Logga in
Logga ut

Sverker Thorén (L)

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Vart vill Jimmie Åkesson och (SD) egentligen?

Samtidigt som Jimmie Åkesson(SD) i riksdagens partiledardebatt fortsätter att sprida rädsla, oro och gamla, felaktiga eller falska uppgifter om asylmottagning, migration och integration för att få makt rapporteras i dagens nyheter i media om verkligheten. Det går allt snabbare för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden och skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda minskar. I SvD får vi beskedet från arbetsförmedlingens prognoschef att "Utrikes födda kommer att vara helt avgörande för jobbtillväxten även framöver."

Trist med hetsjakten från (S) och (M), (KD) m fl att anpassa sin politik och måla upp en allt mörkare och dystrare bild av Sverige som inte stämmer! Befriande med Jimmie Åkessons och Jan Björklunds duell idag där Jimmie får visa vart det är han vill och vart vi kommer om vi inte nu säger ifrån på allvar. Du kan se den här

 

Valrörelsen - ett race to the bottom där dystrast vinner?

Ska valrörelsen bli ett race to the bottom där det tävlas om vem som kan övertrumfa vem i att måla upp en mörk bild av Sverige? NEJ! Läs här vad Jan Björklund och Liberalerna sa i Järva häromdagen

https://www.liberalerna.se/nyheter/tal-av-jan-bjorklund-jarva-den-10-juni-2018/

 

Äntligen - kommunfullmäktige på dagtid!

Vid veckans kommunstyrelsemöte gav äntligen den motion vi lämnade in i september 2016 (!) resultat. KS föreslår kommunfullmäktige besluta att fr o m nästa mandatperiod införa dagsammanträden med start 1300. Det blev alltså en delseger i vår lokala liberala kamp för att förnya och fördjupa demokratin!

Vi i Liberalerna vill starta ännu tidigare, före lunch, för att helt undvika kvälls- och nattmanglingar som varken gynnar debattens eller beslutens kvalité eller demokratin men vi fick kompromissa. Målet måste ändå vara att nå ända fram och det gör vi förhoppningsvis om ytterligare en mandatperiod.

Att förnya och fördjupa demokratin så att det känns meningsfullt och viktigt att delta i det demokratiska arbetet måste vara en huvuduppgift för oss som idag är aktiva inom politiken. Att uppgradera stausen på kommunfullmäktigeuppdraget genom att lägga det på dagtid och ge rimlig ekonomisk ersättning är ett mycket viktigt steg

Naturskyddsföreningen bekräftar - Liberalerna Alliansens gröna röst!

Inte kom det som någon överraskning för mig, som varit partiets miljötalesperson och ordförande för Liberalernas öppna nätverk Gröna Liberaler, när Naturskyddsföreningens ranking gav oss topplacering och utropade oss till Alliansens gröna röst. Men skönt kändes det. Inte minst eftersom i media och man i den allmänna debatten oftast gjort det lätt för sig, inte faktakollat på djupet utan fört fram dem som använt ordet "miljö" mest, ropat högst eller haft det i sitt partinamn. Skönt att ha det med sig i valrörelsen!

Läs mer om undersökningen här!

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-grona-partierna-far-nya-utmanare

Dags att utreda plats för nytt sjukhus i Västervik!

Västerviks sjukhus består till stora delar av slitna, äldre byggnader med stora investeringsbehov. Totalkostnaden för att renovera eller bygga nya hus uppgår till miljardbeslopp. Sjukhuset ligger också på en fastighet med minimala expansionsmöjligheter.

Det nya utlovade psykiatrihuset skjuts hela tiden på framtiden eftersom man inte kan bygga så högt som krävs. Detta gör i sin tur att alla andra investeringar blockeras, i väntan på en lösning. Vid vårt öppna möte på Mejeriet den 14 maj lanserade Liberalerna förslaget om att utreda ett helt nytt sjukhus på en ny plats.

Eftersom en ny psykiatribyggnad, enligt det senaste beskedet från landstinget, ligger åtminstone fem år in i framtiden förlorar man ingen tid genom att även utreda alternativet med ett nytt sjukhus på en annan plats.

Landstinget borde åtminstone utreda alternativa lösningar. Blir det bäst att renovera det gamla sjukhuset eller blir det bäst att bygga nytt? I detta måste man också utreda hur stora vinster man kan göra på  exempelvis snabbare utryckningsvägar. En sak är säker, vi kan inte bara sitta och vänta medan nödvändiga investeringar hela tiden skjuts på framtiden!

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar