Ersätt på sikt dagens asylrätt med ett kvotflyktingssystem, skärp kraven för anhöriginvandring och inför möjlighet att avvisa asylsökande direkt vid gränsen. Det är några förslag som Moderaternas partistämma väntas säga ja till.

När stämmoutskottet för migrationsfrågor diskuterade förslagen inför söndagens debatt och beslut, fanns dock ett tryck att ta ytterligare steg mot en skärpt migrationspolitik.

Det är för att vi har fortfarande i dag stora migrations– och inte minst integrationspolitiska problem, säger partiets migrationspolitiska talesperson Johan Forssell.

Ytterligare steg

Han bedömer att stämman kan komma att ta beslut om ytterligare skärpningar i enskilda frågor.

Men inget som påverkar den långsiktiga kompassriktningen, säger Forssell.

Det fördes i utskottet fram idéer om att Sverige ska kunna sätta ett tak för hur många asylsökande som kan tas emot per år. Den idén fick dock inget stöd.

Med det system vi har i dag så går det inte att sätta något sådant tak, det blir någon typ av inriktning möjligtvis, säger Forsell.

Partistyrelsen vill i stället på sikt att Sverige och EU ersätter dagens rätt att söka asyl i EU med ett kvotflyktingssystem. Det innebär att asylansökningar ska göras utanför EU. Med ett kvotflyktingsystem blir det lättare för EU-länderna att sätta tak för asylmottagningen.

Går under jorden

Forssell pekar på att Sverige under de senaste tio åren har tagit emot i snitt 28 000 asylsökande per år.

Det är väl ungefär i de trakterna det bör ligga framåt, säger han.
Det bör vara färre än det varit de senaste åren.

År 2015 tog Sverige emot 163 000 asylsökande och 2014 81 000.

Moderaternas nya migrationspolitik innebär också hårdare tag mot personer som fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas. Till exempel vill man att fler som riskerar att gå under jorden i Sverige tas i förvar.

I stämmoutskottet enades man om att kommuner endast ska få ge "nödhjälp" till papperslösa i Sverige. Partistyrelsen hade föreslagit att endast "kortvarig" hjälp skulle tillåtas och "nödhjälp" anses vara en skärpning.

Utskottet enades också om att en asylsökande som fått avslag inte ska få söka på nytt förrän tio år efter att personen lämnat Sverige.

Stöd för medborgarskapskrav

De fanns också de i utskottet som ville strama åt vuxna papperslösas rätt till vård från dagens formulering "vård som inte kan anstå" till enbart akutvård. Den frågan kan det bli debatt om på söndag

Enligt Forsell fick partistyrelsen brett stöd för sina förslag om att det ska krävas språk- och samhällskunskapstest för att få bli svensk medborgare. Det blev heller ingen diskussion om förslaget att medborgarskap ska kunna återkallas under vissa omständigheter. Den frågan var mycket het när den senast behandlades på stämman 2009.

Det fanns dock de i utskottet som sade nej till partistyrelsens förslag om att man ska kunna bli svensk medborgare snabbare om man skaffar jobb och egen försörjning. Trots invändningarna fick den så kallade integrationsbonusen stöd i utskottet.