Arne Larsson är en av många kommuninvånare som blev av med kopparnätet i maj. Han märkte ganska snart att det han fick i stället, som ingick i abonnemanget, inte räckte till.

– Jag fick köpa en större router och sedan en antenn. Jag har lagt ut 2 500 kronor för att få datorn att fungera med internet och kunna titta på filmer och så. Telenor har en supermast neråt Blankaholm och den plockar jag upp signaler ifrån med antennen, säger han.

Han är pensionär, efter många år till sjöss som sjökapten och befälhavare, och har ett trygghetslarm.

I början undrade han hur han kunde vara säker på att det skulle fungera, eftersom det går via mobiltelefon.

– Då fick jag veta att det är tre operatörer som samarbetar. Faller en ifrån, finns de andra.

Nu anser han att det borde kunna fungera så alltid egentligen.

Han tycker att Post- och telestyrelsen, PTS, som ger tillstånd till mobiloperatörerna, skulle ålägga dem att samarbeta, så att det blev bättre täckning på landsbygden.

– Det är PTS som ska ha hand om detta och se till så att folk får sina rättigheter, det som de ska ha.

Peter Ekstedt är presschef på PTS. Han säger att incitamentet för en operatör att bygga ut försvinner, om den sedan måste släppa in en konkurrent på nätet. Det kan då försämra utbyggnaden i landet.

Men när nya frekvenser tilldelas, kan PTS ställa högre krav på täckning. Så var det med 4G. Samma sak gäller när en koncession (tillstånd) går ut och måste sökas på nytt av operatören.