Logga in
Logga ut

Brunare Sverige- déja´vu

NU

Go förmiddag, tid för eftertanke och reflektion

Tacksam att Miljöpartiet är kvar i Riksdagen vi är en klimat - och miljögarant över tid.

Tacksam att vi fått behålla två mandat i Kommunfullmäktige - vi skall förvalta dem väl, synas mer,höras mer och bli tydligare i vår kompass för ett hållbart samhällsbygge i lokalpolitiken.

Chockad att vi åkt ur Landsting- regionfullmäktige även om jag inte deltog på listorna där i år, sorgesamt då vi genomfört en fantastiskt omställningsresa där med miljö och klimatfrågor under dessa 12 år .  ( tack ni som ändå röstade grönt)

Helt övertygad att eftervalsanalyserna kommer visa ett mönster , som kommer visa på både genus och åldersstrukturer bland väljarkåren, och det tror jag vi får orsak att återkomma till. 

Noterar att ca 79 000röster är ogiltighetsförklarande, röstningskurs nästa tänker jag. och min bestämnda uppfattning kvarstår - man kan ALDRIG bygga ett samhälle baserat på religion eller hat/ främlingsfientlighet vare sig mellan människor , kön eller härkomst. Den agenda som folket nu ökar mandate för, kring fria kulturpolitiken, journalistiken och kvinnors rättigheter, sambeskattning och aborträtt är ett fruktansvärt bakslag på ett modernt samhälle år 2018...

Har ni förstått ? Vet ni hur det började där och då i Tyskland 1930 ???? Jag är djupt illa berörd över historielösheten, men så stolt att tillhöra ett parti som bildades ur freds och miljörörelsen för att rädda planeten. Fundera en stund på vilken drivkraft som startade de partier som nu finns i folkvalda församlingar .

Nå väl - Trots ett betydligt brunare Sverige, konstaterar jag att fortfarande vill mer än 80 % av folket något annat. Det som bekymrar mig är att man inte tar Klimat & Miljöfrågan på tillräckligt allvar och inte ser de politiska agendornas konsekvenser , vare sig religion eller haträdslor bygger trygga samhällen ..


Det blir ingen business på en död planet. Men men bara att bryta ihop och gå vidare- Tack för de gröna rösterna som trots allt kom och låt oss nu kavla upp ärmarna och jobba på för att klimatanpassa och ställa om - den här planeten förtjänar så mycket omsorg både lokalt och globalt. 

Jag är så taggad för att jobba kommunpolitiskt den här mandatperioden pepp pepp för människor, djur, natur och miljö tillsammans kan vi ställa om och utveckla Västervik som föregångare på blågröna näringar ( Havs och vatten, luft och jordbruk/ skogsbruk - Bioenergi) .

Ps - det är försent att ge upp liksom, vi har en planet att ta hand om och klimatförändringar att bromsa upp...

Till sist  Kram / Love and light - vi behöver mer kärlek och solidaritet i den här världen 

Röd Grön Landstingsmajoritet

Västervik Det är med stolthet vi nu börjar summera Landstingets röd-gröna mandatperioden 2006-2010!

Vi har med fantastiskt medarbetare och strategiskt förbättringsarbete fått en ökad tillgänglighet med kortade köer och bemannat tidigare dyra hyrtjänster som bidragit nu med en ekonomi i balans (tom litet överskott), detta märks särskilt tydligt hos primärvården. Att det skapats en attraktion att jobba hos landstinget i Kalmar län som en metodiskt och stabil arbetsgivare ger patienterna trygghet.

Det är extremt ovanligt att en sittande majoritet klarar budget hela mandatperioden men vi gör det och har haft stor återhållsamhet med politiska spenderbyxor återhållsamhet helt enkelt!

Risken är att valrörelsen nu drar igång med valfläsk och löfteskarusell, vi såg det senast på landstingsstyrelsen där den Centerledda Borgaralliansen försökte få beslut på ofinansierad verksamhet. Sådant betackar vi oss för.

Jag är personligen stolt att skyltarna för Västerviks sjukhus är uppsatta utmed E22an!

Den gröna landstingslistan i Norr kommer bestå av Elisabeth, Akko , Anna !

Västervik som länets näst största stad och som besöksort av stora mått måste ha ett fullvärdigt sjukhus med akutvård och övriga verksamheter kring detta nav året om. Med den satsning i byggnation på närmare 0.5 miljarder är det från ord till handlig där Landstinget kommer att vara en fortsatt utvecklad verksamhet även i Västervik.

För vi minns att den Centerledda borgaralliansen försökte utarma Västervik till ett Moderat privatiserat expriment från kommunal till regional nivå… Nu har man från densamma meddelat att den dolda agendan finns inte. Man har för avsikt att satsa på Västerviks sjukhus så som den rödgröna majoriteten redan gör. (Trevligt)

Då är det intressant att koppla detta till den synnerligen lyckade internrekrytering som den Centerledda borgaralliansen genomfört på just Västerviks sjukhus. Hela 6 st läkare kommer att stå på borgarnas lista till valet 2010. Det är bra att alla yrkesgrupper finns med i politiken, frågan är vad konsekvensen blir i slutändan.

Att 6 stycken ledande läkare från ett sjukhus kommer att ta tjänstledigt för politik kommer troligen frästa på tillgängligheten lokalt i Västervik. Dessa läkare kommer dessutom att tvingas balansera sina roller som beställare / utförare  som ledare av sin egen verksamhet och att balansera denna på guldvåg för sin egen trovärdighets skull.

Trots allt det är roligt när fler väljer att engagera sig politiskt och jag önskar dem varmt välkomna till landstingspolitiken.

Så liten leveransrapport från Grön horisont i Landstingsmajoriteten och besked att vi kommer att kandidera som ett glatt gäng för fortsatt röd-grön majoritet! ( Mer info på : http://landstingsbloggen.wordpress.com/)

-          Grön el ( vattenkraft) i all Landstingsverksamhet

-          400kvm solceller på landstingstaket i Kalmar

-          Energiklass A byggen för 1.5 miljarder kr denna period

-          Miljöfordon

-          Kollektivtrafik- Bussar & Tåg

-          Grön rehabilitering har initieras i landstingets verksamhet

-          Ekologisk mat

-          Vässad Miljöplan

-          Openoffice strategin är i gång

-          Hälsocentraler

-          Önskad sysselsättningsgrad

Kärnkraft -Nej Tack !

Som aktiv Kärnkraftsmotståndare kan jag rekommendera läsning av debatt i Miljöaktuellt ( Greenpeace)

Här kommer ett likalydande inspirerat av inlägget

Krona eller klave – kärnkraft eller förnybart. Myntet har som bekant alltid två sidor. Vissa menar att det i morgon är exakt ett år sedan den borgerliga alliansen presenterade sitt förslag på en sammanhållen och framtidsinriktad svensk energipolitik. Andra konstaterar att det är ett år sedan Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Göran Hägglund och Maud Olofsson gjorde upp om hur Sverige ska hållas kvar i ett kärnkraftsberoende som riskerar att vara århundradet ut.

Man kan konstatera total förvirring, inte minst eftersom Allians för Sverige i sitt valmanifest 2006 utan omsvep lovade att ”förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att upphävas under mandatperioden”.

Trots detta ganska graverande avsteg från valmanifest  så kommer i slutet lutet av mars  ett lagförslag till riksdagen som är tänkt att behandlas innan sommaruppehållet. Ironiskt nog tänker alliansen alltså bryta mot ett vallöfte ungefär samtidigt som man är i färd med att presentera nya vallöften inför det kommande riksdagsvalet i september.

Frågan är om inte den borgliga alliensen skjuter sig själva i foten och framförallt Centerpartiet. Hela den energipolitiska idén, att kärnkraften ska fasas ut i takt med att förnybar energi fasas in, har under lång tid haft stöd inom båda lägren. Orsaken är enkel eftersom kärnkraften i alla sina led, från uranbrytningen till kärnavfallets slutförvaring, är förknippad med en rad samhälleliga och miljömässiga problem. Olösta problem!!

Jag kan bara beklaga den passivitet som varit i Kärnkraftsfrågan och resultatet är att Sverige helt i onödan dragits med kärnkraftens alla baksidor samtidigt som vi missat de fördelar som en tidig satsning på förnybar energi skulle ha gett svensk industri.

Men det är försent att vara pessimist- det är bara att göra bättre Sveriges stora möjlighet ligger i att utveckla energitjänster och teknik inom de hållbara och förnyelsebara systemens ramar.

Kärnkraften däremot, den kan göras politiskt omöjlig i princip över en natt, eller rättare sagt lika fort som det tar för en tillräckligt allvarlig olycka att ske någonstans i världens 440 kärnkraftverk. Och vad ska vi då byta till?

 

Läs mer: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.291763/karnkraften-kan-goras-politisk-omojlig-over-en-natt

På spåret...

strax utanför Norrköping Jaha då sitter man och väntar på att en spårväxel strax norr om Norrköping / Åby skall fixas...

Framför oss ett x2000 tåg och bakom oss är det väl 2-3 tåg av blandad sort.

Jam i spårtrafiken helt enkelt- vi har suttit fast i en hel timma nu och kaffepoletterna börjar o nyttjas flitigt. Ingen prognos meddelades just det innebär allt mellan 30 min- 3 timmar yeaaaaaa

Fördelen är att det är varmt ombord, man har tillgång till toa och som sagt en kaffe automat med diverse tilltugg.

Stora bonusen för mej är att datorn är med och internet funkar...

Lite frustrerad på att där hemma ligger en lunta handlingar till morgondagens Landstingsfullmäktige, ska upp vid 05.30 och dra till Kalmar...

Men som sagt det går ingen nöd på en ombord bara detta att man får ännu mindre tid att mellanlanda hemma vid på...

Glad att vi skottade av taken i helgen - det lär ju ha fallit en del sedan igår!

 

 

 

Regionalpolitik

Är i Stockholm med landets regionledningar och temat är regionalutveckling och framtida regionbildning.

Under förmiddagen var vi på  en dragning av " OECD- - Territorial review 2010". Det var mycket intressant att höra analysgruppen som kom från OECD dvs från andra länder än Sverige... Att se på omvärlden med andra ögon är vitaliserande och resultatet = Sverige ser olika ut !

Maud Olofsson talade om utlokaliseringar av regionalutveckling, trafikpalnering osv. En viss humhum" snacka går ju men var är stålarna för att lyfta tillgänglighet och infrastruktur " hördes i lokalen. Faktum är att vi regionalt tagit på oss dessa "utlokaliserande" statliga uppdrag så som trafikplaneringen men inte en spänn i medel har följt uppdraget.

Många av oss regioner gillade Mr Mario Pezzini so satt tummen rakt på :

" Vad Sverige behöver är tydliga infrastruktursatsningar- sen behöver ni ingen regionalpolitik".

 Dvs att den triangel Stockholm- Göteborg- Malmö där man adderar medel för att möta växande behov dränerar/ bromsar samtidigt övriga landet på möjligheter att leverera varor- tjänster- studenter och arbetspendlare som skulle kunna vara resurs för sin egen och andra regioner. Många är vi regioner som har problem på bristen av offensiva satsningar kring infrastruktur som främst järnväg men även vägar för bra möjlighet till kollektivtrafik.

Nu sitter vi på Rosenbad med hela Sverige runt bordet med samma frågor som går igen- hur kommer en framtida regionbildning att se ut ?  Vad behövs för livskraftiga regioner osv

Nu vet vi att under 2012 skall framtida regionbildningar hamna på kartan,  frågan vem skall bestämma geografin? Staten regionen, kommunerna landstinget, folket ? 20 15 skall de vara riggade och i drift - en utmaning!

Läs mer på: www. regeringen.se/ oecdterritorialreview

Blir detta en valfråga?

Är du smålänning eller östgöte?

Spelar det någon roll hur adminsitrationskartan är eller handlar det om hur man jobbar över gränser oavsett var de är lokalt- regionalt- nationellt- internationellt .............

 

Kommunfullmäktige och Översiktsplanering

Idag har vi fullmäktige som startade redan kl.13.00

Orsaken är att ett efterlängtat ÖP= Översiktsplanering har påbörjats.

Vi diskuterar och grupparbetar på temat:

Vad är en hållbar kommun 2025 ?

Samt vad bör prioriteras i detta arbete till 2025.

Klassiskt ren luft, vatten och mark önskar vi alla.

Intressant att i stort sett alla grupper lyfter fram järnvägar som Tjustbanan och en Kustjärnväg norr/ söder ut att reservera mark för i kommande ÖP.

Pendlar noder (samparkeringar vid buss- bil-tåg).

Även att förtäta bebyggda områden och freda obygda - alltså generellt för att förenkla bygglov  men även förtydliga vart det är fredat.

Även att freda jordbruksmark, identifiera mark för sol-vin- vatten energi.

Det roliga är att Miljö & Bygg kommer snart till en ort nära dig- se annons i VT- alt kommunens hemsida. Där inbjuder vi dig som kommuninvånare att delta i framtidsarbetet för just din hembygd.

Medborgardialog är viktig och med 63 ledamöter är det troligt att du kan träffa en aktiv lokalpolitiker på jobbet eller i affären. Det är en demokratifråga som också dyker upp i afton- skall antalet ledamöter minskas eller ej ?

Notera att Västerviks kommun är Syd Sveriges till ytan största kommun...

 

Nu ska vi lyssan in rapport från KTH- ett forskningsprojekt om markanvändning ur klimatsynpunkt !

På återhörande !

 

 

 

Namn: Akko Karlsson
Bor: Lofta
Intressen: Trädgården

Akko Karlsson, Miljöpartist och landsbygdsbo i Lofta med hjärta för livet på landet och landsbygdsfrågor gröna näringar, jakt och vattenfrågor och energi.
Är passionerad trädgårdsodlare som även har lite bin och höns, gillar huspyssel och snickrar en hel del när jag inte är ute i skog och mark.
Ledord- funktionalitet- livet måste funka i vardagen. Solceller och bergvärme funkar för mej, kör naturligtvis bil som landsbygdsbo, en elladdhybrid som tankas mest hemmavid.
Är första namn på Miljöpatiets kommunlista i valet 2018.
Jobbar på Västerviks Bostadsbolag och Teater & Konferens verksamheten här - Kultur berikar !
Har den här mandatperioden uppdrag som vice ordförande i Regionförbundet Kalmar län med ansvar Miljö och Östersjöfrågor, Nationellt i Södra Vattendelegationen och i Södra Östersjöprogrammet . Landstingsfiullmäktige samt på hemmaplan 1e vice ordf. i Miljö- och Byggnadsnämnden samt styrelsen för Västerviks Miljö och Energi.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar