Nya skolinitiativ välkomnas

Skolpolitikens idéer har under de senaste åren framförallt snurrat kring den tydligt pekande handens pedagogik och retorik.
Handen som pekat ut riktningen har varit folkpartiledaren Jan Björklunds och hans lösningar på skolans problem har varit goda, däremot har retoriken emellanåt varit aningen banal.

 

Att gå från en socialdemokratisk flumskola till en kunskapsskola har varit ett viktigt mål i borgerlighetens skol- och utbildningspolitik. Mycket av kärnan i alliansens skolpolitik, där folkpartiet varit främste banerförare, har merparten av svenskarna slutit upp kring. En hel del återstår att göra men på många plan är den politiken snart antingen under utredning, lagstiftad eller på annat vis verkställd, inte minst genom nya läroplaner, nytt betygssystem och ny lärarutbildning. Den inslagna politiska kursen är oerhört viktig att hålla fast vid men måste nu utvecklas och kompletteras. Mats Gerdau, ordförande i moderaternas arbetsgrupp för en ny skolpolitik, lägger nu fram ett förslag om internetbaserad nätskola på distans, för elever som av olika skäl uteblir från den ordinarie undervisningen. Ett initiativ till ökad valfrihet på skolområdet och en möjlighet att påverka sin och sina barns skolvardag är bara att uppmuntra.

 

Den moderata arbetsgruppen skriver "det viktiga är att man lär sig, inte var det sker någonstans". Det är förvisso ett helt riktigt resonemang. Många tonåringar är trötta på skolvardagen, inte minst i samband med att puberteten infaller, vi kan säkert lite till mans referera till vår egen skoltid. Men samtidigt måste man söka orsakerna till ungdomars skolfrånvaro. Frånvaro i form av skolk leder många gånger till att den skolkande halkar efter och inte når kunskaps- och betygsmål - därför är det relevant att lyfta problemet.

 

Vi har i grund- och gymnasieskola att göra med människor i väldigt olika åldrar och livssituationer. Gymnasieskolan är dessutom en frivillig skolform och på flera håll i landet finns friskolor som har en internetbaserad inriktning och profil. Bland annat har det ansökts om att starta en sådan här i Västervik. I gymnasiet är möjligheterna på så vis fler redan i dag. I grundskolan är fallet lite mer komplicerat, inte minst då grundskolan är obligatorisk. Om ett förslag som det moderata blir verklighet är det oerhört viktigt att det inte blir ett slentrianmässigt val av denna distansskola. Det är viktigt att man noga reder ut varför barn- och ungdomar inte går till skolan. Skolk beror ofta på att något är fel. I hemmet eller i skolan.

 

Det är en intressant tanke att möta skolkande ungdomar på deras egen planhalva, där de tillbringar stor del av sin tid - på nätet. Förslaget välkomnas och är värt att testas.