Logga in
Logga ut

Hans Ellervik Westerwikspartiet

Hans Ellervik (WP)

Jag bor på Hornslandet och representerar Westerwikspartiet (partiet bildades 1976 med namnet VDM) i kommunstyrelsen och fullmäktige. Jag har varit ordförande i Stiftelsen Västerviks museum  samt ordförnde i Kultur och Fritidsnämnden.

Jag har en bakgrund som generalistutbildad officer under min yrkesverksamma tid. 1997 flyttade jag åter till Västervik.

Att jag började arbeta politiskt berodde främst på mitt intresse för kulturens viktiga roll i samhället. Att jag fortsatt beror att jag vill vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Westerwikspartiet jobbar enbart med lokal politik. Vi är varken höger eller vänster utan jobbar enbart med sakfrågor. Vi sammarbetar med all partier som vill göra något bra för Västerviks kommun. Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör Västerviks kommun och oss som bor här.

Vecka 16

Västervik Vecka 16

Kommunikationer eller trafikförbindelse. Som kommunmedborgare är vi alla på något sätt berörda av detta. Några exempel kommer här.

 

Hamngatan. Man har genomfört försök som föll väl ut men kommunledningen säger att det får vi lösa när Södra infarten blir klar. Ett halvdant försök att leda cyklister till Rådhusgatan kommer att ske i närtid.

 

Södra infarten. Mycket diskuterat men vad händer? Det är alldeles tyst just nu. Vågar kommunledningen inte genomföra det före valet. Hur är sakfrågan? Antalet fordonsrörelser ökar för varje dag. Det upplever åtminstone vi som färdas i allèn. Det behövs en avlastning, trafiksimuleringen har visat på en avsevärd reducering om Södra infarten blir av. Vissa politiska partier tror att bilismen kommer att minska men verkligenheten är en annan. Vad är då den springaande punkten? Västerviks hamn är en stor importör av olja och drivmedel som sedan förs ut i landet. Det är helt onödigt att dessa transporter skall gå igenom staden. Södra infarten löser detta viktiga problem. Det stora problemet är vad det kostar och hur skall det betalas?

 

Höghastighetståg. Blir en bra valfråga. Sakfrågan är intressant. I DN- debatt:

 För varje investerad krona beräknas mindre än 40 öre komma tillbaka i samhällsnytta och Trafikverket har visat att klimateffekten kommer att bli mycket liten. Höghastighetståg kommer att bli en gökunge som tränger ut lönsamma järnvägsinvesteringar – eller också tas pengarna från andra angelägna utgiftsområden, skriver sju professorer och forskare. Även med mycket optimistiska antaganden om hur många flyg- och bilresenärer som skulle kunna flyttas över till höghastighetståg gör dessa utsläpp att klimatnyttan uteblir i flera decennier. Om höghastighetståg införs lär det inte bli många ören till Tjustbanan trots att investeringar här kan ge stora tidsvinster och möjligheter till annat boende eller arbete. Vi vill ha både tåg och räls innan detta gigantiska snabbtågsäventyr startar.

 

Överum. Det blir en 70 m lång ny perrong och väntkur. Det kostar bara 2,5 miljoner. Det sådana satsningar Westerwikspartiet vill se.

 

Väg 35. I fredags var jag tvungen att ta mig till Linköping man kan inte säga att det är Sveriges bästa väg. Just nu gör man kosmetiska förändringar (förlåtande åtgärder) säger man, men bredare väg nej det verkar svårt. Tillbaka åkte jag över Uknadalen otroligt! Ny väg nej, men ny asfalt och lika smal. Varför inte bredda vägarna innan man läger ny asfalt. Ja det kostar pengar men rejäla investeringar kan rädda liv och spara tid. Landsbygden är viktig idag och inte minst i framtiden

 

Flygplatsen. Bra att den nu är färdig. Barnklinikens genomgång för KS var viktig för att förstå ambulansflygets betydelse. Nu hoppas vi att affärs- och taxiflyget utvecklas. Linjeflyg får vi nog dock vänta länge på. Men 1700 start respektive landningar är inte så dåligt och nu med mycket bättre säkerhet.

 

Sjötrafik. har bedrivits under olika aktörer och med små och stora båtar.

Förslaget nu är att kommunen skall driva turisttrafiken. Helt olämpligt! Trafiken bör drivas efter att anbudsgivning skett i vanlig ordning. Undrar hur många som har skepparexamen i kommunledningen.

 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

vecka 20

Västervik Vecka 20

Tjänstebilar! Har vi någon ordning på detta? I vilket fall så har vi väldigt många vita (det finns några andra färger) bilar. Förra gången vi ställde frågan var det 25 % fler bilar. En bra sak är att allt fler bilar framförs fossilfritt!

Nässjö kommun har gjort en upphandling av digitala körjournaler som ersätter manuella system. Resultatet är billigare, effektivare och mer miljövänligare tjänstebilar. Nässjö kontrollerade upp sitt fordonsbestånd. ”Vi hade lite för många bilar, de var rätt dåligt skötta, kostade massor av pengar och vi hade ingen uppföljning för att se till att de användes på ”rätt sätt”.

Via digitala körjournaler är det enkelt att se vem som hämtat ut bilen, under vilken tid den använts och i vilket syfte. Resultatet blev att flera bilar kunde tas bort samtidigt som cyklar och elcyklar infördes i vissa områden som hade kortare körsträckor. Det kanske skulle vara praktiskt att ha digitala system inom hela kommunen, givetvis gällande bolagen också.

Sen var det här med grafiska profilen. Stora dekaler på alla bilar och ett halshugget kommunvapen, alltså utan krona. Detta till en kostnad på flera miljoner helt i onödan. Ibland finns det gott om pengar.

Westerwikspartiet med flera protesterade men förgäves. S, C och MP tyckte det var nödvändigt att göra detta.

 

Hans Ellervik

Westervikspartiet

vecka 19

Västervik Vecka 19

Vad vill det lokala Westerwikspartiet? Här kommer några viktiga saker!

 

Vi vill ha högst 25 elever i varje klass.

Vi vill anställa lärarassistenter i skolan.

Vi vill ha fler lärare och lärarnas löner måste höjas.

Vi vill ha maximalt 5 barn per förskollärare i förskolan.

Vi vill anställa socionomer i skolan som arbetar med utvecklingssamtal.

 

 

OMSORG

Vi vill ha en parboendegaranti.

Vi vill kunna erbjuda vård och omsorg med hög kvalité.

Vi vill utveckla måltiderna till en av dagens höjdpunkter med mer hemlagad mat.

Vi vill ha en utegaranti, som innebär minst en kortare promenad per dag.

Vi vill att det skall finnas en valmöjlighet mellan hemtjänst och trygghetsboende.

 

BOENDE

Vi välkomnar både kommunala och privata entreprenörer. Det måste skapas ett

varierat utbud av bostäder för att tillgodose olika behov.

Vi tror att en bra skola är en viktig faktor för att människor ska vilja bo här

och flytta till vår kommun.

 

SAMARBETE

Vi är villiga och kan arbeta över både parti- och blockgränser

för att nå vårt mål: Västervik skall vara en kommun där

människor trivs och lever väl.

 

FÖRETAGANDE

Vi vill ha bra service och förenkla för småföretag att utvecklas

i vår kommun. Kommunen skall inte konkurrera med det lokala

näringslivet

 

INFRASTRUKTUR

Vi skall verka för en upprustning av riksväg 35 och Tjustbanan till

Linköping så att flera kan bo här och bra förutsättningar för att

kunna arbetspendla.

 

FÖRENINGSLIVET

Vi vill ge mera resurser till föreningarna i form av hjälp med utveckling, marknadsföring, men framförallt utveckla samverkan föreningarna emellan.

Vi vill att skolan skall samverka mer med föreningslivet.

 

KULTUR/FRITID/TURISM

Vi vill arbeta för att man på nytt skapar en särskild nämnd, med

uppdrag att stödja och stimulera ett aktivt kultur- o friluftsliv.

 

 

ORGANISATION

Vi vill utveckla och effektivisera kommunens organisation.

Det skall finnas en öppenhet och ärlighet i kommunen.

 

Gillar du detta så rösta lokalt på Westerwikspartiet i år. Du kan hela tiden under mandatperioden påverka vår verksamhet eftersom vi är ett lokalt parti.

 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

 

 

vecka 18

Västervik Vecka 18

Nu startar vår aktiva verksamhet inför valet den 9 september i höst. Det finns mycket stora frågetecken vad som händer på riksplanet. Lokalt kanske lika svårt att se vinnare och förlorare. Westerwikspartiet som varit med sedan 1976 är ett av Sveriges äldsta lokalpartier. Idag finns det väldigt många lokala partier i Sverige. Antalet lokala partier har ökat inför varje val som har varit.

De lokala partierna värnar och utvecklar demokratin i sina

kommuner. Många som engagerar sig skulle aldrig ha tagit

steget att bli partipolitiskt aktiva om inte dessa partier hade

funnits som alternativ. Våra engagerade är med för att de vill förändra saker i sin

närhet och som är mer vardagsnära. Exempelvis bättre

skola för sina barn, utveckla sin tätort eller ny cykelväg. Att vara med i ett lokalt parti bygger på idealism, stort engagemang och viljan att förändra i

sin närhet. Det tror vi kommer att belönas av väljarna på sikt.

Westerwikspartiet som vi heter sedan 2015, tidigare Kommunpartiet VDM är idag ett av Sveriges äldsta kommunpartier. 1976 planerade kommunen att anlägga en stor trafikled längs Strandvägen och över Fiskaretorget i Västervik. Man ville också bygga sex stora parkeringshus i själva stadskärnan. Stadsborna tyckte att detta skulle förstöra den genuina miljön. Kommuninvånare, trafikexperter och världsberömda arkitekter protesterade men fullmäktiges majoritet vägrade att lyssna, då beslutet redan var taget. Därför bildades VDM,

där deltagarna röstade på olika partier på riksnivå, men hade en gemensam syn på kommunpolitiken. Tack vare en mycket stor valframgång kunde Fiskaretorget bevaras. Sedan 1976 har vi arbetat för hela kommunens bästa!

Westerwikspartiet är idag en viktig balansfaktor mellan de ideologiskt styrda partierna. Kommunpolitiken sköts bäst med sunt förnuft. Vår policy är att medlemmarna får tillhöra andra partier, eftersom partiet i huvudsak arbetar med lokala sakfrågor och inte är ideologiskt styrda. Vår broschyr börjar delas ut lördagen den 5 maj mellan 1100 -1300 i centrum.

Vår vardag är större än vad rikspolitiken är, rösta på Westerwikspartiet i höst.

 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

 

Vecka 17

Västervik Vecka 17 är snart slut. Några politiska hädelser som kräver en förklaring. Veckan startade med kommunstyrelse som inte kunde fatta beslut och med facit i hand var det nog helt rätt Jag talar om det dåliga läget för Västerviks Ishockey. Beslutet som var framskrivet lämnade mycket att önska. På onsdagen hade vi ett extra möte om frågan. Nu var det bra förberett både muntligt och skriftligt. Men vad saknades? Fyra partier var inte där och ett femte avstod att rösta. Visst kan man ha förhinder, men det finns ersättare. Eller var det så att frågan var för svår och känslig. För oss som deltog var det inte svårt att fatta beslut. Pengarna tas från utvecklingsanslaget inte från något annat konto. Framräknat var nu samhällsnyttan på drygt 3,5miljoner, gymnasieprofilen och inte minst VIKs framtidsfond som satsar på ungdom. Självklart ser vi på reklamvärdet av VIKs framgångar. VIKs framtid verkar bra klarlagd ekonomiskt ur ett ekonomiskt perspektiv. Nu gäller det att spela också men det kan vi politiker bara underlätta för. Det viktigaste var dock förslaget från M och W att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att redovisa den ekonomiska statusen hos övriga föreningar med ungdomsverksamhet i kommunen och att det redovisas i juni månad innan beslut tas om Budget för 2019. Detta blev ett tillägg till beslutet om VIKs miljon.

 

Nu måste vi backa till veckans fullmäktige i måndags. Man kan alltid diskutera ärendena som inte var särskilt kaxiga. Det absolut sämsta var V:s. angrepp på kommunalrådet angående Slottsholmen. Visst skall man ifrågasätta och fråga men varför inte göra det med lite finess. Vi skall ha ett vettigt förhållande till varandra i politiken i vårt land.

 

Vallöftet om att bygga nytt stall i Målserum höll på att försvinna. Inga anbud togs in. VBAB har inte tid. Hur har vi det med våra bolag? Vad och vem är det som styr. Tack och lov hittade man pengar som måste ha funnits tidigare eller? Alla byggnationer blir dyrare. Erfarenheten är också att allt man skjuter upp vad gäller byggnation blir dyrare. Nu hoppas vi att stallet blir till, för alla ridintresserade

 

Ett bra förslag från KD angående Helikopter. Men hur hade vi råd att ha en helikopter för mycket länge sedan stationerad i Västervik. Westerwikspartiet brukar inte lägga sig i Landstingspolitik men vi ställer oss frågan skall det vara så svårt att få en läkare till Överum. Det behövs mera kreativitet i Landstingets ledning.

 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

 

Bloggar

Politikerbloggar