Blankaholm Blankaholmsborna har väntat i flera år. När förslaget till ny detaljplan väl låg framme i kommunfullmäktige gick det snabbt. Den fler hundra sidor tjocka planen godkändes helt utan debatt. En ny detaljplan anses som nödvändig för att kunna utveckla besöksnäringen kring hamnen.

Fortfarande återstår dock problem att lösa. Det finns förorenad mark som måste saneras innan den kan tas i bruk. Kommunen och länsstyrelsen har inte varit överens i alla detaljer. Det finns en risk för att planen kommer att prövas i ytterligare rättsliga instanser.