Logga in
Logga ut

Sverker Thorén

Sverker Thoréns blogg

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

(M)akten framför allt?

Halvvägs in i mandatperioden bör väljarna ha fått besked om vad den sittande majoriteten klarat av och vill uppnå och vad oppositionen tyckt om detta och vad de vill förändra. Liksom vem som är vad - opposition och majoritet- men i Västervik finns sedan 2012 en otydlighet som måste förvirra alla, inte minst alliansanhängare och allmänborgerliga väljare.

2012 lämnade (M) det lokala allianssamarbetet och gick i koalition med (S). Efter valet 2014 har (M) oppositionsrådsposten och (S) kommunalrådsposten och personkemin går inte att klaga på. Med en kort ajournering löses det mesta - snabbt, mycket snabbt. Lätt och smidigt? Visst! Ideologiskt grundat och tydligt för att utkräva politiskt ansvar? Nej.

Senaste beskedet från moderata oppositionsrådet Harald Hjalmarsson är att han efter valet kan tänka sig att gå i koalition med SD. Är detta vad moderaterna i Västerviks kommun vill eller enbart deras ledande företrädare? Det är ett besked som jag tror fler än jag behöver få de närmaste dagarna!

Liberalernas uppgift är att arbeta för en liberal samhällsutveckling. Allianssamarbete är det bästa instrumentet för att få det. Därför samarbetar inte vi med Sverigedemokraterna. Det är ett parti vars vision handlar om att förändra samhället i antiliberal riktning. Det råder en djup klyfta mellan oss Liberaler och SD i frågor som individualism, jämställdhet och internationellt samarbete och solidaritet.

Vi talar, samtalar med och lyssnar på alla, inklusive SD, i det dagliga kommunala styrelse-, nämnd- och fullmäktigearbetet. Men när vi nu närmar oss valet är prioriteringen tydlig - både på riks- och lokalnivå arbetar vi för ökat stöd för Liberalerna och Alliansen. Vad vill de lokala moderaterna?

(S)nabba cash till VIK - en kommunal uppgift?

Nej, jag tycker inte det.I alla fall inte på det sätt som (S) och majoriteten hanterar frågan. Jag har varit med ett tag i lokalpolitiken och en sak vet jag - när ett svårt, viktigt ärende dimper ned direkt på sammanträdet med beskedet att vi måste ta beslut NU - då gäller det att försöka skjuta på beslutet, få fram faktaoch förankra i sitt parti.

Därför sa jag nej, när vi plötsligt vid förrförra kommunstyrelsemötet fick ett ärende som gick ut på att direkt försäkra VIK om en miljon i akut stöd. Ärendet drogs ut men återkom förra KS - kommunen skulle nu köpa VIKS:s restaurang Hyllan för två miljoner. Jag var bara med på informationen, inte under själva beslutsomgången, men sa där tydligt att jag var emot.VT:sledare 17/2 visar tydligt, tycker jag, problemen med majoritetens förslag. Är det ens lagligt?

Elitishockey är vad jag vet inte en kommunal kärnuppgift. Vi har kommit överens om formerna för föreningsbidrag och regler för hur kommunen stöttar föreningar. Alla föreningar. Vi har också utarbetat former för hur elitidrottsspel kan stödjas och hur det kan förändras vid behov. Inget av detta kunda man nu diskutera. Pengarna skulle bara in.

(S)nabba puckar var viktiga för socialdemokraterna som har ordförandeposterna i kommunstyrelse, kommunfullmäktige, VIK och VIK-sponsorerna Västerviks Bostads AB och Västerviks Resort...

Skattefinansierad hockey eller inte? Svaret kommer på nästa kommunfullmäktige. Nog borde det finnas fler ledamöter i många partier som tycker att detta skaver lite väl mycket, gått fort och fel och som säger ifrån? Eller håller de masken för att behålla platsen?

Så drabbar regerings politik assistansen se TV4s Kalla Fakta

Ikväll kl 21.00 sänder TV4 Kalla fakta ett reportage om konsekvenserna av regeringens nedskärningspolitik inom assistansen.

För oss liberaler är det en hjärtefråga som vi alltid kommer att slåss för! Du kan även se det direkt här.

Liberalernas politik i frågan om LSS och personlig assistans finner du här

Bak(s)lag för demokratin-fullmäktige inställt igen!

Ännu ett kommunfullmäktige ställs in av den rödgröna majoriteten! Igår meddelades att kommunfullmäktigesammanträdet 29/1 ställs in pga för få ärenden att behandla. Och det var inte vilket fulmäktigesammanträde som helst! Det var första gången vi, efter liberalernas motion om att gå över till dagsammanträden, skulle pröva att sammanträda dagtid. I vaket, klartänkt tillstånd utan en hel arbetsdag med i ryggsäcken.  De ärenden vi skulle behandlat skjuts till nästa sammanträde och kommer att behandlas sent någon kväll.

Nu försvinner alltså det enda vanliga kommunfullmäktigesammanträdet som skulle vara ett av de tre där vi under året skulle pröva dagsammanträden och sedan utvärdera detta. De övriga två är specialsammanträden som redan normalt ligger på dagtid: Ungdomsfullmäktige i mars och budgetmötet i juni. Så någon verklig vilja att pröva dagsammanträden för kommunens högsta beslutande organ verkar inte finnas hos (S),(C) och (Mp).

Det är svagt, mycket svagt av den nuvarande majoriteten att inte kunna få fram ärenden eller information eller förberedande debatter och diskussioner om kommande beslut så att ordinarie fullmäktigemöten kan hållas! Frågan är om det är lättja, inkompetens, inre stridigheter, avsaknad av politik eller en medveten strategi att undvika möjligheter till debatt och diskussion.

Framför allt är det ett bakslag för det arbete vi behöver driva för att förnya och fördjupa den lokala demokratin i Västerviks kommun!

 

En kommunlogga med magi(s)ka krafter

Den nya kommunlogga som majoriteten med kommunalråd Tomas Kronståhl i spetsen med alla medel vill ha fram mot oppositionens vilja besitter tydligen magiska krafter! Och inte nog med det. Vi som är av annan åsikt och står för det är riktiga mörkermän och bakåtsträvare.

Så här skrev Kronståhl i lördagens VT: "De som vill vara kvar i det gamla kan göra det genom att rösta nej till förslaget och de som vill förändras och utvecklas kan göra det genom att rösta ja på nästa kommunfullmäktige."

Kommunalrådets tillro till att en logga utan krona kan leda oss och vår kommun in i förändring och utveckling är möjligen rörande men inte mycket mer. 

För min del hoppas och tror jag att det är hur vi bemöter och tar in medborgare i dialog, vilka politiker och vilken politik vi väljer och hur vi värnar demokratin som avgör om kommunen och vi själva kommer att utvecklas och förändras

Funktionshindrade ska kunna leva - inte bara överleva!

Barn som förlorat sin personliga assistent tvingas nu bo på sjukhus istället för hemma hos sina föräldrar. Funktionsnedsatta kan komma att berövas sitt yrkesliv.

Den rödgröna regeringen har sedan den tillträdde både målmedvetet och framgångsrikt dragit ned på den personliga assistansen. Konsekvenserna har varit förödande.Sondmatning ingår inte längre i personlig assistans och andningshjälp bedöms inte som grundläggande behov!

Nu försöker regeringen med en lagändring motverka det senaste dråpslaget mot den personliga assistansen inom LSS men det räcker inte! Menade man allvar skulle alla de avslagsbeslut som givits omprövas och den pågående LSS-utredningen få nya direktiv.

Mitt parti har alltid kämpat för att funktionshindrade ska kunna leva - inte bara överleva! Det var Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) som genom Bengt Westerberg drev fram och genomförde den frihetsreform som LSS-lagstiftningen blivit! Vi fortsätter den kampen. Frihet måste försvaras!

 

Bloggar

Politikerbloggar