Akko Karlssons blogg
Akko Karlsson, Lofta Miljöpartiet Är EU- och Riksdagskandidat i Valrörelsen 2014 Vill gärna förvalta förtroendet att bli länets första gröna riksdagsledamot, med "krysshjälp" är det möjligt! Jobbat med regional- och riksdagspolitik sedan 2007 genom Partistyrelsen, Landstinget i Kalmar län och som vice ordf. i Regionförbundet i Kalmar län. Är Landsbygdsbo som aktivt valt en livsstil som bejakar hållbarhet och miljöfrågor. Som trädgårdsnörd och biodlare är biologisk mångfald och kampen mot kemikalier och genmodifierade grödor en del i vardagen. Försöker hålla genbank på kulturväxter och lantraser. Miljö CV: Kör spritbil(Etanol)Grön vattenkraftsel Äter ej kött. Perioden 2011-2014 kommer jag att jobba heltid med partipolitik på olika sätt och har fortsatt tjänstledigt från mitt driftchefsjobb på Bostadsbolaget. Min ambition är att göra gröna avtryck regionalt och nationellt.
Mina politiska uppdrag är:
Kommunfullmäktige+ Miljö och Byggnadsnämnden Landstingsfullmäktige + Personaldelegationen och Folkhögskolestyrelsen (Kontaktpolitiker GFH) samt ersättare i KLTs styrelse Vice ordförande Regionförbundet
Miljöpartiets Partistyrelse ansvar energi och gröna näringar
Jag tackar för de 16% personkryss som jag fick i landstingsvalet och dito 11% för riksdagen 2010- jag skall förvalta dem grönt även den kommande mandatperioden.

Inför valet 2014- finns jag på MPs riksdagslista plats 2, vill du ha en tjej som är kunnig och påläst från kommunen och länet, i riksdagen står jag till förfogande (samtliga partier har män överst på listorna igen...) så det är bara kryssningar som kan ändra den saken ca 2000 kryss jag hoppas få ditt förtroende att konstruktivt ingå i en ny regeringsmajoritet. Mina profil frågor är Klimat och Miljö förstås 1- Energi 100% förnyelsebart utan Kärnkraft 2- Gröna näringar levande bygder och ekologiskt, svenska modellen för djurskydd och antibiotiks restrektioner. GMOfritt europa.. 3-Östersjöfrågor, rent vatten basen för vår existens!!
Norrbotten/ Kalix - den 22 juli 2010, kl 10:39

Det finns olika sätt att tjäna pengar på för ett land som Sverige ett är att sälja vapen - Sverige är en av de största vapenexportländerna i världen och sittande alliansregering vill dessutom slopa alla restrektioner för vapenhandel och sälja enligt marknadsprinciper dvs finns köpare så sälj oavsett regim, diktatur  brott mot mänskliga rättigheter . Så har Svenska vapenexporten också ökat markant de senaste tre åren...

Ett annat sätt är att "hyra ut" glesbefolkade delar av Sverige till annan stat för att bedriva militära övningar. Naturligtvis är det Norrbotten som får ta dessa övningar. Få vet att Sverige under 45-60-talet aktivt jobbade med att ta fram ett kärnvapenprogram i skuggan av "det kalla kriget" - det talas om att man provsprängde i norr fast inga offentliga uppgifter finns (ännu). Bara  människor som berättar om tvångsevakuering och att tex lekumiförekomster dök upp runt om i bygderna.

Jag tar starkt avstånd från den kedja som atomkraft/ kärnkraft innebär av såväl cevila atomsopor för de kommande 3000 generationer medborgare i vårt land samt för baksidan som när kärnvapenindustrin. Av de 44 nationer som har kärnkraft har 17 länder inte skrivit på det sk "ickespridningsavtalet" som  är till för att förhindra handel med radioaktivt material i illegala och militära affärer. Det är ett vallöfte som triksdagskandidat att stå upp för att Sverige går före i energiomställningen från de destruktiva fossila och nucleära energiformerna.

Att regeringen nu tillåter mer och mer intrång av NATO provocerar dels Ryssarna som även de spänner musklerna och irriteras över Sveriges välvilja att upplåta mark för Amerikanska övningar...

Men jag tänker också på de människor som bor och lever i Norrbotten och då ingte minst vår nations urfolk Samerna , läs och begrunda :

Apropå US Air Forces övningar i Norrbotten:

Flygbombningar på samisk mark strider mot FN:s ursprungsfolksdeklaration

20 stridsflygplan från US Air Force kommer under två veckor i juli och augusti att öva bombfällning i Vidsel i Norrbotten. Sveriges regering har gett sitt tillstånd. Övningen kommer att utgå från F21 i Luleå och uppgifter finns om att bomber kommer att släppas över skjutfältet Lomben norr om Kalix. Dessa områden tillhör inte bara Sverige som nation, de är också samisk mark sedan urminnes tid.

På vissa håll tycks de penninginbringande aspekterna av bombövningarna stå i centrum:

 – Det här är precis det vi vill, att utländska försvarsmakter vill hyra in sig i Vidsel, sa Ulf Lindström på Försvarets Materielverk i Norrbottenskuriren den 27 februari i år.

Också den moderate riksdagsledamoten Krister Hammarbergh var i samma artikel mycket positiv till USA:s intresse för robotbasen i Vidsel:

 " Det här är precis det som länets kommuner och länsstyrelsen kämpat för: att utländska försvarsmakter ska hyra in sig på basen i Vidsel. Och att USA är intresserat är ett gott betyg eftersom landet har mycket bra anläggningar."

Det finns dock viktigare ekonomiska aspekter på de ökade militära övningsaktiviteterna i denna del av världen än hyresinkomster. I Barentsland och övriga Arktis finns en fjärdedel av jordens olje- och gastillgångar. Sveriges strategiska läge, speciellt de nordliga delarna, kommer att vara betydelsefullt när konkurrensen om dessa naturresurser ökar.

Saken har också en moralisk aspekt: US Air Force övar för pågående och kommande krig. Människor kommer – förr eller senare – att bli dödade av dessa flygplans bomber, oavsett om övningarna i Norrbotten sker med "oskarpa" bomber eller ej. Den som upplåter mark åt detta blir – förr eller senare – medskyldig till andra människors död. Hundratals oskyldiga civila som tillhör stamfolk i Pakistan har dödats av US Air Forces förarlösa plan, "drönarna", de senaste fyra åren.
Men detta handlar om mer än ekonomi och moral, det handlar om effekter på hela ekosystemet och det handlar om mänskliga rättigheter. Tidigare övade stridsflyg på innu-indianernas område på Labradorhalvön i Kanada. Planen utgick från Natobasen i Goose Bay. Kariboun, vildrenen, stördes i sin kalvning och sina förflyttningar av planens ljudbangar vid överljudshastighet. Under förra årets Natoövning i Sverige, Loyal Arrow, användes Vidselbasen för bombövningar under renarnas kalvningsperiod.

US Air Forces intresse för Vidsel väcktes i samband med övningen förra året. Uppgifterna om att renkalvningen riskerade att störas möttes med påståenden om att samebyarna i området, bl.a. Udtja sameby, vidtalats – "informerats" som det hette – av militären inför övningen. Samarbete med samerna ingick i förberedelserna, sades det. Några verkliga belägg för ett sådant samarbete finns inte.
När det gäller flygbombningsövningen i sommar har man, såvitt vi kunnat finna, varken från US Air Force eller från Sveriges försvarsmakt tagit några kontakter med samer eller samiska organisationer som ligger i linje med rådande internationella avtal. Det strider mot andan i FN:s Deklaration om ursprungsfolkens rättigheter från 2007. Den stadgar i sin artikel 30 att ursprungsfolkens områden inte ska användas för militära aktiviteter så länge inget pekar på att angrepp utifrån kan vara nära förestående.
Har Sveriges myndigheter informerat Försvarsmakten om FN:s Ursprungsfolksdeklaration? Eller har de försökt kringgå internationella avtal och deklarationer? Notera att det alltså inte räcker med att informera berörda samebyar om att militära aktiviteter kommer att äga rum. Har ursprungsfolket i fråga, i detta fall samerna, inte tillfrågats är det ett brott mot denna FN-deklaration. Samerna, de samiska näringarna och samernas skogar utsätts för militär åverkan. Men samerna själva tillfrågas inte.
Är det verkligen detta vi vill, att Sveriges regering och försvarsmakt i strid med överenskommelserna i FN:s generalförsamling säljer ut samisk mark för att öva bombkrig på?

 

Kommentera NATO-övningar i Sverige
Mexikanska golfen - den 17 juli 2010, kl 13:00

Sent på torsdagskvällen läckte det inte ut någon olja alls i Mexikanska golfen, för första gången sedan april, uppger oljebolaget BP. Oljeläckaget i Mexikanska golfen har pågått i tolv veckor och är den värsta miljökatastrofen i USA:s historia.

Tanken är att den nya anordningen ska fånga upp all olja, uppemot 60 000 fat per dygn. Den gamla hättan, som avlägsnades i lördags, kunde samla upp 25 000 fat olja.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article7458004.ab

Locket är inte den permanenta lösningen. När man väl börjar lita på det kommer man åter att börja pumpa upp den flödande oljan till tankfartyg på ytan 1.500 meter högre upp. Till skillnad från en tidigare anordning hoppas man dock att det nya locket ska klara att kontrollerat leda all spilld olja vidare in i uppumpningsrör. Det rör sig om uppemot 60.000 fat per dygn.

För att slutligt försegla den läckande källan ”Macondo” borras ett par avlastningsbrunnar, genom vilka man ska spruta slam och cement. Den första av dessa kan vara klar i augusti.

Däremot har man nu förhoppningsvis möjlighet att tillfälligt stänga till källan och överge arbetet i händelse av en orkan, förklarade den pensionerade kustbevakningschefen Thad Allen, som är regeringens högsta representant i reparations- och saneringsarbetet.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/stopp-pa-oljeflodet-for-forsta-gangen-1.1138596

Världen andas ut, även jag,  men kvar står ett kustlandskap nedsvärtat av de senaste månadernas oljeläckage. Fossilt gift som en dödlig sörja / svart mantel lägger sig över växt och djurliv. Det kommer att bli en lång rehabilitering...

Kommentera Oljeläckan tätad...
Visby - den 9 juli 2010, kl 07:23

Värmen o solskenet står sig i Visby, här är undertecknad med Sifia Botorp och Elisabeth Wanneby de senare är miljöhjältar som jobbar för Ojnarskogen på Norra Gotland- där Nordkalk vill ödelägga både Natur o vattenresurser...

Igår fick vi ett välbesökt seminarium om Köfri sjukvård /  Landstinget Kalmar län. Känner mej jätte stolt både för mmedarbetare och politiken.

Så Solveig Ternströms tydliga avhopp från ett svikande Centerparti- hon är nu fristående och stödjer Maria och Mona samt de röd gröna männen- talet hon höll i går kom från hjärtat och var starkt.

All heder för personkurage till Solveig här är vi med Greenpeace gänget !!

Kommentera Almedalen II
Visby - den 8 juli 2010, kl 08:37

Nu är vi här - den Röd-Gröna Landstingsgruppen från Kalmar län in alles 35 personer. Idag är det vårt seminarium om köfri sjukvård och förbättringsrbetet. Tv 4 har visat intresse och onekligen är vårt landstingsarbete ett nationellt skyltfönster tack vare engagerade medarbetare och det dagliga förbättringsarbetet.

Regionförbundet är också på plats med No Oil arbetet för en fossilbränslefri region. Det är flera seminarium på olika teman som rullar nere i tältet på Hamnplanen och Sigyn ( SKBs fartyg). http://www.regionforbundet.se/

Fartyg- skutan VEGA med hemmahamn Gamlebyviken hos paret Bergström är på plats och tillhandahåller seminarier och visningar under hela veckan. Ttärskepp företaget är ett av Kalmarläns Ekoturism företag- sådana vill vi se fler av framöver! Lär mer om Vega  och Linnea och Bergströms arbete med kulturarv träskepp på : http://traskepp.se/

 Vi är många Miljöpartister på plats och många seminarier som är både intressanta och kunskapsgivande.  Själv bevakar jag förrutom ovan uppdragen mina sakpolitiska områden inom partistyrelsen dvs :

Jordbruk- skogsbruk (gröna näringar), Biologisk mångfald  och Energi/ Kärnkraft. Det är betydligt fler seminarier än man hinner gå på men vi delar upp gänget på olika för att optimera kunskapsintaget och kontakterna.

Med logi 4km utanför stan blir det välgörande promenad på kvällarna - man borde haft stegräknare det blir många km under dessa dagar.

 

 

 

 

 

 

Kommentera Almedalen (2 inlägg)
Visby - den 8 juli 2010, kl 08:37

Nu är vi här - den Röd-Gröna Landstingsgruppen från Kalmar län in alles 35 personer. Idag är det vårt seminarium om köfri sjukvård och förbättringsrbetet. Tv 4 har visat intresse och onekligen är vårt landstingsarbete ett nationellt skyltfönster tack vare engagerade medarbetare och det dagliga förbättringsarbetet.

Regionförbundet är också på plats med No Oil arbetet för en fossilbränslefri region. Det är flera seminarium på olika teman som rullar nere i tältet på Hamnplanen och Sigyn ( SKBs fartyg). http://www.regionforbundet.se/

Fartyg- skutan VEGA med hemmahamn Gamlebyviken hos paret Bergström är på plats och tillhandahåller seminarier och visningar under hela veckan. Ttärskepp företaget är ett av Kalmarläns Ekoturism företag- sådana vill vi se fler av framöver! Lär mer om Vega  och Linnea och Bergströms arbete med kulturarv träskepp på : http://traskepp.se/

 Vi är många Miljöpartister på plats och många seminarier som är både intressanta och kunskapsgivande.  Själv bevakar jag förrutom ovan uppdragen mina sakpolitiska områden inom partistyrelsen dvs :

Jordbruk- skogsbruk (gröna näringar), Biologisk mångfald  och Energi/ Kärnkraft. Det är betydligt fler seminarier än man hinner gå på men vi delar upp gänget på olika för att optimera kunskapsintaget och kontakterna.

Med logi 4km utanför stan blir det välgörande promenad på kvällarna - man borde haft stegräknare det blir många km under dessa dagar.

 

 

 

 

 

 

Kommentera Almedalen
Hultsfred - den 1 juli 2010, kl 14:54

Ni har hört beskedet - inställd festival- den 25e i ordningen- dessutom konkursansökan... Man sörjer och beklagar den dåliga biljettförsäljningen för Musiken för Hultsfred är vad vattnet betyder för sjöfarten...

Lokalt är omsättningen från aktiviteter och besökande en stor del av företagsvinsterna inte minst inom handelssektorn.

Så alla sociala pengar där föreningslivet och ungdomarna är vinnare.

Min generation är uppvuxen med Hultsfred- vi var jämngamla med gänget där som startade Rockparty, såg den kända Ebba Grön spelningen som körde ut musiken från idrottshallen och blev Hultsfredfestivalen i Hembygdsparken med sjön Hulingen som kännetecken.

Många band har upptäckts i Hultsfred - kanske mer i början...

Just mixen av musikstilar och olika stilar är uppskattat...

Nu tror jag att det kommer att transformeras till nya musikaliska former / aktiviteter för musiken är en livsnerv för Hultsfred som ort ...och kompetensen finns... fortsättning följer...

http://www.hultsfredsfestivalen.se/

Kommentera Sörjer Hultsfred
- den 28 juni 2010, kl 10:52

Efter att ha pysslat med bina hemma vid i helgen o förundrats över deras flit med polllen och nektar är det med sorg som jag fastnade i en pytteliten notis i Dagens nyheters kulturbilaga...

Det var vetenskapsillustratören Cornelia Hesse-Honeggers bilder talar för sig själv…Med ett genuint intresserat för insektslivet i radioaktiva områden. Det verkligt otäcka är inte de mutationer som hon tecknat av runt Tjernobyl eller i Nevada. Hennes teckningar från närliggande områden kring vanliga kärnkraftverk….vanliga ” säkra reaktorer” i allas våra omgivningar.

Hon har inte helt förvånande, mött motstånd bland näringsliv och politiker, men fortsätter sitt dokumenterande. I naturen är mutationsfaktorn 3%, kring kärnkraftverken är 30% muterade!  Det är många kamper som måste föras och detta är en av dessa sopat under mattan fakta som måste ut i dagsljus. Har punktmarkerat ansvaret för oss politiker att följa upp miljö - och hälsoeffekter inte minst i vårt län med 3 reaktorer varav två frånm 1970-talet.

Läs mer på min blogg:

http://akkomp.wordpress.com/2010/06/28/urholkan-miljobalk-muterade-insekter/

 

Måste även delge Naturskyddsföreningens analys kring miljölagstiftning:

Naturskyddsföreningen redovisar en omfattande granskning av hur reglerna i miljöbalken har utvecklats sedan den infördes 1999. Granskningen visar att två regeringar fört utvecklingen bakåt. Vissa ändringar har inneburit kraftiga försvagningar av miljöskyddet och de få förbättringar som skett beror främst på EU.”

Man kan konstatera att ändringarna är omfattande, varje regering har reviderat miljöbalken efter sina prioriteringar. De flesta ändringarna i balken har dock skett under den sittande( borgliga) regeringen. Granskningen räknar upp en rad lagförändringar som motverkar miljöbalkens intentioner och försämrar möjligheterna att nå riksdagens miljömål.

De förändringar som rapporten är mest kritisk till är:

  • Försvagade regler om miljökvalitetsnormer som träder ikraft hösten (2010)
  • Bildandet av naturreservat blev omkring 30 procent dyrare eftersom det sk. tolerensavdraget togs bort (2009) och nya regler infördes i expropriationslagen (2010)
  • Försämringarna av strandskyddet – fler möjligheter till undantag och dispenser (2009)
  • Införande av licensjakt på rovdjur, som öppnade för vargjakten i januari (2009)
  • Förbudet mot täkter på platser med hotade och sällsynta arter togs bort (2009)
  • Tillstånd för miljöfarlig verksamhet har blivit enklare att få och tillståndsplikten togs bort för cirka 1200 verksamheter (2008)
  • Avskaffande av tillståndsplikt för olika ingrepp i vattendrag (2007)
  • Lättare att ansöka om tillstånd för ändring av miljöfarlig verksamhet (2005)

 Ps- om du av en händelse vet vad denna vackra slända heter så majla gärna in dito som kommentar. Den gästade oss hemma i helgen och var mkt vacker !

Kommentera Miljölagar & radioaktiva mutationer (23 inlägg)
Akko Karlsson
Bor: I Lofta
Familj: Ja
Yrke: Landstingspolitiker
Intressen: Trädgården
Motto: " Ingen kan göra allt - men alla kan göra något"

Kommentera gärna!
Våra bloggare vill gärna ha kommentarer. Så kommentera gärna när du läst ett inlägg, om du tycker att det är intressant. Kommentarerna på blogginläggen moderaras av redaktionen, precis som artikelkommentarer.

FRÅGAN

Är du medlem i någon förening?

Ja, flera stycken.
Ja, en.
Nej, inte längre.
Nej, det har jag aldrig varit.Charter
LMS
Hotel