Under den gångna veckan har Miljö & Energi i Västervik skickat en broschyr till villaägare i kommunen. Den handlar om hantering av farligt avfall. Mycket viktig och tänkvärd läsning.
Det som skrivs om kvicksilver från lågenergilampor borde få kommunens ansvariga att tänka till, ifråga om användning av dessa i bland annat kommunens skolor. Det är bevisat att personer som lider av elöverkänslighet får ökade besvär av lågenergilampor och lysrör. De ansvariga i kommunen borde minska användningen av lågenergilampor i skolorna, av både miljö- och hälsoskäl. Dessutom ger dessa lampor stora mängder avfall, kvicksilver, ett gift som måste hanteras enligt mycket stränga och speciella lagar och bestämmelser. I broschyren skriver man: "Om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sin soppåse beräknas 25 kilo kvicksilver spridas till miljön. Jämför detta med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö". Tilläggas kan att amalgam, som fortfarande får användas vid tandlagning, innehåller 50 procent kvicksilver.
Man kan inte sluta att förvånas över att det fortfarande finns människor, som inte förstår att amalgam är skadligt för människokroppen. Amalgamet måste förbjudas snarast! Användning av kvicksilver i olika produkter måste minska och avfallshanteringen måste skärpas för att vi ska kunna skydda människor, djur och natur från förgiftning.