Insändare De israeliska myndigheterna fortsätter att neka sjuka människor i Gaza tillstånd att resa för vård på sjukhus i Israel eller på det palestinska Västbanken. Av 1 883 ansökningar under augusti månad avslogs eller fördröjdes på obestämd tid 45% enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Av de avvisade var 169 barn och 76 personer över 60 år. Fem cancersjuka avled i avvaktan på resetillstånd. Mer än hälften av ansökningarna för medföljande till de sjuka avslogs också.

De sjuka utsätts för ingående förhör av den israeliska säkerhetstjänsten innan de eventuellt får tillstånd att resa. Normalt får man ingen förklaring till varför inresetillstånd inte beviljats, eller hur länge man behöver vänta på besked. Den palestinska myndigheten på Västbanken drar också sitt strå till stacken genom att ha minskat antalet tillstånd för Gazabor för medicinsk behandling med 36% jämfört med samma period förra året.

Behandlingen av sjuka i Gaza strider mot en mängd olika internationella regler och konventioner och måste omedelbart ändras. Mest nödvändigt är att se till att den nu 10 år gamla israeliska blockaden av Gaza upphör så att människor kan resa fritt, studera och få sina sociala och mänskliga rättigheter tillgodosedda. Det är märkligt att Sveriges regering, med sin nuvarande plats i FN:s säkerhetsråd, ännu inte tagit ens ett aldrig så litet initiativ för att få blockaden avskaffad.