Debatt Kvaliteten i förlossningsvården sjunker och det gör även tillgängligheten. Landstingen håller på att misslyckas med en av samhällets mest grundläggande uppgifter – tillhandahålla en god vård och omsorg. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström meddelade tidigare i vår att regeringen satsar 500 miljoner på förlossningsvården i vårbudgeten. En budgetsatsning på förlossning är välkommet men tar inte tag i de stora problemen. För att komma åt dem behöver vi en förstatligad sjukvård.

I en nyligen publicerad rapport från Socialstyrelsen kan man utläsa att kvaliteten på förlossningsvården i Sverige sjunker. På 50 % av indikatorerna försämras resultaten och på de resterande är resultatet oförändrat. Bland annat ökar både förlossningsskadorna och andelen nyförlösta mammor som måste söka vård akut efter förlossning. Läget inom förlossningsvården är allvarligt och landstingspolitikerna förmår inte att leverera en fullgod vård- och omsorg i alla delar av landet.

I Dagens Medicins årliga rankning av Sveriges sjukvård som presenterades i mitten av januari hamnade förlossningsvården på Sollefteå sjukhus i toppen. Trots det stängde BB Sollefteå den 1 februari. Det är inte första gången en topprankad förlossningsavdelning i en mindre stad stänger i Sverige.

Det är dags att skrota landstingen och förstatliga sjukvården. Sjukvården finns till för medborgarna, inte för landstingen. Att sprida ut ansvar för sjukvård på 21 landsting leder till revirtänkande, budgetfokus och en förlorad helhetsbild. Med ett nationellt perspektiv över sjukvården tryggas vård på lika villkor, finansiering och en samordnad utveckling. Ett statligt övertagande av sjukvårdsansvaret skulle innebära en nationell samordning för patienternas bästa.

Förlossningsavdelningar läggs ner, andelen förlossningsskador ökar och förtroendet för sjukvården sjunker. Vi i KDU vägrar sitta stilla och se på när landstingen misslyckas leverera en av de viktigaste uppgifterna inom svensk vård – att välkomna nytt liv till världen på ett värdigt sätt. Vi kräver förstatligad sjukvård, för en jämlik och kvalitativ vård i hela landet.