Tyck till

Skriv en insändare

Insändare Vill du tycka till - och tala om för andra vad du tycker? Skriv en insändare!

På insändarsidan kan inläggen vara max 2 200 tecken långa (inklusive blanksteg), gärna kortare. Korta texter har större chans att få plats. Använd ordbehandlarens textlängdsmätare för att mäta textlängden.

Insändare får vara underskrivna med signatur, men argumentationen blir starkare om man skriver under med sitt namn.
Skribentens namn, adressuppgifter och telefonnummer måste bifogas (publiceras inte).

Västerviks-Tidningens redaktion förbehåller sig rätten att avgöra vilka inlägg som publiceras, samt vilken rubrik de publicerade inläggen får.

Skicka in en insändare

Fält markerade med * är obligatoriska.

Skriv din insändare här (Max 2200 tecken): *
Signatur: *
Namn: *
Telefonnummer dagtid: *
E-post: *