Det är länsstyrelsen som har beslutat att Statkraft Södra Vindkraft AB ska få bygga en vindkraftspark vid Tribbhult, sydost om Hjorted.

Först var det 34 vindkraftverk med en maxhöjd på 220 meter.

Sedan dess har såväl området som antalet minskats ner. Dock inte höjden på verken.

Larsgunnar Nilsson från Tjust Fågelklubb är en av dem som har skrivit under överklagandet. Även om det är länsstyrelsen som ger tillstånd, menar han att handläggarna där ofta förlitar sig på den beskrivning av konsekvenserna som företaget har lämnat in.

– Länsstyrelsen är ju underbemannad och hinner inte gå in i detaljerna.

Problemet är att den som inventerar i fält, gör det på uppdrag av företaget som vill bygga.

– Om de skriver ner ett område, kanske de inte får något mer uppdrag, säger Larsgunnar Nilsson.

I just det här specifika fallet finns det gott om tjäder, en art som i Götaland i övrigt har minskat mycket kraftigt sedan 1970-talet.

Området för den planerade vindkraftsparken hyser ytterligare fågelarter som omfattas av artskyddsförordningen, till exempel nattskärra, orre, duvhök, sparvuggla, pärluggla och spillkråka.

När fågelklubbens medlemmar inventerat nattskärra, hittades avsevärt fler än vid den inventering som gjordes på uppdrag av vindkraftsföretaget. Det gör det svårt för fåglarna att bara flytta till nya revir, då dessa revir förmodligen redan är upptagna.

– Enligt vår uppfattning är etablerandet av en vindkraftspark inom området ett uppenbart brott mot artskyddsförordningen, skriver föreningarna.

Peter Pallin är miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i Kalmar. Han har inte fattat beslut i just det här ärendet, utan bemöter kritiken från fågelklubbarna på ett generellt plan.

När det gäller inventerarens eventuella partiskhet, konstaterar han att det är så här i alla ärenden att det är den som söker ett tillstånd som ska visa om det är någon miljöpåverkan. Men länsstyrelsen köper inte all information rakt av för det.

– Det är upp till myndigheten att bedöma underlaget och granska det vi får in. Vi får också ofta rätt vid överklaganden, och det tyder ju på att det håller kvalitet.

Att länsstyrelsen tidvis är underbemannad, även om det är lite bättre med det nu, påverkar inte kvaliteten, enligt Peter Pallin. Det som händer är att ärendena tar längre tid.

– Vi granskar alla ansökningar på samma sätt.