Artikelbild

| Björn Lansman, Spånga, Hallingeberg får hjälp av Justina Olsson på Hushållningssällskapet i Gamleby att ändra i sin ansökan om betesstöd. Lansman är mycket irriterad över de nya reglernas utformning.