Det var under våren 2017 som Migrationsverket själva anmälde den misstänkte handläggaren till Personalansvarsnämnden. Enligt Tillsynsenheten, som gjort utredningen, ska handläggaren ha tagit felaktiga beslut inom andra kategorier än den hon hade ansvar för. Hon ska ha varit jävig genom att ha handlagt ärenden som rör personer som hon är vän med på Facebook. Handläggaren ska även ha lämnat uppgifter i ett ärende som handlade om en person hon var vän med på Facebook. Tillsynsenheten bedömde att det kunde rubba handläggarens opartiskhet.

Dessutom ska hon ha gjort över 600 olovliga slagningar i Migrationsverkets IT-system och därmed gjort sig skyldig till dataintrång. Enligt utredningen ska handläggaren ha frångått arbetsledning och rutiner på enheten hon arbetade på, rutiner som hon också enligt utredningen skulle ha känt till. Handläggaren menar att hon inte varit jävig då hon inte känt personerna i fråga.

Migrationsverket anser att handläggaren gjort sig skyldig till tjänstefel, brutit mot anställningsavtalet och skadat myndigheten genom sitt handlande. Caroline Henjered, chef för region öst vid Migrationsverket, beskriver handläggarens agerande och förhållningssätt som "mycket allvarligt" i sin anmälan.

Personalansvarsnämnden har nu beslutat att handläggaren ska avskedas med omedelbar verkan. De anmäler henne också för att ha begått flera tjänstefel i offentlig ställning och för dataintrången. Kvinnan riskerar nu åtal, eftersom gärningarna hon anklagas för är straffbara. Vi har varit i kontakt med Migrationsverket, som har möjlighet att kommentera händelsen tidigast under onsdagen.