I dagarna släpps den på Wahlström & Widstrand förlag. ”Av samma blod”, lyder titeln.

Handlingen är komplex. Det här är visserligen fiktion. Men mycket är hämtat från en rykande dagsaktuell samtid. Här skildras flyktingskrisens Europa och en nyfascism på framväxt.

Formen är spänningsromanens. Med andra ord finns en specifik intrig, en tvist, som driver berättelsen framåt. I händelsernas centrum hittar vi utrikeskorrespondenten Jonathan Sandler och asyljuristen Livia Köhler. Så här beskrivs handlingen av förlaget: ”När asyljuristen Livia Köhler får beskedet att hennes pappa mördats kastas hon in i en mörk värld av våld och övergrepp. Oberoende av varandra upptäcker både hon och Jonathan Sandler en konspiration så djup att den kommer att skaka om Europa i dess grundvalar. När mäktiga intressen känner sig hotade skyr de inga medel för att bevara sin hemlighet – en hemlighet som riskerar att slå sönder hela samhället. För vem övervakar egentligen vem – och vem sitter på den verkliga makten?”.

Artikelbild

Det låter rafflande, eller hur? Faktum är att tv-rättigheterna redan har sålts till ett produktionsbolag i Storbritannien. Men några övriga detaljer kring den saken får Tobias Olsson ännu inte avslöja.

Bakom beskrivningen av den aktionsfyllda handlingen finns ett stort allvar.

Tobias Olsson har själv, i egenskap av reporter, bevakat migrationen och flyktingströmmarna till Europa. Han har varit i Grekland, i Bryssel och på Lampedusa.

Mänskligt lidande har han sett på nära håll.

Artikelbild

– Det är så begränsat vad som får plats i en tidningsartikel. Det gjorde mig allt mer frustrerad. Jag hade ju så mycket material och började så småningom att fundera på, och leta efter, andra sätt att få berätta på.

Till slut insåg han att han faktiskt skulle kunna ta fiktionen till hjälp för att berätta om det han upplevt och sett.

Artikelbild

| "När jag skriver blandar jag fiktionen med dokumentära inslag som autentiska brev och verkliga vittnesmål från flyktingar idag. Det är ett försök att se de stora linjerna, men också ett sätt att visa vår egen skuld och vår egen förnekelse", säger Tobias Olsson.

– Det gav mig också en frihet att dra saker och ting till sin spets. Som journalist har man ju annars ett strikt faktakrav att hålla sig till, poängterar han.

Boken kan läsas på två sätt, menar Tobias. Som en samtidskommentar, eller rätt och slätt som en spänningsroman. I boken finns både dokumentära inslag och rena påhitt.

– Fiktionen gör det möjligt att utforska politiska konspirationer och sammansvärjningar. Det är den här brytningspunkten – där det påhittade möter det verkliga – som inspirerar och roar mig.

– Det har varit särskilt viktigt för mig att skildra hur vi behandlar flyktingarna som kommer hit till Europa, och jag har också velat dröja kvar vid orsaken till varför vi handlar som vi gör, säger han.