Sverker Thorén

Sverker Thoréns blogg

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

(M)akten framför allt?

Halvvägs in i mandatperioden bör väljarna ha fått besked om vad den sittande majoriteten klarat av och vill uppnå och vad oppositionen tyckt om detta och vad de vill förändra. Liksom vem som är vad - opposition och majoritet- men i Västervik finns sedan 2012 en otydlighet som måste förvirra alla, inte minst alliansanhängare och allmänborgerliga väljare.

2012 lämnade (M) det lokala allianssamarbetet och gick i koalition med (S). Efter valet 2014 har (M) oppositionsrådsposten och (S) kommunalrådsposten och personkemin går inte att klaga på. Med en kort ajournering löses det mesta - snabbt, mycket snabbt. Lätt och smidigt? Visst! Ideologiskt grundat och tydligt för att utkräva politiskt ansvar? Nej.

Senaste beskedet från moderata oppositionsrådet Harald Hjalmarsson är att han efter valet kan tänka sig att gå i koalition med SD. Är detta vad moderaterna i Västerviks kommun vill eller enbart deras ledande företrädare? Det är ett besked som jag tror fler än jag behöver få de närmaste dagarna!

Liberalernas uppgift är att arbeta för en liberal samhällsutveckling. Allianssamarbete är det bästa instrumentet för att få det. Därför samarbetar inte vi med Sverigedemokraterna. Det är ett parti vars vision handlar om att förändra samhället i antiliberal riktning. Det råder en djup klyfta mellan oss Liberaler och SD i frågor som individualism, jämställdhet och internationellt samarbete och solidaritet.

Vi talar, samtalar med och lyssnar på alla, inklusive SD, i det dagliga kommunala styrelse-, nämnd- och fullmäktigearbetet. Men när vi nu närmar oss valet är prioriteringen tydlig - både på riks- och lokalnivå arbetar vi för ökat stöd för Liberalerna och Alliansen. Vad vill de lokala moderaterna?

Spännande, sa sjukvårdsdirektören

"Patienterna drabbas inte" säger den (S)-ledda landstingsmajoriteten anförda av Anders Henriksson från Kalmar. Det sa de vid sin blixtvisit i Västervik på måndagen då de försökte försvara och förklara panikbeslutet att inte öppna de vårdplatser som varit stängda under sommaren.Det var andra gången på kort tid som Västerviks sjukhus drabbades. Utan att konsekvenser utretts och denna gång också utan delaktighet från fack och utan dialog och samverkan.

 

"Det har varit spännande" säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg i Kalmar som samtidigt annonserade att hon lämnar sin tjänst.Spännande är nog inte det ord som vårdtagare,anställda inom sjukvården invånare och väljare här i Västervik vill använda....

 

Paniklösningar och få eller inga möjligheter till medbestämmande är inget vi Liberaler vill se i sjukvården. Långsiktighet, ökade demokratiska inslag och möjlighet till inflytande, dialog och samverkan för medarbetare är möjlig. Det har vi tidigare visat tillsammans med övriga partier i Alliansen. Den möjligheten finns.......ska vårdtagare, anställda och väljare behöva vänta på det till nästa val? Om exakt två år?

 

 

 

Ickebeslutet blir beslut?

"Inga beslut om nivåstrukturering(dvs centralisering) av canceroperationer är fattade" meddelade Västerviks Landstingsråd Lena Segerberg i VT till frukost igår. Ungefär vid middagstid, samtidigt med Liberalerna i Tjusts informationsmöte om följderna av det som inte beslutats, går hon via VT:s webbsida ut och meddelar det motsatta. Besluten är fattade och kommer att genomföras oavsett vad befolkningen och läkare och personal i norra länsdelen anser.

Politik är en förtroendebransch. En förtroendebransch med det yttersta uppdraget att ge varje människa (oavsett bostadsort) maximala möjligheter att växa och utvecklas. Inger det sätt majoriteten i allmänhet, och Lena Segerberg i synnerhet, har agerat förtroende?

Vi Liberaler har sett och förstått vilka konsekvenser detta kan få och därför drivit på för en förändring. Det kommer vi att fortsätta med. Sista ordet är inte sagt. Det är inte bara vi som värnar Västerviks sjukhus. Jag hoppas på ökat tryck i övriga allianspartier och att alla kommuninvånare sätter sig in mer i frågan som kan verka lite medicintekniskt knepig (läs gärna Åke Aldmans och Göran Nilssons debattartiklar i VT).

Ta sedan kontakt med de lokala landstingspolitikerna för det parti du röstat på och be dem förklara sin ståndpunkt! Som jag skriver i programförklaringen till min bliogg "Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken - vem är det då som bestämmer?

Nu hjälps vi åt att visa att sista ordet inte är sagt i den här frågan!

 

 

Stoppa nedmonteringen av Västerviks sjukhus

Läkare säger upp sig från Västerviks sjukhus sedan det blivit bestämt om nivåstrukturering inom landstinget. Det vill säga att vissa canceroperationer inte kommer att genomföras här. Konsekvenserna kommer att bli ännu större tror läkare, personal och läkarkandidater.

Det är därför vi Liberaler i Tjust har reagerat så kraftigt och ställt frågor i kommunstyrelse, landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige. Ställt krav på konsekvensbeskrivning innan beslut t ex. Frågor av så stor vikt som detta beslut borde självklart gå till landstingsfullmäktige men så har inte skett.

Förslaget har utåt verkat drivas av tjänstemän och enbart diskuteras i landstingsstyrelsen. Hittills är det vi Liberaler och SD som ifrågasatt förslaget som är omstritt både i professionen och vetenskapen.

Det går fort att "montera ned" ett sjukhus så varför är det endast vi som ifrågasätter hanteringen och "beslutet"? Var finns de lokala partiers representanter som har de tunga maktpositionerna i Kalmar läns landsting i debatten?

Tystnaden kan vad jag förstår bara ha två orsaker och båda är lika obehagliga att tänka på. Den ena är att man inte förstått och insett konsekvenserna. Den andra är att man gjort det....

 

Kulturskymning?

VT:s rapportering och kulturchef Maria Rudbos klarspråk om läget i biblioteksverksamheten och att vi ligger sämst i länet och i Sveriges bottenskikt när det gäller att satsa på kulturen kom inte oväntat men lägligt. 

Idag håller kommunstyrelsen upptaktsmöte inför det budgetarbete som ska gå i mål i juni i år. Liberalerna protesterade kraftigt vid neddragningarna för skolan och kulturen häromåret. Det var också flera stora manifestationer i Västervik med mycket folk på gator och torg.

Vi ser nu resultaten av de dåvarande och nuvarande majoritetspartiernas politik. En kommunal bottenplacering. Mindre resurser, borttagen kultur- och fritidsförvaltning och kultur- och fritidsnämnd.

I dag inleds alltså årets budgetarbete med en presentation av de ekonomiska förutsättningarna och de olika nämndernas och förvaltningarnas planer. Fr o m nu finns alltså en rejäl chans att bryta kulturskymningen i vår kommun. Du kan lita på att Liberalerna kommer att fortsätta verka för det.

I det arbetet behövs fler! Du är alltid välkommen till våra möten för att delta i arbete och diskussioner och vi behöver hjälpas åt att skapa ett rejält opinionstryck på de nuvarande majoritetspartierna.

 

  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar