Jörgen Anderssons blogg
Allt sedan unga år har jag diskuterat och intresserat mig för samhällsfrågor och i takt med ökad erfarenhet och kunskap har engagemanget vuxit sig starkare. Det är därför ingen tillfällighet att ett aktivt engagemang i Moderaterna också följde när tillfället uppenbarade sig. Jag har alltid haft en stor närvaro i vår samtid och i samhällsdebatten. Jag har sett flera djupa konjunktursvackor och kriser komma och gå, men också sett tider av fantastisk utveckling. Förutom vad detta inneburit på ett högst påtagligt sätt på det personliga planet har jag också följt tidens skeenden på andra plan. Inte minst gäller det vad det inneburit för politiken, för ekonomin och för utvecklingen. Det brukar sägas att vi lever i den mest spännande av tider, jag är villig att hålla med.
- den 23 februari 2012, kl 16:23

Bankernas vinster

Idag har vi haft en utfrågning av riksbankschefen, föga överraskande uppehöll sig stora delar av frågorna omkring bolånemarginalerna. Lite senare på dagen hade riksdagen frågestund och jag tog då tillfället i akt att ställa frågan om räntemarginalernas orsaker också till statsrådet Peter Norman. De högljudda populistiska slagorden hörs om giriga banker och att de borde sänka räntan för bolån, riksbankens sänkning måste komma bolåntagarna till del lyder argumentationen.

 

Ja, det är väl klart ska avsikten med sänkningen, det vill säga stimulering av ekonomin, få effekt så måste räntan få genomslag annars så är det inte en sänkning i praktiken. Så långt är det korrekt, men att kräva vad bankerna ska eller inte ska göra kanske är att gå för långt. Till viss del förklaras högre marginaler med ökade kostnader för bakerna som en direkt följd av det osäkra läget på världens finansmarknader. Men, tycker man att bankerna inte fungerar ur ett konkurrensperspektiv, ja då är det där åtgärder måste till. Jag är glad över att konstatera att Peter Norman har en sund inställning till detta. Jag känner mig tillfreds med svaret och han håller med om att det är konkurrenssituationen som måste skärpas.

 

Det går att göra på flera sätt, stärka konsumentens position, det vill säga stärka konsumentens kunskapsunderläge, förenkla bankbyte med mera. En annan väg, eller rättare sagt ytterligare steg för att stärka konkurrensen är att försöka förändra på utbudssidan också, förenkla för nya etableringar helt enkelt. Både för nya inhemska aktörer och etableringar från nya utländska aktörer. Många gånger är den här branschen väldigt rigid, med liten rörlighet och stela strukturer. Ibland för att kunderna är bekväma eller att det innebär en risk med att byta bank, ibland för att regelverken fungerar som etableringshinder. Hur som helst, jag ser med tillförsikt fram emot att bidra till att försöka stärka konkurrenssituationen, det är den enda vägen om marginalerna är ett problem.Här ska kommentarerna till forumet komma in via ajax, fungerar inte detta så har du en gammal webbläsare eller fel inställningar. läs mer här...
- den 5 juli 2014, kl 12:31

Under min Almedalsvistelse fick jag en påtaglig känsla av att extremyttringarna blivit tydligare och tagit mer plats, detta är i högsta grad en subjektiv betraktelse som kanske inte alls har någon bäring. Det är så otroligt många aktiviteter och det är omöjligt att kunna överblicka helheten, särskilt då jag deltagit och varit aktiv i en rad debatter och diskussioner, så koncentrationen och fokus hamnar ofta i de egna aktiviteterna.

Ändå kan jag inte värja mig från tanken att det kanske är ett resultat av att partierna under lång tid dragits mot mitten och till en konsensuspolitisk hållning. Ideologin kan sägas ha offrats på pragmatismens altare. Är då dessa extremyttringar ett utslag för denna kontraktion? Kan man säga att en stark politisk koncentration i mitten skapar ett utrymme ute på flankerna, och att det är dessa yttringar som just därför ges möjligheter att både höras och synas som en kontrast till konsensuspolitiken? I så fall, kommer dessa extremyttringar att dra isär den koncentration till mitten som bevisligen skett?

Kanske var det en sådan rörelse vi kunde se en början på under årets Almedalsvecka. Partiledarnas tal kan onekligen tyda på det, och allra tydligast var det kanske i Fredrik Reinfeldts tal. Det fanns en tydlig vilja att koppla realpolitiken till en ideologisk övertygelse. Vare sig det är en naturlig reaktion eller utarbetad strategi, så tror jag det är något väljarna efterfrågar och längtar efter. Jag tror det kan vara ett framgångsrikt koncept för att vinna väljarnas förtroende. Att koppla den kortsiktiga realpolitiken till en långsiktig övertygelse skapar en helhet där både handlingskraft och trovärdighet skapar förtroende.

Förtroende och långsiktighet går hand i hand, därför är övertygelse som drivkraft för att söka makt mer tilltalande än att bara söka makt för maktens skull. Det är genom ideologin vi lättast kan förklara vilket samhälle vi vill bygga, men det är också med ideologin vi lättast kan förklara vilket samhälle vi kan bygga. Utopi och ideologi är alltså inte samma sak, det är när realpolitik och ideologi möts och blir relevant för väljaren som vi kan vinna förtroende. Jag tyckte mig kunna skönja tendenser till att valrörelsen artar sig i en riktning där vi får tillfälle att ställa olika vägval mot varandra i ett lite längre perspektiv, ingen välkomnar i så fall detta mer än jag.

Kommentera Reflektion från Almedalen (2 inlägg)
Jörgen Andersson
Bor: I Överum
Familj: Sambo Magdalena, våra tre söner och lilla dottern, tre vuxna döttrar sedan tidigare och två barnbarn.
Yrke: Moderat riksdagsledamot för Kalmar län.
Intressen: Politik, ridning och allsköns sport
Motto: Winston Churchills ”Deserve victory” fritt översatt ”förtjäna framgång”, tycker jag är ett bra motto.

Kommentera gärna!
Våra bloggare vill gärna ha kommentarer. Så kommentera gärna när du läst ett inlägg, om du tycker att det är intressant. Kommentarerna på blogginläggen moderaras av redaktionen, precis som artikelkommentarer.

FRÅGAN

Har du fast telefon hemma?

Ja, och kommer att fortsätta ha.
Ja, men kommer att säga upp abonnemanget.
Nej, använder bara mobil.
Nej, har ingen telefon.


Charter
LMS
Hotel