Tillskottet till biogasbolaget kommer inte som en överraskning. På försommaren godkände kommunstyrelsen de stora dragen i en uppgörelse med den andra delägaren Tekniska Verken AB i Linköping. Nu finns ett siffersatt avtal – Västerviks kommun får bidra med 4 miljoner kronor. Tekniska Verken bidrar med 2,7 miljoner kronor, och säljer därefter sin andel i bolaget till Västerviks kommun för en krona.

I uppgörelsen ingår även ett avtal där Tekniska Verkens dotterbolag Svensk Biogas förbinder sig att köpa biogas av Västerviks kommun för tio kronor kilot. Avtalet ska gälla i tio år. Dessutom ska ett avtal tecknas där Västerviks biogas ska kunna köpa "slurry" av Tekniska verken – det vill säga slam som kan rötas till biogas.

Bland informationsärendena finns en intressant punkt. På plats ska Catharina Seijsing, trafikchef på länstrafiken i Kalmar finnas. Hon ska dels vara med och svara på frågor som rör skoltrafiken, dels om tågtrafiken. Tidigare i somras krävde ju liberalen Sverker Thorén ett krismöte om de många inställda tågen. Något sådant möte blev det inte då.