Replik på professor Jonny Hylanders replik i debatten om en rapport om förnyelsebar energi. Tidigare debattinlägg är publicerade den 28/7 och den 26/7.

Herrarna Hylander och Sidén bekräftar nivån på sin kompetens.

1. Istället för att som vetenskapsmän diskutera sakfrågan, ägnar de mer än en fjärdedel av repliken åt min person med det nedsättande epitetet ”klimatförnekare”.

2. Civilingenjör Sivert Göthlin visade hur okunnigt det är att föreslå solceller, när dessas bidrag till effekten är noll vid vinterns maxbehov.

3. Det är naivt att diskutera priset för kapitalintensiv elproduktion utan hänsyn till antalet timmar den kan få betalt för driften. I Tyskland har norska Statkraft monterat ner en gasturbin, som fick gå med full effekt bara under 100 timmar på ett helt år.

Rapporten föreslår nästan en fördubbling av vindkraften, som står stilla ibland. Den kraft som då behövs, får alltså leverera och få betalt under exempelvis 1000 timmar, medan det normala för kol-, gas- och kärnkraft är 7000–8000 timmar. I Tyskland inför man nu subventioner till kolkraft, för att fler verk inte skall läggas ner.

4. Rapporten utgår från elbehovet 2015, som var både lite varmare och lite blåsigare än vanligt. Ett "normalår” behövs ytterligare 6 TWh och sedan finns det ”kallår” också. Ett ”torrår” kan vatten saknas för 20 TWh. Ett kompetent förslag till en omställning av hela elsystemet måste behandla alla sorters år.

5. Mest avslöjande är att de även i repliken bara nämner siffror på energi, fast det svåraste problemet är effekt: Var produceras elen, då sol- och vindkraft ger noll? Det händer ofta även våra grannländer.

Balans krävs för både energi och effekt. Då rapporten blundar för det senare, svårare problemet, har den naturligtvis ringa värde.