Olycka Det är fortsatt stopp i tågtrafiken förbi Ludvika efter gårdagens olycka då ett tåg med farligt gods spårade ur vid tågstationen. Tolv av tågets 36 vagnar spårade ur och lade sig över spårområdet. Trafikverket har ännu inte kunnat påbörja röjningsarbetet.

Statens haverikommission är inkopplad och arbetar på platsen för att undersöka om händelsen ska utredas vidare eller inte.

Vi tittar på sådant som om det finns något som tyder på särskilda säkerhetsbrister på platsen, säger Helene Magnusson, utredningsordförande på myndigheten.

Ett beslut om en eventuell utredning bedömer hon kommer att kunna fattas i början av nästa vecka.

Röjningsarbetet på platsen kan inte påbörjas förrän Haverikommissionen är färdig med sitt arbete på platsen, uppger Trafikverkets pressavdelning. Först då kommer man att kunna ge en prognos för när tågtrafiken kan börja rulla igen.

Tills dess ersätts trafiken med bussar eller leds om. Resenärer uppmanas kontakta sin tågoperatör för mer information.