Logga in
Logga ut

Sverker Thorén (L)

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Funktionshindrade ska kunna leva - inte bara överleva!

Barn som förlorat sin personliga assistent tvingas nu bo på sjukhus istället för hemma hos sina föräldrar. Funktionsnedsatta kan komma att berövas sitt yrkesliv.

Den rödgröna regeringen har sedan den tillträdde både målmedvetet och framgångsrikt dragit ned på den personliga assistansen. Konsekvenserna har varit förödande.Sondmatning ingår inte längre i personlig assistans och andningshjälp bedöms inte som grundläggande behov!

Nu försöker regeringen med en lagändring motverka det senaste dråpslaget mot den personliga assistansen inom LSS men det räcker inte! Menade man allvar skulle alla de avslagsbeslut som givits omprövas och den pågående LSS-utredningen få nya direktiv.

Mitt parti har alltid kämpat för att funktionshindrade ska kunna leva - inte bara överleva! Det var Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) som genom Bengt Westerberg drev fram och genomförde den frihetsreform som LSS-lagstiftningen blivit! Vi fortsätter den kampen. Frihet måste försvaras!

 

Höghastighetståg delar stad och land!

Så kom det. Beskedet. Efter en vecka då Gustav Fridolin(Mp) åkt Sverige runt och propagerat för höghastighetsbanorna. Regeringen vill ha höghastighetståg men vet inte hur de ska finansieras. Höghastighetståg drar en skarp linje mellan stad och land.

Höghastighetståg är en lösning för de välbeställda, de med biljetten betald av företaget eller myndigheten och...för Miljöpartiet. Konsekvensanalys saknas, precis som för Nya Karolinska Solna.

Genomförs detta är det mycket troligt att delar av det redan eftersatta viktiga "blodkärlsnätet" av regionala matarbanor till stamnätet får fortsätta att förfalla eller läggs ned medan det fortsatt enbart satsas på storstadsregionerna. Vad bryr sig (Mp), (S) och övriga påhejare om vår Tjustbana.

Liberalerna vill upprusta och bygga ut den befintliga järnvägen och utveckla järnvägens kapacitet och satsa på regionala banor och matartrafik till stambanor som stegvis rustas upp Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart!

En kommun är inte ett företag!

Demokrati och företagande är och har varit grundläggande för att Sverige ska kunna vara det framgångsrika välfärdsland det är. Men en kommun och ett företag är faktiskt helt olika saker. Och bör fortsätta att vara det.

Under lång tid har det funnits en trend där både kommunpolitiker och tjänstemän förtjust har propagerat för och velat införa tankesätt, funktioner och system från företag och näringsliv också i kommunen. Och fort ska det gå!

Den tröghet i det kommunala demokratiska systemet som faktiskt har en funktion - faktagranskning, eftertanke och sedan beslut - hinns inte med. Så - fort blir ofta fel.

Det finns lärdomar att dra lokalt av Uppdrag Gransknings Västerviksreportage och ansvar för väljarna att utkräva genom höstens val. Väljarna har rätt att kräva både politiker och tjänstemän som håller sig till regelverk, agerar etiskt och inte agerar utanför sin roll som folkvald eller tjänsteman. Och som dessutom inser att en kommun och ett företag har helt olika ansvar, uppdrag och funktion!

Bra Socialisterna! Men var är alla andra?

I förra årets budgetdebatt i kommunfullmäktige ställde sig alla oppositionspartier bakom liberalernas krav på en större satsning och omorganisation av stödet till barn med särskilda behov. Ända sedan den plan- och huvudlösa nedläggningen av de särskilda undervisningsgrupperna/resursskolorna har vi fortsatt att driva kravet och sagt att det kan innebära en återgång till resursskolor men även andra former av stöd i elevernas närmiljö.

När vi liberaler i början på februari uppmärksammade det mobila teamets skrivelse om hur dessa barn inte kan få det stöd de har rätt till och hur kostnaderna för assistenter och extrapersonal i grundskolan exploderat reagerade knappt majoritetens talespersoner Gunnar Jansson(S) och Anette Torstensson( C ).

Bra att Socialisterna i Västervik nu stöder det vi sa i kommunfullmäktige förra budgetdebatten genom att föreslå en pausskola där elever som inte fungerar eller till och med far illa kan få hjälp och stöd för att kunna gå vidare. Men övriga i oppositionen? Var är ni? Varför så tyst? Vi behöver sätta ordentligt tryck på majoriteten och visa kommunens invånare vilka som vill göra om och göra rätt - för barnens och vår kommuns framtid!

Butik(S)död vid Spötorget i väntan på vad då?

Neddragningarna på kulturområdet för några år sedan var vi Liberaler starka motståndare till och vi har i våra budgetförslag år efter år lagt in förstärkningar för att stimulera kultur och bibliotek.

Majoriteten, som var med om att dra in på kulturresurserna, har nu signalerat förändring - nu ska det satsas! I kommunstyrelsen har vi sett och tagit beslut om en biblioteksplan som ser bra ut men är underfinansierad.Vi har också fått en mantra upprepat för oss år efter år - kulturkvarteret!

I förra veckans budgetmöten för kommunstyrelsen ställde jag ännu en gång frågan om det blir något, vad det kommer att kosta och när vi får se förslaget. Svaret var något mindre svävande än vanligt - ett förslag kommer men oklart vad det kostar och när kommunen har råd.

Ett kulturkvarter motiverar inte utrensningar av företagare! Speciellt inte i ett tidigt skede då arkitekter är inblandade och andra lösningar är möjliga. Förra onsdagen kunde vi i VT läsa att klädaffärten Carl-Otto vid Spötorget har fått sitt hyresavtal uppsagt av Bostadsbolaget för att skapa plats för biblioteket. Eller blir det nya kontorslokaler för Bostadsbolaget? Klädbutiken har i alla fall känt sig tvingad att vidta juridiska åtgärder.

Inte speciellt snyggt hanterat av majoriteten om man uttrycker sig försiktigt.Långt ifrån företagsvänligt och utvecklande för cityhandeln heller. Det är kortsiktigt och skadligt för vårt framtida centrum. Kommunen och Bostadsbolaget borde förstå att inga planer i världen ger oss ett levande centrum om planerna inte tar hänsyn till företag och egna företagare som av egen kraft överlever och til och med växer där.

Den drabbade butiken går med vinst, levererar varor med hög kvalitet och är ett besöksmål i sig! Det finns en anledning till att man vill stanna där man är. Till den butik som nu får foten av (S), ( C ), (MP) och Bostadsbolaget kommer en stor del av kunderna resande från andra städer.

En stadskärna mår bra av variation! Handel och kultur kan samsas! Mångfald är bättre än enfald! Gör om och gör rätt!

(S)nabba cash till VIK - en kommunal uppgift?

Nej, jag tycker inte det.I alla fall inte på det sätt som (S) och majoriteten hanterar frågan. Jag har varit med ett tag i lokalpolitiken och en sak vet jag - när ett svårt, viktigt ärende dimper ned direkt på sammanträdet med beskedet att vi måste ta beslut NU - då gäller det att försöka skjuta på beslutet, få fram faktaoch förankra i sitt parti.

Därför sa jag nej, när vi plötsligt vid förrförra kommunstyrelsemötet fick ett ärende som gick ut på att direkt försäkra VIK om en miljon i akut stöd. Ärendet drogs ut men återkom förra KS - kommunen skulle nu köpa VIKS:s restaurang Hyllan för två miljoner. Jag var bara med på informationen, inte under själva beslutsomgången, men sa där tydligt att jag var emot.VT:sledare 17/2 visar tydligt, tycker jag, problemen med majoritetens förslag. Är det ens lagligt?

Elitishockey är vad jag vet inte en kommunal kärnuppgift. Vi har kommit överens om formerna för föreningsbidrag och regler för hur kommunen stöttar föreningar. Alla föreningar. Vi har också utarbetat former för hur elitidrottsspel kan stödjas och hur det kan förändras vid behov. Inget av detta kunda man nu diskutera. Pengarna skulle bara in.

(S)nabba puckar var viktiga för socialdemokraterna som har ordförandeposterna i kommunstyrelse, kommunfullmäktige, VIK och VIK-sponsorerna Västerviks Bostads AB och Västerviks Resort...

Skattefinansierad hockey eller inte? Svaret kommer på nästa kommunfullmäktige. Nog borde det finnas fler ledamöter i många partier som tycker att detta skaver lite väl mycket, gått fort och fel och som säger ifrån? Eller håller de masken för att behålla platsen?

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.
  • Senaste blogginläggen

Bloggar

Politikerbloggar