Debatt Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil med ett uppdaterat kommunvapen. Syftet är att modernisera kommunens symbol och göra den mer användbar i digitala sammanhang.

Förslaget på grafisk profil är prydligt och ger ett modernt intryck. Det synes också genomtänkt ur ett riksheraldiskt perspektiv, där kronan historiskt är en symbol för staden och inte hela kommunen. Dock är det nuvarande vapnet väl inarbetat. Och det finns goda skäl att inte ha en symbol för staden och en annan för kommunen. Utöver att det är opraktiskt att hantera två olika logotyper bör vi som kommun göra allt vi kan för att inte göra skillnad på land och stad.

Den politiska kritiken mot förslaget har också varit starkt. Framför allt är det den borttagna kronan och den ekonomiska prioriteringen som väcker motstånd. Den 25 september återremitterar kommunstyrelsen ärendet med det uttalade uppdraget att se om kronan kan inarbetas i förslaget på logotype.

Artikelbild

Nytt förslag. Kommunvapnet skulle bli tydligare och mer stiliserat.

Tjänstemännens uppdatering innehåller därefter ingen förändring i utformningen, men däremot en längre riksheraldisk lektion kring stadsvapnet. Och med tillägget att den gamla logotypen skulle kunna användas exklusivt för staden. Majoriteten får nu igenom beslutet i kommunstyrelsen, men med protester från oppositionen.

Vid det senaste fullmäktigemötet den 27 november är motståndet mot förslaget tämligen kompakt. Sju partier yrkar på återremiss eller avslag. Mest kritiska är Vänsterpartiet, Socialisterna och Westerwikspartiet, som lika gärna ser ett avslag på en gång. Centerpartiet och Miljöpartiet uttalar sig inte i debatten. Det är endast Socialdemokraterna som yrkar på att godkänna förslaget.

Beslutet är nu tydligt från fullmäktige. Tjänstemännen får i uppdrag att återkomma med ett förslag på grafisk profil med nuvarande logotype, det vill säga ett vapen med krona.

Man tänker sig då att tjänstemännen ska acceptera det som ett tydligt demokratiskt beslut och justera förslaget därefter. Men så blir inte fallet. Ingen justering levereras. I sitt svar skriver istället kommundirektören och kommunikationsstrategen att de inte betraktar kommunfullmäktiges beslut "som ett framgångsrikt koncept". Därefter uttrycker de en serie personliga åsikter om vad "vi" behöver rätta till. Det är oklart om detta "vi" står för kommunen eller tjänstemännen.

Det kan knappast finnas något hinder för att uppdatera den grafiska profilen med det nuvarande vapnet, som fullmäktige beslutat. Vapnet kan ingå i oförändrat skick eller med en respektfull modernisering av logotypen med bibehållen krona. Det synes vara på principiella grunder, mer än praktiska skäl, de håller fast vid sitt förslag. Det är dock inte förvaltningen som ska styra kommunen genom principer. Det ska de folkvalda politikerna göra.

På vems uppdrag tror sig tjänstemännen arbeta, när de så tydligt går emot demokratiskt fattade beslut och ett tydligt uppdrag? Obstruktioner medelst stadsvapen ska ej accepteras.