Hallmarevägens Samfällighetsförening har ansökt om att sänka hastigheten på sträckan strax efter Hallmare camping, genom Hallmare by och ner till bryggan vid Hallmareviken. Föreningens ordförande skriver till kommunen att de vill att hastigheten sänks från 70 kilometer i timmen till 30, alternativt 50.

Anledningen till att de vill ha sänkt hastighet på sträckan är att de vill skydda boende i Hallmare, framför allt barnen som cyklar och går på vägen. De skriver i sin ansökan att vägen är smal och kurvig och att delar av den har skymd sikt och att 70 kilometer i timmen därför är en för hög hastighet.