• söndag 26 oktober 2014
Rensa upp i den egna garderoben Lagkaptenen bloggar Lagkaptenen bloggar
Vädersponsor:

Eva-Lena Fungmarks blogg

Jag är politiskt aktiv i Centerpartiet. Jag är ledamot i Landstingsfullmäktige och Landstingsstyrelsen. Under flera år arbetade jag för Centerpartiet mera organisatoriskt, även idag är jag med i styret på olika nivåer, både i avdelning, krets och på distriktsnivå. Jag är auktoriserad socionom och arbetar som kurator på Kliniken för Rehabilitering och Geriatrik, Västerviks sjukhus. Ett arbete som jag trivs bra med. Bor med familj i Västervik sedan många år men mitt ursprung har jag på landet i en by i Vena, i Dalsebo där vi nyligen har övertagit mitt föräldrahem. Där kommer jag troligen att vara en del framöver. Mitt arbete och politiken tar mycket av min tid, men jag gillar kultur och hantverk i olika former samt att jag är släktkär, så jag umgås gärna med släkt och goda vänner. Här vill jag framföra mina tankar och åsikter men också gärna höra dina tyckanden och kommentarer.

Glädjande för Överum men ......

Det är glädjande besked om att läkarfrågan i Överum med omnejd verkar löst. Åtminstone verkar det ska finnas läkare där vissa dagar i veckan.

Men problemet med läkarbrist på hälsocentralerna verkar flytta på sig.

Hur blir det i Ankarsrum där flera läkare och även chefen ska sluta? Hur blir det i Gamleby där två läkare med lång erfarenhet har gått i pension? Blir det hyrläkare eller hur kommer tillgängligheten och tryggheten för de boende på dessa orter att lösas? Det är viktigt att vi alla känner trygghet för den nära vården.

Sista landstingsfullmäktige

Valet är över för denna gången. Resultatet och kryssen är räknade.

Många har undrat varför inte jag fanns med på centerpartiets valsedel till landstinget. Det beror inte på att jag blev bortpetad eller nedröstad utan på min egen vilja. Vid nomineringen förra hösten så tänkte jag att det var dags för andra att ta över efter mina år i landstingspolitiken.

Under förra mandatperioden var jag ersättare i riksdagen, det har inte varit ett betungande uppdrag. Eftersom vi har haft en engagerad och som tur är, frisk ledamot från Kalmar län. Även efter valet så kommer Anders Åkesson att representera Centerpartiet och Kalmar län i riksdagen. Det känns tryggt! Men nu får andra agera ersättare för Anders.

Jag har deltagit i mitt sista landstingsfullmäktige utan att veta om det. Jag trodde det skulle vara nu i början på oktober men det blev inställt eftersom det var för få ärenden, det är bra att det ställs in om det inte finns behov. Jag gjorde alltså mitt sitsta fullmäktige i juni och har ett möte kvar i landstingsstyrelsen innan jag slutar.

Jag har fått förtroende att vara med i landstingspolitiken under nästan 25 år, det är ett privilegium. Jag har varit på många inspirerande besök och träffat många trevliga människor som jag aldrig skulle fått uppleva eller fått träffa utan landstingspolitiken. Samtidigt som det har varit mycket att läsa och att förbereda innan möten - det tar tid att påverka. Det har också krävts en hel del eftersom jag har jobbat som kurator på heltid under nästan hela tiden och haft små barn som nu blivit stora.  Hur mycket jag har påverkat får andra bedöma men jag tycker att jag drivit en del frågor framåt, även om jag inte fått igenom allt jag velat.

Jag kommer antagligen att sakna det politiska livet i landstinget ibland men samtidigt tycka att det är skönt att kunna göra andra trevliga saker. Det blir trevligt att kunna ta fram en bra bok att läsa istället för att grotta ner i landstingshandlingar.

Nu önskar jag mina efterträdare för Centerpartiet i landstinget lycka till med att driva centerpolitik!

Rädda RUT!

RUT-reformen är viktig för jämställdheten i Sverige.

Hörde i morse i TV när Centerpartiets Annie Lööf och Gudrun Schyman från Fi pratade om jämställdhet, de har olika åsikter om RUT och om mycket annat.

Skulle man följa Fi och Vänsterpartiet och ta bort RUT skulle det vara ett stort bakslag för Sveriges kvinnor. Dessutom skulle 7 300 jobb försvinna.

Enligt Konjunkturinstitutet är RUT-reformen självfinansierad. RUT skapar jobb utan att kosta.

För Sveriges kvinnor har reformen varit extra viktig. RUT har ökat kvinnors företagande, 7 av 10 företagare inom städ- och hemservice är kvinnor. Det har skapat fler jobb, 64 procent av arbetstagarna är kvinnor.

En av de viktigaste fördelarna med RUT är att det har gjort svarta jobb vita, de som jobbar får social trygghet och får pensionspoäng. Förstår inte riktigt Fi och Vänsterpartiet när de hävdar att de som jobbar i dessa företag har otrygga anställningar och inga sociala förmåner. Det var ju så det var tidigare innan RUT-reformen, när jobben var svarta!

RUT har hjälpt alltfler äldre ensamstående kvinnor och barnfamiljer att få vardagen att gå ihop. Kvinnors dubbelarbete har minskat tack vare RUT, det kan minska kvinnors sjukskrivningar.

Vänsterpartiet sprider myter om RUT. Man vill få det att låta som att det endast är rika människor som utnyttjar RUT. I själva verket har 68 procent av användarna inkomster under 32 000 kr i månaden.

RUT har alltså skapat flera företag, fler jobb och mer balans i vardagen framförallt för kvinnor. Det har gjort svarta jobb vita. Finns ingen anleding att ta bort en reform som fungerar och som gynnar jämställdheten.

Äntligen ambulans dygnet runt!

Äntligen är ambulans på plats dygnets alla timmar i Gamleby och norra kommundelen.

Det är något som vi i Centerpartiet och övriga allianspartier har drivit i många år och socialdemokraterna ville utreda. Det är många utredningar gjorda inom ambulanssjukvården.

Nu är det tryggt för boende i norra kommundelen att ambulans finns hela dygnet i Gamleby.  Det händer mycket i norr efter klockan 17, säger en ambulanssjuksköterska, det är en nödvändig investering.

Nu undrar jag när andra fattade beslut verkställs. När får vi samlade palliativa vårdplatser på Västerviks sjukhus? När får barn och unga med ätstörningar i norr hjälp? När får unga vuxna som mår psykiskt dåligt hjälp? När får vi ett patienthotell som är värt namnet på Västerviks sjukhus?

Det finns mycket som saknas för en jämlik vård i länet efter åren med rödgrön majoritet i landstinget.

Fundera på det när du lägger din röst till landstinget. Vill du ha en jämlik och nära vård så ska du rösta på Centerpartiet.

 

Nära vård i hela Kalmar län

Centerpartiet anser att vården ska vara av hög kvalitet, jämlik och jämställd samt vara tillgänglig för alla invånare i hela Kalmar län. En gemensamt finansierad vård där det finns valfrihet genom att flera aktörer bidrar till en hög kvalitet och tillgänglighet.

Nära vård innebär att vi ska ha vård även utanför de stora orterna. Ge möjlighet att öppna filiallösningar inom primärvården.

Nära vård kräver att landstinget samverkar med kommunerna för att kunna öppna mottagningar på de mindre orter, där disktriktssköterskemottagningar stängdes.

För att minska resandet för de sjuka ska specialister från sjukhusen finnas på våra hälsocentraler. Det är bättre att en åker än tusen!

Jag och Centerpartiet har länge hävdat behovet av en palliativ enhet på Västerviks sjukhus. VT hade nyligen ett antal artiklar där behovet av samlade palliativa vårdplatser framkom med all tydlighet. Problemet är att inte den röd-gröna majoriteten i landstinget tycker att det behövs samlade vårdplatser.

Rösta fram en annan majoritet i landstinget den 14 september!

 

 

Cykla på Hamngatan

Så har det då hänt! Det som jag och säkert många flera har varit oroliga för, att en cyklist blir påkörd på Hamngatan.  Att cykla på Hamngatan är förenat med livsfara.

Det finns bra cykelbanor på många ställen i Västervik. Det blev bra vid förlängningen vid Standvägen när man gjorde i ordning cykelbanan där macken stod. Då skulle jag önska att man kunde göra en fortsättning ända fram till Fiskartorget. Skulle man inte kunna göra en gång- och cykelbro i vattnet utanför husen, så man slipper ge sig ut och cykla på Hamngatan.

För några veckor sedan läste jag i VT att i kommunens trafikstrategi prioriteras gångtrafikanter och cyklister. Att göra något åt cyklisternas väg från Standvägen och in mot stan är väl att prioritera oss som cyklar. Det är många som skulle påverkas på ett positivt sätt av det.

Bloggar

Politikerbloggar