Logga in
Logga ut

Moderaterna Norra Tjust

I dag är det val.....

Ukna Det viktigaste valet någonsin sägs det, vilket naturligtvis inte är sant. Så har man ju sagt om alla Eller så kanske det är så att det man står inför är det viktigaste, just här och nu.

Vad är det som är så viktigt?
För det första är det allas vår plikt att ta valen till kommun, region och riksdag på fullaste allvar.
I grund och botten handlar det om ideologi. Å ena sidan socialist eller borgerligt/liberal. Eller ännu enklare, de första tror på kollektiva lösningar emedan de senare sätter individen högre.

Men vi har också en apparat/administration/förvaltning att fundera kring. Ända sedan Axel Oxenstiernas (första hälften av 16-hundratalet) tid har Sverige kännetecknats av en administration bestående av rättskaffens, kompetenta och objektiva tjänstemän.

Under senare år har vi dessvärre sett att gamle Axels tankar har förvanskats på alla nivåer i vårt samhälle.
- På riksnivå kommer minns vi skandalen kring Transportstyrelsen där man ”outsoursat” viktig databehandling i händerna på företag utomlands och därmed blottlagt mycket känslig information till främmande makt.
Generaldirektören fick sparken och blev straffad men därefter hände ingenting. Otaliga försök gjordes att hitta en ansvarig för skandalen. Många kandidater fanns som plötsligt avgick när det började brinna under fötterna.
Det här hade inte hänt inte hänt under Oxenstiernas styre och om så vore skulle en ansvarig få ta sitt straff.

- På regional nivå har det hänt mycket runt om i landet. Sjukhus har lagts ner så att kvinnorna får gå på kurs hur att ”föda i en personbil” då BB hamnat väldigt långt hemifrån. Vi ser ett ständigt skandaliserande kring olika byggen, kollektivtrafik och inte minst personliga tillkortakommanden så som klippta kvitton och sexsamtal från tjänstetelefonen. Väldigt sällan finns det någon ”ansvarig”. ”Visste inte” och ”jag skall betala tillbaka” är inte ovanliga undanflykter.

- Här hemma har vi ett halvår bakom oss med skandaler som väckt nationellt intresse. Under valrörelsen har vi kunnat ta del av det ena mer skandalösa än det andra - om man skall tro de skrivande. En del är naturligtvis tilltaget i överkant, en del sant och i några fall kanske de bara skrapar lite på ytan.

Det är populärt att skylla på politiker när något går fel. Men sanningen är den att våra valda politiker inte skall sitta inne med specialkunskaper. De skall ägna sig åt de stora penseldragen och peka ut riktningen.
Tjänstemännen skall sköta hantverket vilket förutsätter en oförvitlig tjänstemannakår - som vi tyvärr inte har. Senast i dag kan vi läsa på ledarplats i VT om turerna kring den ”Södra infarten” vilket inte borde vara en munter läsning för kommunens tjänstemän. Vi har läst om vår gemensamma finanshantering, byggen, investeringar och sprängningar i havet som inte heller är särdeles uppbyggligt ur demokratisk synvinkel.

Nu blev det helt plötsligt jobbigt! Nu borde alla och en var inse att vi måste ställa högre krav på våra politiker. Inte på detaljnivå men väl ledarskap och organisationsförmåga vilket är egenskaper våra folkvalda måste besitta Kort sagt ska de kunna skapa system som klarar en demokratisk process i en komplex tid med en omfattande ekonomi.
Vi har inte haft det men det går att ändra på.

Förvaltningen är lika viktig som politiken, om inte viktigare.
Tänk på det när ni röstar på söndag!
Tänk på det i det fortsatta arbetet med tillsättandet av nämnder och styrelser!

Idag är det val........

Ukna Det viktigaste valet någonsin sägs det, vilket naturligtvis inte är sant. Så har man ju sagt om alla Eller så kanske det är så att det man står inför är det viktigaste, just här och nu.

Vad är det som är så viktigt?
För det första är det allas vår plikt att ta valen till kommun, region och riksdag på fullaste allvar.
I grund och botten handlar det om ideologi. Å ena sidan socialist eller borgerligt/liberal. Eller ännu enklare, de första tror på kollektiva lösningar emedan de senare sätter individen högre.

Men vi har också en apparat/administration/förvaltning att fundera kring. Ända sedan Axel Oxenstiernas (första hälften av 16-hundratalet) tid har Sverige kännetecknats av en administration bestående av rättskaffens, kompetenta och objektiva tjänstemän.

Under senare år har vi dessvärre sett att gamle Axels tankar har förvanskats på alla nivåer i vårt samhälle.
- På riksnivå kommer minns vi skandalen kring Transportstyrelsen där man ”outsoursat” viktig databehandling i händerna på företag utomlands och därmed blottlagt mycket känslig information till främmande makt.
Generaldirektören fick sparken och blev straffad men därefter hände ingenting. Otaliga försök gjordes att hitta en ansvarig för skandalen. Många kandidater fanns som plötsligt avgick när det började brinna under fötterna.
Det här hade inte hänt inte hänt under Oxenstiernas styre och om så vore skulle en ansvarig få ta sitt straff.

- På regional nivå har det hänt mycket runt om i landet. Sjukhus har lagts ner så att kvinnorna får gå på kurs hur att ”föda i en personbil” då BB hamnat väldigt långt hemifrån. Vi ser ett ständigt skandaliserande kring olika byggen, kollektivtrafik och inte minst personliga tillkortakommanden så som klippta kvitton och sexsamtal från tjänstetelefonen. Väldigt sällan finns det någon ”ansvarig”. ”Visste inte” och ”jag skall betala tillbaka” är inte ovanliga undanflykter.

- Här hemma har vi ett halvår bakom oss med skandaler som väckt nationellt intresse. Under valrörelsen har vi kunnat ta del av det ena mer skandalösa än det andra - om man skall tro de skrivande. En del är naturligtvis tilltaget i överkant, en del sant och i några fall kanske de bara skrapar lite på ytan.

Det är populärt att skylla på politiker när något går fel. Men sanningen är den att våra valda politiker inte skall sitta inne med specialkunskaper. De skall ägna sig åt de stora penseldragen och peka ut riktningen.
Tjänstemännen skall sköta hantverket vilket förutsätter en oförvitlig tjänstemannakår - som vi tyvärr inte har. Senast i dag kan vi läsa på ledarplats i VT om turerna kring den ”Södra infarten” vilket inte borde vara en munter läsning för kommunens tjänstemän. Vi har läst om vår gemensamma finanshantering, byggen, investeringar och sprängningar i havet som inte heller är särdeles uppbyggligt ur demokratisk synvinkel.

Nu blev det helt plötsligt jobbigt! Nu borde alla och en var inse att vi måste ställa högre krav på våra politiker. Inte på detaljnivå men väl ledarskap och organisationsförmåga vilket är egenskaper våra folkvalda måste besitta Kort sagt ska de kunna skapa system som klarar en demokratisk process i en komplex tid med en omfattande ekonomi.
Vi har inte haft det men det går att ändra på.

Förvaltningen är lika viktig som politiken, om inte viktigare.
Tänk på det när ni röstar på söndag!
Tänk på det i det fortsatta arbetet med tillsättandet av nämnder och styrelser!

Alla krafter behövs...

Ukna ... säger Socialdemokraterna Saad Benatallah, Malin Anell och Peter Wretlund i VT den 29 augusti.
Sommaren har varit varm och torr
För de som bara kunnat njuta av sommaren har den varit fantastisk. Förutom värmen och frånvaron av regn har även mygg, getingar och fästingar hållit sig borta. Våra sjöar och hav har erbjudit trivsamma möjligheter till bad och annan rekreation.
Alla mynt har en baksida
Allt är som bekant inte bara mjölk och honung. Den gångna sommaren har varit en påfrestning för alla de som lever av sin jord, vare sig de producerar spannmål eller vall för vidare förädling till mjölk och/eller kött. Dessa människor talar om missväxt, ja rent av nödår och utslaktning av nöt, får och hästar.
Då vaknar politiken
Ingen politiker vill stå som ett fån och bara betrakta det som händer. Något måste göras. Men vad? Ska man tro på trion i VT handlar det om slakteriavgifter, stöd, importköttets vara eller inte vara och betande djur i våra hagar. Det kan tyckas vara att blanda äpplen, päron och morötter i en och samma korg.
Klimatpåverkan
Trion påstår att sommarens torka, ”utan tvekan”, är en fråga om klimatpåverkan. Det är lite oklart vad som menas. Det är inte klimatet som skapar torkan, det är vädret. Vädret tar sig alltid olika uttryck under sommarhalvåret då det har en tendens att ”parkera” sig över den Skandinaviska halvön. Ibland i form av högtryck, ibland iständiga lågtryck från syd eller väst.
Hur som än är löser inte snack om ”klimatet” några akuta problem för våra bönder.
Slakteriavgifter och betesstöd
Böndernas problem är akut brist på foder, spannmål och därmed intäkter. Det handlar om ansträngd likviditet här och nu, vilket varken löser sig genom kostnadslättnader för slakterierna eller betesbidrag som ligger långt fram i tiden.
Bränslekostnader
Jordbruket förbrukar mycket diesel, det vet vi alla. Vi vet också att sittande regering ökat skatteuttaget på bränsle i aldrig skådad omfattning. Skribenterna påstår att ”Regeringen undersöker om det finns åtgärder att vidta gällande bränslekostnader, på ett sätt som möjliggör hållbar utveckling och inte motverkar ett fossilfritt Sverige”
Ja, det finns åtgärder och Nej det finns inte åtgärder.
Ja, vill man hjälpa bönderna i en akut situation är det bara att sänka skatten på diesel - vilket borde göras generellt för alla, eller åtminstone för de som bor på landet.
Nej, måste man gå svängen om ett ”fossilfritt” Sverige så hinner landsbygden att dö innan det är klart - om det någonsin blir klart.
Långsiktiga åtgärder
Det sägs att akuta insatser skall kompletteras med långsiktiga åtgärder utan att nämna några akuta åtgärder. Det är bra att man lyfter fram avsaltningsanläggningen på Öland, vilket vi för övrigt tycker att man även skall satsa på i Västervik i stället för att lägga en död hand över Uknadalen. Vad det har med böndernas problem att göra är lite oklart.
Kött på tallriken
Slutligen för man ett långt resonemang om Svenskt och importerat kött i offentlig respektive privat sektor. Tyvärr hjälper det inte böndernas akuta läge om restaurangbesökaren frågar varifrån köttet kommer ifrån.
Vad skall vi göra då?
• Staten är skyldig bönderna massa pengar, härrörande sig så lång tid tillbaka som 2015, som de inte ”kunnat betala ut på grund av ”IT-problem”. Betala ut dem omgående!
• Bränslepriserna är ett problem. Sänk bränsleskatten omgående! Det borde inte vara svårare än det var att höja dem.
• Konkurrensnackdelarna med hårdare ”duktiga-sverige-regler” är ett problem. På lång sikt skulle en korrigering av dessa regler hjälpa, på kort sitt kan man besluta att allt kött i offentlig sektor skall vara svenskt.
Situationen är akut och behöver akuta åtgärder! Nu!
Att blanda in andra mål eller försöka lösa ”långsiktiga mål” när man ändå håller på riskerar onödig tidsutdräkt och att medlen hamnar på fel ställe.
Eller som sjukvården säger: Behandlingen var rätt men patienten avled.
Låt inte bönderna lägga ner under tiden som vi krånglar till det med än det ena - än det andra!
De kommer inte tillbaka!

Varför inte låta kommunen växa norrifrån?

Ukna  

 

Vi människor har en tendens att uppvärdera det vi har och den plats vi lever på. Så gör även vi Moderater i Norra Tjust.

Vi värderar och värnar vår byggd i Norra Kalmar Län och Norra Västerviks kommun mycket högt, så högt att vi tror oss med relativ stor visshet kunna säga att våra bygder skulle kunna bidra med tillväxt i Västerviks kommun.

 

Vi säger detta för att vi anser att hela kommunen skall leva - på riktigt. Inte bara, så som i dessa valtider, vara fläsk för politiker som inte har något annat att komma med.

 

Tanken bakom dessa påståenden är att vi kan ta tillvara på den tillväxt som råder i Åtvidaberg och i synnerhet Linköpingsområdet. Företag expanderar, människor flyttar in och universitetet blomstrar. Baksidan är rusande fastighetspriser vilket leder till att fler människor söker sig ut vilket vi sett sedan flera år i Åtvidaberg. Vi borde kunna möta en ökande efterfrågan eftersom vi liggen närmast ”den fjärde storstadsregionen” och kan erbjuda attraktiva boenden till betydligt säger kostnader.

 

Överum är redan i dag ett samhälle med många framgångsrika företag där Överums Bruk och Svensk Presshärdning, SPH, är motorer med en vilja att expandera. Växande företag behöver personal, god infrastruktur och god basservice i form av sjukvård, skolor/dagis mm.

 

Därför måste vi göra den norra kommundelen, Överum-Gamleby, attraktivt för boende i kombination med goda pendlingsmöjligheter. Det skulle möjliggöra för den ene i familjen att jobba lokalt och den andre kan pendla norr- eller söder ut.

 

Politiken kan bidra till detta genom att utveckla/säkra offentlig service i form av sjukvård, tandvård, förskola, skola och äldreomsorg. Med attraktivitet följer utveckling i form av restauranger, butiker och andra tjänster. Även turister tycker att en levande ort är bättre än en död.

 

Till detta kommer den eviga frågan om kommunikationer. Kort uttrycker vi det i form av en kraftigt förbättrad väg 35 norr ut som klarar företagens transportbehov och en ökad pendling. Tåg i all ära men det visar sig nästan dagligen att tiden runnit ut för tåget då det aldrig kan återta sin position i ett distributionssystem, aldrig kunna erbjuda nödvändig restid eller återvinna förtroendet hos den resande befolkningen.

 

Sammanfattningsvis vill vi ha:

En modernisering av väg 35

Återstart av vårdcentralen med sjuk- och tandvård

Återstart av högstadiet

Äldreboende

 

Det här skulle ge mer utveckling för pengarna än strandpromenader, farleder eller storvulna turistplaner.

Södra infarten - tänk till lite extra

Gamleby  

Efter decennier av diskussioner kring en södra infart, eller utfart som en del säger, till Västervik kommer snart frågan upp på bordet för ”riktiga” beslut vilket ställer stora krav på varje enskild KF-ledamot.

Ännu så länge har vi vandrat genom en situation där vi skulle få projektet mer eller mindre finansierat till att vi skall finansiera det själva. Kostnaden har så sakteliga smugit uppåt, 100 milj - 200 milj, 300 milj för att nu uppskattningsvis landa på 500 milj. Ingen vet var det kommer att sluta.

Smaka på den - 500 miljoner. Mycket pengar! Pengar som vi inte har.
Pengar, som om vi lånar dom, tar investeringsutrymme från andra mer angelägna projekt för en lång tid framöver.
Pengar, som genom lån, ökar skuldsättningen 20-25% vilket kan bli mycket smärtsam när lågkonjunkturen kommer och räntan går upp.

Redan här borde beslutet vara enkelt. Kan vi riskera kärnverksamheten?
Avslå - vi har inte pengar till det här!

Tyvärr har projektet sedan lång tid tillbaka kommit i självsvängning. En slags egen kraft som gör att det går framåt, synbarligen av sig själv.
Vilja kan försätta berg säger man ju. I det här fallet skulle det kunna vara en kollektiv vilja bland de politiker och tjänstemän som jobbat med projektet och därmed ger det en egen kraft som kan vara svår att stoppa. Vi har sett det förut med t.ex sprängningen i farleden.

Det är då man som enskild ledamot i KF måste ta sitt ansvar.
Är det svårt?
Är det lätt?
Egentligen borde det inte vara så märkvärdigt. Det borde inte ligga något politiskt i det - mer än prestige vilket kan vara väl så svårt.

När pengar saknas till en stor investering med dåligt underbyggd nyttokalkyl kan vi inte se något annan utväg än AVSLAG!

Lägg ner, tänk om, gör bättre!

Välkommen till Moderaterna Norra Tjust’s blogg! Här kommer vi att delge Dig våra tankar utifrån vårt perspektiv här uppe i Norra Västerviks kommun i Norra Kalmar län. Allt sedan Axel Oxenstiernas dagar och nu senast sedan början av 1800-talet har vi levt i ett ”byngligt” län. Det är långsmalt med vatten på ena sidan. Det har präglats av maktkamper mellan norr och söder vilket bl.a. ledde till ett Norra- och ett Södra Kalmar län i många sammanhang. På kommunal nivå har Västerviks kommun råkat bli en av södra Sveriges största kommuner sett till landyta vilket gjort att många av oss kommit att bo i en ”bynglig” kommun. Nu är det bara så att vi bor i samma kommun vare sig det är Överum, Blankaholm eller Västervik och då måste alla röster få komma till tals. Det skall vi försöka ta fasta på genom att reagera på dagsaktuella eller principiella frågor. Har Du som läsare något viktigt du tycker att vi bör ta upp så är vi evigt tacksamma om Du vill höra av Dig. Maila eller ring! Nu ser vi fram emot en härlig sommar och att det bara är ett år kvar till nästa val!

  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar