Både Emilia Pil och Malin Viberg jobbar till vardags inom Kvinnokrafts verksamhet, och har under en tid sett behovet av en jour för unga kvinnor. Nu tar de saken i egna händer och öppnar en jour för tjejer mellan 13 och 25 år.

– Vi ska finnas till för dem, som en extrasyster. Ingen fråga är för stor eller för liten, säger Malin Viberg.

Till att börja med har de en frågelåda på nätet och en chatt samt telefonjour mellan 18 och 21 på torsdagskvällar. Det går bra att vara anonym, och man behöver inte ha några särskilda problem för att ringa eller skriva in till jouren.

– Det kanske bara är att man känner sig ensam och vill prata. I den här åldern händer det så mycket, man kommer in i puberteten och har mycket känslor, och försöker hitta sig själv, säger Emilia Pil.

Det kommer att vara Emilia Pil och Malin Viberg själva som svarar på frågorna i frågelådan, och sitter i jouren. De har tystnadsplikt, och har ett nätverk av jourer i Sverige att vända sig till om det dyker upp någon fråga som de har svårt att hantera eller svara på.

– Vi har bland annat varit på studiebesök hos Beata tjejjour i Norrköping, där fick vi mycket tips och råd, säger Emilia Pil.

Om det finns en efterfrågan är tanken att så småningom utöka, och ha jour flera kvällar i veckan. På sikt kommer de att söka fler volontärer.

– Vi vill bli fler och utveckla verksamheten.

Den som vill bli volontär kan höra av sig till Emilia eller Malin. Man ska ha fyllt 18 år.

Jouren håller till i Kvinnokrafts nya lokaler på Strömsgatan. Här hittar du deras sajt.