Eva-Lena Fungmarks blogg
Jag är politiskt aktiv i Centerpartiet. Jag är ledamot i Landstingsfullmäktige och Landstingsstyrelsen. Under flera år arbetade jag för Centerpartiet mera organisatoriskt, även idag är jag med i styret på olika nivåer, både i avdelning, krets och på distriktsnivå. Jag är auktoriserad socionom och arbetar som kurator på Kliniken för Rehabilitering och Geriatrik, Västerviks sjukhus. Ett arbete som jag trivs bra med. Bor med familj i Västervik sedan många år men mitt ursprung har jag på landet i en by i Vena, i Dalsebo där vi nyligen har övertagit mitt föräldrahem. Där kommer jag troligen att vara en del framöver. Mitt arbete och politiken tar mycket av min tid, men jag gillar kultur och hantverk i olika former samt att jag är släktkär, så jag umgås gärna med släkt och goda vänner. Här vill jag framföra mina tankar och åsikter men också gärna höra dina tyckanden och kommentarer.
- den 27 mars 2012, kl 20:40

Glädjande för Överum men ......

Det är glädjande besked om att läkarfrågan i Överum med omnejd verkar löst. Åtminstone verkar det ska finnas läkare där vissa dagar i veckan.

Men problemet med läkarbrist på hälsocentralerna verkar flytta på sig.

Hur blir det i Ankarsrum där flera läkare och även chefen ska sluta? Hur blir det i Gamleby där två läkare med lång erfarenhet har gått i pension? Blir det hyrläkare eller hur kommer tillgängligheten och tryggheten för de boende på dessa orter att lösas? Det är viktigt att vi alla känner trygghet för den nära vården.Här ska kommentarerna till forumet komma in via ajax, fungerar inte detta så har du en gammal webbläsare eller fel inställningar. läs mer här...
- den 24 augusti 2014, kl 15:17

Centerpartiet anser att vården ska vara av hög kvalitet, jämlik och jämställd samt vara tillgänglig för alla invånare i hela Kalmar län. En gemensamt finansierad vård där det finns valfrihet genom att flera aktörer bidrar till en hög kvalitet och tillgänglighet.

Nära vård innebär att vi ska ha vård även utanför de stora orterna. Ge möjlighet att öppna filiallösningar inom primärvården.

Nära vård kräver att landstinget samverkar med kommunerna för att kunna öppna mottagningar på de mindre orter, där disktriktssköterskemottagningar stängdes.

För att minska resandet för de sjuka ska specialister från sjukhusen finnas på våra hälsocentraler. Det är bättre att en åker än tusen!

Jag och Centerpartiet har länge hävdat behovet av en palliativ enhet på Västerviks sjukhus. VT hade nyligen ett antal artiklar där behovet av samlade palliativa vårdplatser framkom med all tydlighet. Problemet är att inte den röd-gröna majoriteten i landstinget tycker att det behövs samlade vårdplatser.

Rösta fram en annan majoritet i landstinget den 14 september!

 

 

Kommentera Nära vård i hela Kalmar län
- den 6 augusti 2014, kl 17:56

Så har det då hänt! Det som jag och säkert många flera har varit oroliga för, att en cyklist blir påkörd på Hamngatan.  Att cykla på Hamngatan är förenat med livsfara.

Det finns bra cykelbanor på många ställen i Västervik. Det blev bra vid förlängningen vid Standvägen när man gjorde i ordning cykelbanan där macken stod. Då skulle jag önska att man kunde göra en fortsättning ända fram till Fiskartorget. Skulle man inte kunna göra en gång- och cykelbro i vattnet utanför husen, så man slipper ge sig ut och cykla på Hamngatan.

För några veckor sedan läste jag i VT att i kommunens trafikstrategi prioriteras gångtrafikanter och cyklister. Att göra något åt cyklisternas väg från Standvägen och in mot stan är väl att prioritera oss som cyklar. Det är många som skulle påverkas på ett positivt sätt av det.

Kommentera Cykla på Hamngatan
- den 31 juli 2014, kl 18:56

Jag skrev en insändare om socialisternas anslag på sjukhusområdet. Efter det har jag fått många kommentarer, både i tidningen och vad folk har sagt till mig. De flesta personer har faktiskt tyckt som jag, att det inte ska vara politiska anslag på sjukhusområdet. Men en del har tyckt att om inte socialisterna ska få sätta upp anslag med politiska budskap på sjukhusområdet, så ska jag ta bort Västerviks Tidningen i fikarum och väntrum. Det är inte riktigt jämförbart ! Vilken makt tror man att jag har?

Socialisterna sätter upp plakat på alla möjliga ställen, på elskåp och på stolpar. Det kan väl inte kallas anslagstavlor.

Men ibland händer det saker! Nu är anslagen på cykelställen borta och det är inte jag som plockat bort dom!

Kommentera Ibland har det effekt! (0 inlägg)