Eva-Lena Fungmarks blogg
Jag är politiskt aktiv i Centerpartiet. Jag är ledamot i Landstingsfullmäktige och Landstingsstyrelsen. Under flera år arbetade jag för Centerpartiet mera organisatoriskt, även idag är jag med i styret på olika nivåer, både i avdelning, krets och på distriktsnivå. Jag är auktoriserad socionom och arbetar som kurator på Kliniken för Rehabilitering och Geriatrik, Västerviks sjukhus. Ett arbete som jag trivs bra med. Bor med familj i Västervik sedan många år men mitt ursprung har jag på landet i en by i Vena, i Dalsebo där vi nyligen har övertagit mitt föräldrahem. Där kommer jag troligen att vara en del framöver. Mitt arbete och politiken tar mycket av min tid, men jag gillar kultur och hantverk i olika former samt att jag är släktkär, så jag umgås gärna med släkt och goda vänner. Här vill jag framföra mina tankar och åsikter men också gärna höra dina tyckanden och kommentarer.
- den 27 mars 2012, kl 20:40

Glädjande för Överum men ......

Det är glädjande besked om att läkarfrågan i Överum med omnejd verkar löst. Åtminstone verkar det ska finnas läkare där vissa dagar i veckan.

Men problemet med läkarbrist på hälsocentralerna verkar flytta på sig.

Hur blir det i Ankarsrum där flera läkare och även chefen ska sluta? Hur blir det i Gamleby där två läkare med lång erfarenhet har gått i pension? Blir det hyrläkare eller hur kommer tillgängligheten och tryggheten för de boende på dessa orter att lösas? Det är viktigt att vi alla känner trygghet för den nära vården.Här ska kommentarerna till forumet komma in via ajax, fungerar inte detta så har du en gammal webbläsare eller fel inställningar. läs mer här...
- den 9 september 2014, kl 20:48

RUT-reformen är viktig för jämställdheten i Sverige.

Hörde i morse i TV när Centerpartiets Annie Lööf och Gudrun Schyman från Fi pratade om jämställdhet, de har olika åsikter om RUT och om mycket annat.

Skulle man följa Fi och Vänsterpartiet och ta bort RUT skulle det vara ett stort bakslag för Sveriges kvinnor. Dessutom skulle 7 300 jobb försvinna.

Enligt Konjunkturinstitutet är RUT-reformen självfinansierad. RUT skapar jobb utan att kosta.

För Sveriges kvinnor har reformen varit extra viktig. RUT har ökat kvinnors företagande, 7 av 10 företagare inom städ- och hemservice är kvinnor. Det har skapat fler jobb, 64 procent av arbetstagarna är kvinnor.

En av de viktigaste fördelarna med RUT är att det har gjort svarta jobb vita, de som jobbar får social trygghet och får pensionspoäng. Förstår inte riktigt Fi och Vänsterpartiet när de hävdar att de som jobbar i dessa företag har otrygga anställningar och inga sociala förmåner. Det var ju så det var tidigare innan RUT-reformen, när jobben var svarta!

RUT har hjälpt alltfler äldre ensamstående kvinnor och barnfamiljer att få vardagen att gå ihop. Kvinnors dubbelarbete har minskat tack vare RUT, det kan minska kvinnors sjukskrivningar.

Vänsterpartiet sprider myter om RUT. Man vill få det att låta som att det endast är rika människor som utnyttjar RUT. I själva verket har 68 procent av användarna inkomster under 32 000 kr i månaden.

RUT har alltså skapat flera företag, fler jobb och mer balans i vardagen framförallt för kvinnor. Det har gjort svarta jobb vita. Finns ingen anleding att ta bort en reform som fungerar och som gynnar jämställdheten.

Kommentera Rädda RUT!
- den 3 september 2014, kl 19:54

Äntligen är ambulans på plats dygnets alla timmar i Gamleby och norra kommundelen.

Det är något som vi i Centerpartiet och övriga allianspartier har drivit i många år och socialdemokraterna ville utreda. Det är många utredningar gjorda inom ambulanssjukvården.

Nu är det tryggt för boende i norra kommundelen att ambulans finns hela dygnet i Gamleby.  Det händer mycket i norr efter klockan 17, säger en ambulanssjuksköterska, det är en nödvändig investering.

Nu undrar jag när andra fattade beslut verkställs. När får vi samlade palliativa vårdplatser på Västerviks sjukhus? När får barn och unga med ätstörningar i norr hjälp? När får unga vuxna som mår psykiskt dåligt hjälp? När får vi ett patienthotell som är värt namnet på Västerviks sjukhus?

Det finns mycket som saknas för en jämlik vård i länet efter åren med rödgrön majoritet i landstinget.

Fundera på det när du lägger din röst till landstinget. Vill du ha en jämlik och nära vård så ska du rösta på Centerpartiet.

 

Kommentera Äntligen ambulans dygnet runt! (1 inlägg)
- den 24 augusti 2014, kl 15:17

Centerpartiet anser att vården ska vara av hög kvalitet, jämlik och jämställd samt vara tillgänglig för alla invånare i hela Kalmar län. En gemensamt finansierad vård där det finns valfrihet genom att flera aktörer bidrar till en hög kvalitet och tillgänglighet.

Nära vård innebär att vi ska ha vård även utanför de stora orterna. Ge möjlighet att öppna filiallösningar inom primärvården.

Nära vård kräver att landstinget samverkar med kommunerna för att kunna öppna mottagningar på de mindre orter, där disktriktssköterskemottagningar stängdes.

För att minska resandet för de sjuka ska specialister från sjukhusen finnas på våra hälsocentraler. Det är bättre att en åker än tusen!

Jag och Centerpartiet har länge hävdat behovet av en palliativ enhet på Västerviks sjukhus. VT hade nyligen ett antal artiklar där behovet av samlade palliativa vårdplatser framkom med all tydlighet. Problemet är att inte den röd-gröna majoriteten i landstinget tycker att det behövs samlade vårdplatser.

Rösta fram en annan majoritet i landstinget den 14 september!

 

 

Kommentera Nära vård i hela Kalmar län