Logga in
Logga ut

Eva Johansson

Släktforskarbloggen

Tidigare webbredaktör på VT.
Här bloggar jag om mitt stora intresse släktforskning. Det ägnar jag nästan all min fritid åt, på flera olika sätt. Både enskilt hemma på kammarn och inom Tjust släktforskarförening. I bloggen tar jag upp allt möjligt som berör släktforskning.

Torpet i Locknevi

Det är roligt med gamla torp, för alla har de en historia. Säkert finns det ett och annat som varit i samma släkt hela tiden men det vanligaste är att många familjer kommit och gått.

Har du ett gammalt torp har du säkert ibland funderat över de som bott där före dig. Det vet jag att min f d elev och arbetskamrat Tina Lingefjord gjort. Hon hyr numera torpet Tovehult i Locknevi socken. Locknevi är Tjust härads västra utpost, även om socknen inte hör till Västerviks utan till Vimmerby kommun.

Tovehult
Sommartorpet Tovehult i Locknevi. Foto: Tina Lingefjord.

Första gången torpet Tovehult finns omnämnt i arkiven är 1865. Då är det inte ett torp utan en backstuga. En backstuga var ett mindre hus utan tillhörande mark för odling, det hörde till en gård och var inte friköpt. I det här fallet är huvudgården Orrhult. 1865 är Orrhult en gård på en fjärdedels mantal, alltså en förhållandevis stor gård, och ägs av Sixten Lind i Blackstad som verkar ha köpt den 1862. Han brukar inte gården själv utan har anställda till det.

På Tovehult har jag räknat ihop att 39 personer bott från 1865 till 1960, fördelat på tio familjer. De flesta har bara stannat några år och flera av dem emigrerar till Amerika. Förmodligen har en del av de boende varit anställda arbetare på Orrhult.

Tovehult
Den första familjen på Tovehult 1865. Bild från Arkiv Digital.

Den första familjen på torpet Tovehult är Johan Isak Larsson och hans hustru Brita Stina Jonsdotter, som flyttar in 1865. De kom då från Frödinge, där de föddes 1806 respektive 1809. Johan Isak och Brita Stina hade tre barn: Anders Petter född 1841, Adolf född 1843 och Christina 1846. I maj 1870 emigrerade Johan Petter till Amerika och kanske var det han som var den svenske skomakaren Peter Johnsson i San Fransisco vid förra sekelskiftet.

1892 flyttade familj nummer två in på torpet: Anders Johan Johansson, född 1856 i Kristdala, hustrun Karolina Sofia Andersdotter, född 1851 i Hjorted, och dottern Elin Sofia, född 1882. Anders Johan har först titeln kapten, som senare ändras till båtförare. Kanske har han varit sjökapten när de bodde i Gladhammar. Tovehult ligger ju nära sjön Yxern. Kan man ha haft någon slags båttrafik på sjön och han har kört båtar där, kanske pråmar? Är det någon som vet? Någon förklaring finns inte i kyrkböckerna. Några fick barn får de inte under tiden på Tovehult och i februari år 1900 emigrerade hela familjen till Amerika.

I början av 1900-talet kom skomakarefamiljen Schultzén till Tovehult. De bev inte gamla här och i stället blev det två änkor och deras barn som flyttade in, den ena först och den andra sedan. En av de är änka efter skogvaktare Vassgren, och hennes vuxne son Axel var nära att stryka med i en drunkningsolycka på sjön Yxern 1907, då tre grannar miste livet på väg hem från en auktion på Brantestad. De var sex personer som åkte släde över isen när de kom för nära en vak och isen brast.

Tovehult
Notis i den svenskamerikanska tidningen Vestkusten om drunkningsolyckan.

Efter änkorna och deras barn bodde fyra familjer på torpet. Och nu för tiden är det sommartorp.

Tovehult
Ekonomiska kartan från 1944 visar torpets läge. Då fanns det en såg vid viken mittemot skolhuset.

De fattiga i Stockholm

Mängder av människor flyttade till Stockholm under andra halvan av 1800-talet och in på 1900-talet, under industrialiseringen. Vi som har våra rötter på landsbygden har ju som regel någon i släkten som gjorde denna flytt.

Har du släktingar som sökte lyckan i Stockholm under denna tid ska du läsa Per Anders Fogelströms böcker i Stad-serien, om Henning och Lotten och deras barn. Böckerna är älskade och lästa av många, men har du inte läst dem rekommenderar jag dem varmt. Inta bara som romaner utan som historieskildringar av fattiga människors liv och villkor.

Det som idag är fashionabla stadskvarter var då stadens utkant där de fattigaste levde. Idag är det mesta bortbyggt och spåren utplånade.

Serien innehåller fem böcker som sträcker sig från 1860 till 1965, och börjar med "Mina drömmars stad", den mest käna av böckerna. Dessa gavs ut på 1960-talet men ett par decennier senare skrev Per Anders Fogelström tre böcker som beskriver tiden de drygt hundra åren före 1860 och som handlar om Lottens släkt. Det är "Vävarnas barn", "Krigens barn" och "Vita Bergens barn". Tillsammans med Stad-serien ger de en inträngande bild av livet för de allra fattigaste, oftast fabriksarbetare, i Stockholm under historisk tid.

En vägvisare till Henning och Lottens Söder på Stockholms Stadsarkiv.

Här kan du jämföra äldre kartor över Stockholm med dagens.

Kata Dalström från Dalhem

I Tjust föddes under 1800-talet några kvinnor som kom att bli banbrytande på olika sätt och sätta avtryck i den svenska historien. De blev kända, i några fall även internationellt, och flera är fortfarande ihågkomna idag. Ellen Key känner kanske de flesta av er till. Men även Kata Dalström, Ellen Fries och Sophie Adlersparre var födda i Tjust.

Kata Dalström
Kata Dalström.

Kata Dalström föddes på Emtöholm i Dalhems socken den 18 december 1858. Emtöholm var hennes mors föräldrahem och de första åren växte hon upp hos sina morföräldrar. Vid dopet fick hon namnen Anna Maria Catharina och kallades Maria under uppväxten men så småningom blev det Kata. Hennes mor var Maria Augusta Carlsvärd, som kallades Mimmi och var 17 år gammal vid dotterns födelse. Fadern Johan Oscar Carlberg var brukspatron och professor och 24 år äldre än sin unga hustru. De hade gift sig 1857.

Johan Carlberg arbetade i Ljusnarsberg i Västmanland. När Katas mor förenades med sin make stannade Kata kvar hos morföräldrarna regementsskrivaren och godsägaren Carl Wilhelm Carlsvärd och Augusta Maria Sleman, släkt med baron Johan (Jan) Carl Adelswärd på Adelsnäs. Mormor Augusta är brorsdotter till baron Adelswärds hustru Maria Sleman och morfar Carl är utomäktenskaplig son till baronen med pigan Maria Nilsdotter.

Om detta skriver Ada Rydström i Boken om Tjust, del 6: “År 1852 köptes Emtöholm af baron Adelswärd på Adelsnäs åt hans halfbroder regementskrifvaren Carl Vilhelm Carlswärd (född 1807) och dennes fru Augusta Maria Sleman, hvilken senare på mödernesidan också var kusin med baron Seth Adelswärd. Det nya ägareparet kom från Vreta klosters socken. Med glädje och energi ägnade de sig åt sitt hem, där nu det nya boningshuset uppbyggdes, där mark bröts, och åkerns odling förbättrades. Makarne Carlswärd åtnjöto stort anseende i orten såsom i allo exemplariska och goda människor. De voro föräldrar till tre söner och två döttrar.”

I oktober 1862 dog Katas morfar och det blev slutet för hennes tid på Emtöholm. Kata Dalström har själv skrivit om de lyckliga åren hos morföräldrarna. Resten av hennes uppväxt var mer problematisk, sedan hon förenats med sina föräldrar.

När Kata själv hade gift sig som 20-åring återvände hon och maken Gustaf Dalström en tid till trakten här, för han var ingenjör och var med och ansvarade för bygget av järnvägen mellan Hultsfred och Jenny i Västervik. Sedan flyttade de till Stockholm och Kata Dalström blev känd av helt andra skäl. Gustaf Dalström var 21 år äldre än Kata och de fick sju barn tillsammans.

För en yngre generation har hon kanske fallit i glömska men långt efter sin död 1923 var Kata Dalström fortfarande känd som den stora agitatorn under åren kring förra sekelskiftet. Hon bidrog starkt till att arbetarrörelsens idéer spreds ute i landet och kampen för rösträtten. Hon var den första kvinnan som ingick i socialdemokraternas partistyrelse men blev efter splittringen 1917 kommunist.

Gunnela Björk skrev förra året en biografi om Kata Dalströms politiska insatser, som var en viktig del i förändringen av det svenska samhället för hundra år sedan. Boken ger en sammansatt bild av en kvinna som gick sin egen väg och aldrig fann sig i det som förväntades av henne. Även Rut Berggren har skrivit en biografi om Kata Dalström, med titeln "Agitatorn, fru Kata", utgiven 1991.


Från Rut Berggrens bok.

Glasblåsaren från Casimirsborg

Casimirsborg känner du säkert till, men visste du att det funnits ett glasbruk där? Kanske inte, för det las ner 1810. Inne i Västervik fanns minst två glasbruk, och de var kvar till en bit in på 1900-talet.

På Casimirsborgs glasbruk föddes 1810 en gosse som fick namnet Dominicus. Hans far George Wilhelm Henzén var glasblåsare på bruket och hans mor Fredrika Ditzlers far var också glasblåsare, men uppe vid norrländska kusten. Den lille Dominicus liv fick ett tragiskt och alldeles för tidigt slut, han misshandlades av sina morföräldrar så att han dog när han var tio år gammal. Fadern George Wilhelm Henzén var bigamist. Han hade redan hustru och barn i Finland och hade lämnat dem och gift om sig med Dominicus mor i Sverige.

Som ni förstår är det här en alldeles speciell och fängslande historia. Den upptäcktes av författaren och släktforskaren Karin Edvall i arkivhandlingarna.  Radioprogrammet "Släktband" i P1 gjorde ett program om detta i vinter. Lyssna på det!

Karin Edvall har också skrivit en bok om George Wilhelm Henzén, en dramatiserad roman som fått titeln "Skärvor av glas". Den har jag läst nu och ska skriva om den i nästa nummer av vår medlemstidning Wåra Rötter.

Kärlek och romantik

kärlek

Idag på Alla Hjärtans Dag måste det förstås handla om kärlek. Men kärleken är inte synlig i kyrkböckerna, annat än i undantagsfall. Har du däremot möjlighet att läsa brev och dagböcker från dina gamla släktingar, då kan kärleken säkert stiga fram i ljuset.

Vid släktforskning i kyrkböckerna är det nog snarare skralt med kärlek. Att gifta sig av kärlek var kanske inte så vanligt i äldre tider. Givetvis förekom det, men vanligare var nog andra praktiska orsaker som att trygga sin försörjning.

Yngre drängar gifte sig med änkor på gårdar, ett mycket vanligt fenomen. Ibland när jag ser det tänker jag att "hoppas det var kärlek som låg bakom" men oftast var det nog ett sätt att trygga framtiden på gården.

Präster konserverade änkor. Visst låter det lite läskigt? Men det innebar att en ung präst kunde gifta sig till en församling genom att ingå äktenskap med företrädarens änka som då slapp flytta. Det var mycket vanligt och ingick i förhandlingen med domkapitlet när en prästtjänst skulle tillsättas.

Bland bönder och torpare inleddes nog fler äktenskap för att ett barn väntade än att det inte var så. Någon statistik har jag inte, men enligt min erfarenhet skedde vigseln oftare några månader före första barnets födelse än innan första barnet avlats. En släktforskare jag en gång diskuterade detta med sa att man nog försökte bli med barn för att se att det gick att säkra återväxten på gården eller torpet innan man valde maka för gott. Att ha barn som kunde ta över och ta hand om en på ålderdomen var en trygghet.

I kyrkböckerna och i domböckerna finns en hel del skrivet om brutna äktenskapslöften, framför allt i samband med utomäktenskapliga barn. Ogifta kvinnor som födde barn uppgav i många fall att de blivit rådda med barn under äktenskapslöfte. Om mannen sedan drog sig undan när det blev allvar av, ja då var det nog inte så mycket kärlek där.

Nyligen stötte jag på en anteckning i en husförhörslängd där en man ansågs som far till en kvinnas utomäktenskapliga barn. Änkan Signe menade att husmannen Nils "gifvit henne löfte om äktenskap och är fader till hennes dotter Maria Nilsdotter, samt önskar att han uppfyller sitt äktenskapslöfte" har prästen skrivit. Denne Nils bodde tillsammans med en annan kvinna som han hade barn med. I vår tid känns nog detta konstigt. Vem vill vara gift med och leva ihop med någon som inte själv vill det? Det är ju knappast någon förutsättning för kärlek med ett sådant äktenskap. Men då handlade det säkerligen mycket mer om försörjning än något annat.

Idag får det nog bli kärleksmums till kaffet.

kärlek
Visst ser det romantiskt ut? Karl Johansson och hans fästmö Lovisa Olsson tog en roddtur i juni 1909. De kom från Hjärtums socken i Västergötland. Kanske är de släkt med mig, det vet jag inte men jag har en del släkt från Hjärtum. Bilden kommer från Vänersborgs Museum, foto: Olof Jonsson.

Värdet av en begravning

Den senaste tiden har jag läst många bouppteckningar. Väldigt många har digitaliserats numera. Använder du Arkiv Digital för din släktforskning hittar du dem under respektive församling med vidarelänk till rätt häradsrätt eller rådhusrätt.

Det är ju roligt att läsa om alla grejer folk hade förr, en hel del saker som vi inte längre använder och en del som vi kanske inte ens vet vad det är. Annat som fångar intresset är vilka folk stod i skuld till och hur mycket. Det finns de som säkert ansågs som rika, storbönder med rejäla gårdar och mycket husfolk, men som det visade sig att de stod högt i skuld när bouppteckningen gjordes. Och andra som lånade ut pengar, kanske nästan fungerade som socknens bank på den tiden.

Bouppteckningen kan säga mycket om en familj, inte bara om de levde i välstånd eller fattigdom. För att få ett grepp om hur värdet på riksdalerna var i förhållande till våra pengar idag brukar jag titta på vad begravningen kostade. Kostade den 15 riksdaler så var nog en behållning på 302 riksdaler en hyfsad slant.

bouppteckning
1868 kostade begravningen för den avlidne 15 riksdaler och 37 öre. Sonen fick 15 riksdaler för att han vårdat sin far under sjukdomen. 302 riksdaler och 43 öre blev behållningen. Bildkälla: Arkiv Digital, Tjust häradsrätt (H) FIIIa:104 (1869-1869) Bild 138 / sid 134.

Eva Johansson är tidigare webbredaktör på Västerviks-Tidningen. Nu frilansar hon och skriver böcker, men hoppar även in på VT då och då. Intressen förutom släktforskningen är det sociala internet, litteratur och bakning. Bor utanför Västervik. Är sambo och har två vuxna söner och barnbarn. Hemsidor: www.slaktforskaren.se och www.evagun.se

  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar