Logga in
Logga ut

Sverker Thorén (L)

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Tillsammans

När jag idag går till kommunstyrelsens sammanträde finns naturligtvis fredagens fruktansvärda händelse i Stockholm med i tankarna. Vi vet ännu inte fullt ut motivet bakom det som hände men faran är på riktigt även för oss. Det vet vi i alla fall nu.

Vi måste visa en mycket stor beslutsamhet i att förebygga och förhindra attacker av det här slaget. Samtidigt måste vi klara av att bevara vårt öppna, liberala samhälle. Den balansgången är den stora utmaningen. Frihet måste försvaras!

Förändringarna måste göras utan att vi gör avkall på våra grundläggande fri- och rättigheter. De måste ske utan att vi rusar iväg mot dåligt genomtänkta och förhastade motåtgärder. De måste ske genom att det svenska samhället bygger vidare på sammanhållning, tillit och demokratins kärnvärderingar.

Det viktiga bygget sker i samtal då vi möts och genom hur vi bemöter varandra vi gamla och nya svenskar. Det sker i debatt i media och i de olika demokratiska forum vi har - inte minst de lokala. Välkommen med i det bygget! I kväll går jag efter dagens kommunstyrelse till Liberalernas offentliga månadsmöte i kommunhuset. 

Frihet måste försvaras och demokrati förnyas och fördjupas - tillsamman!

 

Kunskap...kan det ha med skolan att göra?

Du missade väl inte artikeln i DN om hur Skolverkets tjänstemän trollade bort kraven på faktakunskaper i de nya kunskapskraven som de fick i uppdrag av Alliansregeringen att ta fram 2007? Här får du länkarna till artikeln i DN 7/6 och gårdagens artikel där Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson berättar vad man nu tänker göra.Har det äntligen, efter att förvanskningen av det uppdrag man fått avslöjats, börjat röra sig på Skolverket? Det är inte bara i vår kommun som det behöver förtydligas vad som är ämbetsmanna/tjänstemannaansvar och vad som är politikens roll! Min slutsats: Det behövs liberaler i ledningen för skolpolitiken och ett mycket längre alliansregeringsinnehav än vi hittills haft.

https://www.dn.se/debatt/skolverkets-tjansteman-trollade-bort-kraven-pa-faktakunskaper/

https://www.dn.se/debatt/faktakunskaper-ska-bli-viktigare-i-grundskolan/

Vart vill Jimmie Åkesson och (SD) egentligen?

Samtidigt som Jimmie Åkesson(SD) i riksdagens partiledardebatt fortsätter att sprida rädsla, oro och gamla, felaktiga eller falska uppgifter om asylmottagning, migration och integration för att få makt rapporteras i dagens nyheter i media om verkligheten. Det går allt snabbare för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden och skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda minskar. I SvD får vi beskedet från arbetsförmedlingens prognoschef att "Utrikes födda kommer att vara helt avgörande för jobbtillväxten även framöver."

Trist med hetsjakten från (S) och (M), (KD) m fl att anpassa sin politik och måla upp en allt mörkare och dystrare bild av Sverige som inte stämmer! Befriande med Jimmie Åkessons och Jan Björklunds duell idag där Jimmie får visa vart det är han vill och vart vi kommer om vi inte nu säger ifrån på allvar. Du kan se den här

 

Valrörelsen - ett race to the bottom där dystrast vinner?

Ska valrörelsen bli ett race to the bottom där det tävlas om vem som kan övertrumfa vem i att måla upp en mörk bild av Sverige? NEJ! Läs här vad Jan Björklund och Liberalerna sa i Järva häromdagen

https://www.liberalerna.se/nyheter/tal-av-jan-bjorklund-jarva-den-10-juni-2018/

 

Äntligen - kommunfullmäktige på dagtid!

Vid veckans kommunstyrelsemöte gav äntligen den motion vi lämnade in i september 2016 (!) resultat. KS föreslår kommunfullmäktige besluta att fr o m nästa mandatperiod införa dagsammanträden med start 1300. Det blev alltså en delseger i vår lokala liberala kamp för att förnya och fördjupa demokratin!

Vi i Liberalerna vill starta ännu tidigare, före lunch, för att helt undvika kvälls- och nattmanglingar som varken gynnar debattens eller beslutens kvalité eller demokratin men vi fick kompromissa. Målet måste ändå vara att nå ända fram och det gör vi förhoppningsvis om ytterligare en mandatperiod.

Att förnya och fördjupa demokratin så att det känns meningsfullt och viktigt att delta i det demokratiska arbetet måste vara en huvuduppgift för oss som idag är aktiva inom politiken. Att uppgradera stausen på kommunfullmäktigeuppdraget genom att lägga det på dagtid och ge rimlig ekonomisk ersättning är ett mycket viktigt steg

Naturskyddsföreningen bekräftar - Liberalerna Alliansens gröna röst!

Inte kom det som någon överraskning för mig, som varit partiets miljötalesperson och ordförande för Liberalernas öppna nätverk Gröna Liberaler, när Naturskyddsföreningens ranking gav oss topplacering och utropade oss till Alliansens gröna röst. Men skönt kändes det. Inte minst eftersom i media och man i den allmänna debatten oftast gjort det lätt för sig, inte faktakollat på djupet utan fört fram dem som använt ordet "miljö" mest, ropat högst eller haft det i sitt partinamn. Skönt att ha det med sig i valrörelsen!

Läs mer om undersökningen här!

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-grona-partierna-far-nya-utmanare

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.
  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar