Sverker Thorén

Sverker Thoréns blogg

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Tillsammans

När jag idag går till kommunstyrelsens sammanträde finns naturligtvis fredagens fruktansvärda händelse i Stockholm med i tankarna. Vi vet ännu inte fullt ut motivet bakom det som hände men faran är på riktigt även för oss. Det vet vi i alla fall nu.

Vi måste visa en mycket stor beslutsamhet i att förebygga och förhindra attacker av det här slaget. Samtidigt måste vi klara av att bevara vårt öppna, liberala samhälle. Den balansgången är den stora utmaningen. Frihet måste försvaras!

Förändringarna måste göras utan att vi gör avkall på våra grundläggande fri- och rättigheter. De måste ske utan att vi rusar iväg mot dåligt genomtänkta och förhastade motåtgärder. De måste ske genom att det svenska samhället bygger vidare på sammanhållning, tillit och demokratins kärnvärderingar.

Det viktiga bygget sker i samtal då vi möts och genom hur vi bemöter varandra vi gamla och nya svenskar. Det sker i debatt i media och i de olika demokratiska forum vi har - inte minst de lokala. Välkommen med i det bygget! I kväll går jag efter dagens kommunstyrelse till Liberalernas offentliga månadsmöte i kommunhuset. 

Frihet måste försvaras och demokrati förnyas och fördjupas - tillsamman!

 

Ingen tågresa....idag!

Pga att Sverigedemokraterna väckt misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven blir det idag nu på morgonen votering (omröstning) om detta. Kvittningsförbud är utfärdat vilket innebär att riksdagsledamöterna måste delta i omröstningen och inte kan kvitta ut sig för att resa eller delta i andra arrangemang.

Det innebär att Jan Björklunds resa på Stångådalsbanan och Nina Lundströms och min resa på Tjustbanan ställs in men vi jobbar för att de ska kunna genomföras så snart det går under hösten.

Liberalernas regionala samsyn om att kampanja och jobba hårt på alla sätt för att ge både Tjustbanan och Stångådalsbanan nya möjligheter fortsätter!

De passar som hand i handske med vår politik att säga nej till byggnation av höghastighetsbanorna på grund av de skenande kostnaderna och för att finansieringen inte är fastställd.Andra tunga argument mot dem är de stora ingreppen i natur- och miljö och att beräkningarna av miljö- och klimatnyttan på inget sätt är entydigt positiva.

Vi vill istället upprusta och bygga ut den befintliga järnvägen och utveckla järnvägens kapacitet.

 

 

Inga tåg när (S) styr!

Efter haveriet med tågtrafiken på Tjustbanan under året och bristen på kompeten(S) att åtgärda det kommer nya dystra besked. Det ser mörkt ut för vår spårbundna, miljövänliga kollektivtrafik.

Inga nya satstningar i Trafikverkets infrastrukturplan till 2029. Beslut om planen fattas i vår. Står sig detta utan några förändrigar är det bara att konstatera att vi har ett (S)-lett län och en (S) ledd regering och att de som företräder (S) i kommunerna, landstinget, regionen och riksdagen varken har engagerat sig tillräcklingt eller har tyngd, kraft eller förmågan att sätta Kalmar län på spåret.

373 dagar kvar till valet!

Kron(S)tåhl tågen, bussarna och barnen.

Tomas Krohnstål(S) gick inte med på att kalla till ett extra kommunstyrelsemöte så att vi skulle kunna ägna oss enbart åt KLT:s iställda turer, icke barnsäkra extrabussar och hur vi som kommun skulle kunna pressa på för att få det vi beställt och betalar för. Kommunen liksom landstinget och KLT rattas ju för tillfället av (S)-ledda majoriteter. Lite känsligt kanske? Borde inte det istället göra det lättare att agera?

Han hänvisar till kommande satsningar vi alla är överens om, en utvecklingsdag i KS under hösten vi Liberaler ville ha redan i våras men han vill fortfarande tydligen bara göra Tjustbanan till en punkt bland alla de andra. Trots sommarens haveri! Det som hänt just under sommaren tycker jag visat att det behövs tvärpolitiska diskussioner för att se hur vi kan agera ännu kraftfullare än hittills för Tjustbanan.

I samband med alla KLT:s inställda avgångar blev vi ännu en gång påminda om att de bussar som erbjuds som ersättning fortfarande inte ger små barn säker skjuts eftersom lagen inte kräver det...

Vi kan naturligtvis inte fortsätta ha en lagstiftning som ger små barn skydd vid färd i bil och lastbil men inte i en snabbuss t ex! Jag har både i riksdagen och kommunalt haft infrastrukturen prioriterad - att sätta Västervik och Kalmar län på spåret. Till det måste nu alla vi som jobbar politiskt och kandiderar till olika platser nästa val (inte minst riksdagen) lägga säkerheten för små barn i buss. Det hålet i lagstiftningen måste täppas till!

Oacceptabelt KLT!

Vi har en plan säger KLT efter tågtafikens haveri på Tjustbanan under sommaren. Det hade Jönssonligan också. Skillnaden är att trots problem och motgångar fick Sickan, Vanheden och Dynamit-Harry det hela att fungera till slut.

Det räcker nu! Liberalerna i Tjust har agerat och drivit på länge för en fungerande Tjustbana. Vi har kallat KLT:s ordförande Ulf Nilsson (S) och KLT:s trafikdirektör både till kommunfullmäktigesammanträden och enskilda sittningar och lyssnat alltför många gånger på försäkringar och planer på att nu så - nu ska Tjustbanan fungera...

Jag har idag för Liberalerna i Tjusts del begärt ett snabbt extra kommunstyrelsemöte enbart om Tjustbanan där vi vill få redovisat vad som skett, vad som sker och planeras ske från majoritetens sida. Det som hänt och fortsätter att hända måste resultera i kraftfulla aktioner och eventuellt sanktioner. Hur kan vi som kommun agera juridiskt och eller ekonomiskt för att få KLT att fatta att detta inte håller längre är frågor vi tillsammans måste få svar på.

Västerviks kommun måste på spåret igen!

27-29 ett klart besked till majoriteten

Gårdagens kommunfullmäktige gav hopp om en större satsning och omorganisation av stödet till barn med särskilda behov! Med siffrorna 29-27 röstades Liberalernas förslag om att BUN:s budget i ett första steg skulle utökas med 1 500 000:- för att påbörja en större satsning och omorganisation av stödet till barn med särskilda behov ned.

De siffrorna betyder alltså att alla oppositionspartier ställde upp och talade om för majoritetens socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister att sveket mot de barn som har en särskilt svår grad av särskilda behov måste upphöra. Visserligen röstades förslaget ned med två (2) röster av majoriteten men samtidigt var det ett nytt mer försonligt tonläge och majoritetsrepresentanter uttalade sitt stöd för resursskolor både i talarstolen och i korridoren utanför.

Linköpings kommun har framgångsrikt fortsatt arbeta med resursskolor, Stockholm har just avbrutit samma typ av snabba nedmontering som Västerviks kommun genomförde och regeringens Skolkommission tar upp resursskolorna som ett sätt att stödja barn med en svår grad av särskilda behov.

Det är mitt uppdrag som liberal förtroendevald att i de beslut som tas se till att varje individ ges möjlighet att växa och utvecklas. Nedläggningen av resursskolorna/resursgrupperna i vår kommun motverkade den möjligheten både för barn med en svår grad av särskilda behov och övriga barn i de klasser där de funnits sedan nedläggningen.

Vårt förslag som alltså fick stort stöd i kommunfullmäktige igår, förutom av (S)(C)(MP), skulle innebära en start för en omorganisation av stödet till barn med särskilda behov. Det kan innebära en återgång till särskilda resursskolor men även andra former av stöd i närmiljön på den egna skolan, fler specialpedagoger/speciallärare och genom den centrala Barn- och elevhälsan.

 

  • Senaste blogginläggen
  • Mest lästa bloggar

Bloggar

Politikerbloggar