Insändare I kyrkovalet har du möjlighet att rösta på Borgerligt alternativ – en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp i Svenska kyrkan som representerar dig med borgerliga värderingar.

Genom god hushållning vill vi hålla kyrkoavgiften så låg som möjligt. Vi vill arbeta för att undvika avgifter som upplevs som orimliga. Vår högsta prioritet är att långsiktigt trygga pastoratets ekonomi. Vi vill fortsätta utvecklingen av Södra Tjust pastorat efter de första fyra åren.

Vi vill sträva efter att sänka kyrkoskatten till i nivå med riksgenomsnittet.

Vi vill stärka arbetet bland barn och unga och sträva efter att allt fler döps och konfirmeras. Dopet är grunden för medlemskap i Svenska kyrkan. Diakonin, det sociala arbetet i kyrkan, är en oerhört viktig del av Svenska kyrkan.

Vi vill kunna erbjuda frivilliga att vara ”jourhavande medmänniska” för ensamma, handikappade där sociala skyddsnätet inte räcker till.

Vi vill värna och välkomna frivilligt engagemang och bidra till ökad integration i samhället.

Vi vill verka för konfirmandarbetet med dess inriktning på undervisning, samtal i livsfrågor och vuxenblivande är viktigt för ungdomar.

Vi vill utveckla kyrkans gudstjänstliv med fortsatt stort musikaliskt inslag och flera gudstjänster som passar barn, ungdomar och de som inte är så ”kyrkvana”.

Vi vill motverka partipolitik och öka decentralisering.