Sverker Thorén

Sverker Thoréns blogg

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Tillsammans

När jag idag går till kommunstyrelsens sammanträde finns naturligtvis fredagens fruktansvärda händelse i Stockholm med i tankarna. Vi vet ännu inte fullt ut motivet bakom det som hände men faran är på riktigt även för oss. Det vet vi i alla fall nu.

Vi måste visa en mycket stor beslutsamhet i att förebygga och förhindra attacker av det här slaget. Samtidigt måste vi klara av att bevara vårt öppna, liberala samhälle. Den balansgången är den stora utmaningen. Frihet måste försvaras!

Förändringarna måste göras utan att vi gör avkall på våra grundläggande fri- och rättigheter. De måste ske utan att vi rusar iväg mot dåligt genomtänkta och förhastade motåtgärder. De måste ske genom att det svenska samhället bygger vidare på sammanhållning, tillit och demokratins kärnvärderingar.

Det viktiga bygget sker i samtal då vi möts och genom hur vi bemöter varandra vi gamla och nya svenskar. Det sker i debatt i media och i de olika demokratiska forum vi har - inte minst de lokala. Välkommen med i det bygget! I kväll går jag efter dagens kommunstyrelse till Liberalernas offentliga månadsmöte i kommunhuset. 

Frihet måste försvaras och demokrati förnyas och fördjupas - tillsamman!

 

27-29 ett klart besked till majoriteten

Gårdagens kommunfullmäktige gav hopp om en större satsning och omorganisation av stödet till barn med särskilda behov! Med siffrorna 29-27 röstades Liberalernas förslag om att BUN:s budget i ett första steg skulle utökas med 1 500 000:- för att påbörja en större satsning och omorganisation av stödet till barn med särskilda behov ned.

De siffrorna betyder alltså att alla oppositionspartier ställde upp och talade om för majoritetens socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister att sveket mot de barn som har en särskilt svår grad av särskilda behov måste upphöra. Visserligen röstades förslaget ned med två (2) röster av majoriteten men samtidigt var det ett nytt mer försonligt tonläge och majoritetsrepresentanter uttalade sitt stöd för resursskolor både i talarstolen och i korridoren utanför.

Linköpings kommun har framgångsrikt fortsatt arbeta med resursskolor, Stockholm har just avbrutit samma typ av snabba nedmontering som Västerviks kommun genomförde och regeringens Skolkommission tar upp resursskolorna som ett sätt att stödja barn med en svår grad av särskilda behov.

Det är mitt uppdrag som liberal förtroendevald att i de beslut som tas se till att varje individ ges möjlighet att växa och utvecklas. Nedläggningen av resursskolorna/resursgrupperna i vår kommun motverkade den möjligheten både för barn med en svår grad av särskilda behov och övriga barn i de klasser där de funnits sedan nedläggningen.

Vårt förslag som alltså fick stort stöd i kommunfullmäktige igår, förutom av (S)(C)(MP), skulle innebära en start för en omorganisation av stödet till barn med särskilda behov. Det kan innebära en återgång till särskilda resursskolor men även andra former av stöd i närmiljön på den egna skolan, fler specialpedagoger/speciallärare och genom den centrala Barn- och elevhälsan.

 

Dags igen för Västerviks sjukhus?

"Sommarstängning" också i år och sammanslagning av de två kirurgavdelningarna ger färre vårdplatser läste vi i VT häromdagen. Precis som man gjorde förra året på medicinavdelningarna. De platserna kom aldrig tillbaka.....

Rödgrön politisk kortsiktighet, dålig planering och personalpolitik har inte förbättrat den allmäna bemanningsproblematiken. Det har drabbat Västerviks sjukhus.

Liberalernas landstings- och kommunpolitiker fortsätter att i nära samarbete bevaka och informera för att försöka hindra och minska skadeverkningarna av den rödgröna politiken. Det är i alla fall en god nyhet. En annan att det nu bara är ett år och fyra månader till nästa val!

Västervik behöver sitt sjukhus! För att vi fortsatt ska kunna ha det behövs aktiva kommuninvånare och ännu mer aktiva landstingspolitiker. Att vi liberaler kommer att fortsätta vara aktiva kan du lita på!

 

Vassare visioner och ny vår för kultur och bibliotek?

Vision 2030 för Västerviks kommun har ifrågasatts och diskuterats på både debatt- och ledarplats i bl a VT. Idag är det dags för beslut i kommunfullmäktige.

Från Liberalerna har vi kritiserat upplägget och formerna för arbetet. Det har inte blivit den rejäla debatt och medverkan från medborgare och övriga politiker som hade behövts! Arbetet kom sent igång. Det har gått trögt och mest hanterats internt hos tjänstemän och majoritetspolitiker.

"Livskvalité varje dag" har blivit en vision utan konkretion. Rubrik och text är lätt att hålla med om men jag hoppas majoritetspolitikerna insett att visionerna och de prioriterade åtgärderna för t ex omsorg, skola,kultur och fritid kommer att och måste få kosta!

För ett par år sedan riktade nuvarande majoritet och det (för tillfället) största oppositionspartiet ett dråpslag mot kultur- och bibliotek med besparingar och neddragningar. I statistiken förskräcker resultatet av detta: "lägsta prioriteringen i länet av biblioteksresurser för barn", "lägst antal besök i Kalmar län". Listan kan göras lång.

I Västerviks vision som ska antas i kväll sägs "Vi har ett rikt kultur- och föreningsliv med goda mötesplatser för barn, ungdomar och vuxna." Nog måste biblioteken ingå i den visionen? Upp till bevis! Punkt nio på fullmäktiges dagorning ikväll är "Ny biblioteksplan för Västerviks kommun 2017 - 2021.

Ska bli intressant att höra vad (S), ( C ), (MP) och (M) har att säga om det och framför allt vad de kommer att satsa i budget! Liberalerna hade redan förra året avsatt pengar för detta och vi kommer naturligtvis att fortsätta arbetet för att återuppbygga och utveckla biblioteksverksamheten.

Vi har inte tystnat

och kommer inte heller att göra det! I dagens VT (7/3) vill ledarskribenten att debatten kring vart Moderaterna går och vad de vill i förhållande till SD ska tonas ned och att fakta ska diskuteras.Jag håller helt och hållet med om det sista. Därför är det mycket allvarligt att Jocob Styrenius påstår "att L redan idag har ett formellt samarbete med SD i form av valteknisk samverkan. Detta är inte sant!

Fakta är att när platserna skulle fördelas efter valet 2014 ingick Liberalerna en valteknisk samverkan med Westervikspartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Socialistiska Välfärdspartiet. En rent teknisk samverkan för att kunna få insyn och delta i den lokala politiken. Inga politiska överenskommelser och inget SD med.

Tystnat har vi inte heller! För den som läst mitt förra blogginlägg måste det vara glasklart att vi ville ha och väntar på ett tydligt svar från moderaterna i vår kommun om man som parti och som grupp delar den ståndpunkt Harald Hjalmarsson uttryckte - att han kunde tänka sig ingå i en koalition med SD efter nästa val.

Svaret är extra viktigt för väljarna, nu ett och ett halvt år före valet, och det är viktigt för oss som har en värdegrund som vi delar med övriga allianspartier och andra socialliberala krafter. Ganska snabbt kom svar från Jon Sjölander, moderat gruppledare, att delad värdegrund för hans del går före makt. Det var ett välkommet besked men vilken ställning den moderata gruppen som helhet tar är ännu otydligt.

Kalla fakta är att det knappt går ett kommunfullmäktige- eller kommunstyrelsemöte utan att SD i interpellationer, frågor och yrkanden visar sitt rätta ansikte och sin "värdegrund". Senast på förra kommunstyrelsemötet där man i förslaget till biblioteksplan för Västerviks kommun la flera yrkanden för att begränsa och försvåra utbud och tillgänglighet för våra invandrare.

I en tid med "alternativa fakta" och möjligheten att isolera sig i sin egen del av informationsflödet där egna åsikter enbart förstärks är demokratin, den politiska diskussionen och mötet viktigare än någonsin. OCH att mötet och diskussionen grundar sig på fakta.

  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar