Insändare En grupp i samhället med otillräckliga rättigheter är sällskapsdjuren. Det orsakar mycket onödigt lidande. Det ska vara roligt och tryggt att vara ett sällskapsdjur i Sverige.

För att göra miljön för hundar i städer mer stimulerande borde det finnas fler lekplatser och utmanande rastgårdar. Dessutom borde det finnas fler och bättre träningsanläggningar där hundvårdnadshavare och hundar kan träna tillsammans. Gärna fler inomhusarenor där man kan träna inomhus året om.

Uppskattningsvis finns det 100 000 hemlösa katter i Sverige, brukar det sägas. Det finns många ideella organisationer som försöker att hjälpa dem, men det räcker inte. Genom att kräva att katter som säljs i Sverige ska ha id-märkning skulle man kunna hjälpa en bortsprungen katt eller ställa krav på en ansvarslös kattvårdnadshavare. Man kan också ta hand om hemlösa katter som inte kan omplaceras. Detta på så sätt att katten fångas in, vaccineras, id-märks, kastreras, sätts tillbaka och tas om hand. På så vis slutar hemlösa katter att fortplanta sig och problemen med många hemlösa katter minskar.

Det finns många olika sällskapsdjur. Djurens parti vill att situationen för alla sällskapsdjur förbättras. Kaniner behöver till exempel mer plats och kontakt med andra kaniner än vad många tror. Dessutom finns det en industri som föder upp kaniner för att människor ska äta dem. Den industrin bör förbjudas i Sverige. Sällskapsdjur plågas även i forskningssyfte. Vårt mål är att avskaffa alla djurförsök som inte ligger i djurens intressen och ersätta dem med modernare och säkrare metoder.

Djurens intressen måste få ta plats i samhällsplanerandet så att vi kan värna om dem även när vår livssituation förändras. När någon måste flytta till äldre- eller vårdboende bör dennes sällskapsdjur få följa med. Vid våld i nära relationer måste det finnas skyddade boenden för alla utsatta familjemedlemmar inklusive sällskapsdjuren. Djurens parti vill också att möjligheten till kostnadsfri veterinärvård för hemlösas djur utreds.

Blir sällskapsdjuren övergivna eller vanvårdade hotas de av omhändertagande och avlivning, men djuren borde inte bestraffas.