Frågan om bemanningen av Överums vårdcentral är fortfarande inte löst. Den stängde i mitten på december, och sedan dess har Överumsborna fått söka vård på annat håll.

Primärvårdsdirektör Lars Mattsson säger till VT att landstinget jobbar på olika fronter med rekryteringen, men hittills har det inte burit frukt.

– Vi har inte hittat någon lösning på situationen. Nu ska vi göra en annonsering och se om det kan ge någon effekt.

Ni har inte funderat på att bara ha en distriktssköterska där, så att det i alla fall blir något?

– Det är klart att det finns olika alternativ, men det är en utmaning att få till vad vi än pratar om, säger Lars Mattsson och syftar på att det även är brist på sjuksköterskor.

Så länge inget annat sägs, jobbar han vidare på att hitta en lösning med den bemanning som var tidigare, nämligen en läkare, en sjuksköterska, en undersköterska och en sekreterare.

Situationen i Överum är inte unik. Det är svårt att hitta läkare till glesbygden, och även sjuksköterskor.

I vårt län är det svårast att hitta personal som vill jobba i norra länsdelen. I söder går det något lättare, i alla fall på vissa ställen.

– Men vi har hyrläkare på sina håll även där. Vi lyckas inte locka till oss läkare i glesbygden. Det är så generellt i landet, säger Lars Mattsson.

Han tror inte att det bara handlar om lönerna, utan att man måste jobba med annat också.

– Vi försöker så gott vi kan att hitta kreativa, individuella lösningar, men hittills har vi inte lyckats här.