Samtidigt skickas verk ur samlingarna ut till museer och konsthallar över hela landet.

I slutet av januari 2013 stänger Nationalmuseum för renovering och ombyggnad. Fram tills dess drivs verksamheten med en extra intensitet och många kringaktiviteter, enligt den nye museichefen Berndt Arell.

På torsdagen tog regeringen det formella beslutet att projektera vilket betyder att arbetet äntligen kan börja. Bara själva projekteringen väntas pågå under två och ett halvt år och byggnationerna ännu längre. Inte förrän någon gång kring årsskiftet 2016/2017 kommer det nygamla museet att kunna återinvigas, då med all yta vigd åt publik verksamhet. Dessutom öppnas de i dag igenbommade fönstren och dagsljuset släpps in.

Fyra år i stället för sju

Enligt det förslag som presenterades av Statens fastighetsverk 2007 skulle museet evakueras under minst sju år, något som fick kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) att gå i taket. Enligt dagens prognos blir stängningstiden något kortare, cirka fyra år, och kostnaderna beräknas till 650 miljoner kronor.

Under evakueringen ska valda verk ur samlingarna visas på läns- och konstmuseer över hela landet. Av de 33 museer och konsthallar som tillfrågats har många anmält sitt intresse. På bland annat Jamtli i Östersund, på museer i Umeå, Karlskrona, Falun, Gävle, Halmstad, Göteborg och Malmö med flera städer ska besökarna få se verk från Nationalmuseum.

Inlånad konst

I Stockholm hyr Nationalmuseum två utställningslokaler. Även under renoveringen ska museet kunna visa internationella utställningar baserade på inlånad konst, enligt Berndt Arell som hoppas kunna presentera adresserna inom ett par veckor.

Den andra lokalen ska användas till konsthantverk och profileras som designmuseum.