Varför vill regeringen förbjuda hemundervisning?

Regeringen vill nu i praktiken stoppa föräldrar och barn, som själva vill ta hand om barnens skolutbildning så kallad "hemundervisning". Vetenskapliga studier utomlands visar mycket goda resultat både socialt och kunskapsmässigt. Ändå går man in och vill stoppa, och skulle därmed förstöra livssituationen för ett 100-tal barn i Sverige.

 

Men det handlar inte bara om de 100 hemskolebarnen, utan är ett budskap till oss alla föräldrar att vi inte är betrodda att bedöma vad som är bra för våra barn. Detta är oerhört allvarligt, för barn behöver känna trygghet i att samhället litar på deras föräldrar.

 

Många barn behöver träffa sina föräldrar mer, för sin identitet och förankrings skull, att tillhöra någon. I dag är det så mycket annat, som inte fanns för några decennier sedan, som tar tid från våra relationer. Då är hemundervisningen en suverän situation. Då reser många ragg, och säger: "Usch! Föräldrar som indoktrinerar sina barn."

 

Det är svårt att förstå hur samhället har kunnat få en så negativ syn på föräldrar. Att föräldrar skulle vara så opålitliga. Vi vet väl alla att de allra flesta föräldrar gör allt för sina barn och mycket väl känner sina barns behov.

 

Det är oerhört viktigt att man som förälder upplever sig respekterad av samhället, i sitt ansvar och sin bedömningsförmåga, för att kunna känna sig trygg i sin föräldraroll.

 

Annars blir konsekvensen att man fungerar sämre i förhållande till sitt barn, och kanske drar sig undan från barnet. Detta i sin tur förmedlar osäkerhet till barnet, och inverkar negativt på barnets självkänsla. Vad samhället gör just nu genom att ha en så negativ syn på föräldrar är att bryta ner barns självkänsla. Detta är ett allvarligt budskap till lagstiftare, domstolar, myndighetsutövare, politiker, rektorer.

 

Nu går alltså regeringen ännu längre på denna föräldrafientliga väg och vill stänga denna möjlighet, att ta time-out från en pressad skolsituation. Vi menar att Sverige går åt fel håll.