Eva-Lena Fungmarks blogg
Jag är politiskt aktiv i Centerpartiet. Jag är ledamot i Landstingsfullmäktige och Landstingsstyrelsen. Under flera år arbetade jag för Centerpartiet mera organisatoriskt, även idag är jag med i styret på olika nivåer, både i avdelning, krets och på distriktsnivå. Jag är auktoriserad socionom och arbetar som kurator på Kliniken för Rehabilitering och Geriatrik, Västerviks sjukhus. Ett arbete som jag trivs bra med. Bor med familj i Västervik sedan många år men mitt ursprung har jag på landet i en by i Vena, i Dalsebo där vi nyligen har övertagit mitt föräldrahem. Där kommer jag troligen att vara en del framöver. Mitt arbete och politiken tar mycket av min tid, men jag gillar kultur och hantverk i olika former samt att jag är släktkär, så jag umgås gärna med släkt och goda vänner. Här vill jag framföra mina tankar och åsikter men också gärna höra dina tyckanden och kommentarer.
- den 27 mars 2012, kl 20:40

Glädjande för Överum men ......

Det är glädjande besked om att läkarfrågan i Överum med omnejd verkar löst. Åtminstone verkar det ska finnas läkare där vissa dagar i veckan.

Men problemet med läkarbrist på hälsocentralerna verkar flytta på sig.

Hur blir det i Ankarsrum där flera läkare och även chefen ska sluta? Hur blir det i Gamleby där två läkare med lång erfarenhet har gått i pension? Blir det hyrläkare eller hur kommer tillgängligheten och tryggheten för de boende på dessa orter att lösas? Det är viktigt att vi alla känner trygghet för den nära vården.Här ska kommentarerna till forumet komma in via ajax, fungerar inte detta så har du en gammal webbläsare eller fel inställningar. läs mer här...
- den 13 april 2014, kl 20:06

Centerpartiet i Kalmar län har haft distriktsstämma med besök av Fredrick Federly som är kandidat till Europaparlamentet.

Han inspirerade i sitt tal och påpekade vikten av att rösta i EP-valet. Centerpartiet har många bra kandidater till EP-valet, Kent Johansson som är med i Europaparlamentet idag står på plats ett. Stihna Johansson-Everthsson är vår kandidat från Kalmar län, hon driver Staby Gårdshotell i Högsby, en otroligt duktig och engagerad kvinna!

Centerpartiet vill att EU ska vara smalare men vassare. Europaparlamentet ska hålla på med stora frågor som miljöfrågor och fred. De ska inte bestämma om vårt snus eller hur gurkan ska se ut. Vi behöver ha en gemensam migrationspolitik inom unionen. Centerpartiet säger nej till Euron och detaljstyrning från Bryssel. Du kan läsa mera i mitt inlägg från november 2013.

Det är viktigt att du går och röstar den 25 maj till Europaparlamentet!

Kommentera Viktigt att rösta till Europaparlamentet!
- den 6 april 2014, kl 15:20

det är närodlad politik där beslut fattas nära människorna. 

Förslag på att lätta på strandskyddet med möjlighet att bygga vid små sjöar, dammar och vattendrag, det är positivt.

Det går inte att ha samma strandskyddsregler för små sjöar på landsbygden som för Stockholms skärgård. Det behövs ett mer flexibelt och ändamålsenligt strandskydd där beslut fattas nära de som berörs.

Det behövs förenklade regler, där kommunerna har ett större inflytande över var det är lämpligt att bygga. Många kommuner på landet vill öka sin befolkning och sin attraktivitet.

Centerpartiet vill ge möjlighet för folk att bo där de vill bo. Det visar  Centerpartiet och Alliansregeringen genom satsningar för bredband och service på landsbygden. Det ger möjligheter för lantbruksföretag och andra småföretag att drivas och att växa samt att utveckla turistnäring. Företag ger jobb och tillväxt.

Finns det möjlighet att bygga vid en sjö så tror jag att flera vill flytta till landet. Det finns gott om små sjöar i inlandet som det kan kännas bra att bo vid. Öppna den möjligheten så utvecklas landsbygden när flera ges möjlighet att bo och driva företag och verksamhet på landet.

Kommentera Mer flexibelt strandskydd -

Charter
LMS
Hotel