gått alldeles för mycket politisk prestige i frågan.

Vänsterpartiet tycker det är fel att förstöra fin naturmark för det rörliga friluftslivet i direkt anslutning till centralorten.

Vänsterpartiet tycks vara enda partiet, som tycker att de insparade medlen från förskola, skola och äldreomsorg främst ska gå till barnomsorg, skolomsorg, äldreomsorg och kultur.

Vänsterpartiet tycker att vi behöver en evakueringsväg om något allvarligt stänger infartsvägen och detta kan göras via en enklare väg ut ur centralorten via Momehål med anslutning vid infarten till återbruket ungefär. Maxkostnaden skulle bli cirka 5 miljoner.

Vänsterpartiet tycker också att vi kan bygga ihop Verkebäck via en Södra infart men då ska trafikverket bekosta den och en sådan sträckning skulle sannolikt kosta över en miljard.