Richardssons Verktygsservice, ett företag som tillverkar formar för pressgjutning, har sedan ett och ett halvt år arbetat fram en helt ny intern digital plattform. För att ta ännu ett kliv framåt är företaget med i det nyligen uppstartade projektet ”Digital Acceleration”.

– Nu är vi inne i fas två och vill möta våra kunder på bästa sätt i den digitala världen. Även om vi inte gör affärer med privatkunder finns en stor potential till förbättring. Till exempel hur vi ska underlätta för kunderna att snabbt få tillgång till reservdelar och ritningsunderlag, säger delägare Elisabeth Eidersjö.

Christer Westerberg, gruppledare för konstruktionsavdelningen, säger att de valde att delta i projektet för att de nu står inför ett vägval.

Artikelbild

| Digitaliseringskonsult. Michael Ekström från Tieto Sweden leder projektet "Digital Acceleration".

– Vi vill ha en objektiv bild utifrån och få insikt i vad vi ger oss in i.

Projektet ”Digital Acceleration” är ett samarbete mellan Västervik Framåt och Regionförbundet i Kalmar län. Kommunerna Vimmerby och Hultsfred ingår också i projektet. Syftet är att företagen ska få möjlighet att gå igenom vilka möjligheter och utmaningar de har i arbetet med att bli än mer digitaliserade. I Västerviks kommun är det sex företag som medverkar. De är från skilda branscher såsom besöksnäring, tjänsteföretag och industri.

– Det har varit en gemensam start och sedan får alla företag en halvdag där vi går igenom och skapar en bild av olika möjligheter till digitalisering. Vad det finns för glapp och vad som kan förbättras, säger Mikael Ekström, digitaliseringskonsult på Tieto Sweden.

Det blir en slags genomlysning som analyseras och därefter får företaget en prioriteringslista över tänkbara sätt att föra företaget framåt i digitaliseringsarbetet.

Artikelbild

| Samverkar. Christer Westerberg, Mikael Ekström, Björn Andersson och Elisabeth Eidersjö.

– Många företag är väldigt duktiga på sin egen verksamhet. Men nu handlar det om att nå ut till kunderna ända fram till den mobila enheten. Man måste sätta sig in i och förstå strukturerna som finns för att få ut information.

Mikael Ekström kan konstatera att Richardssons Verktygsservice ligger bra till vad gäller sökoptimering.

– Det är viktigt att kunden kan hitta dig. Vill någon ha grus till exempel så ska alla företag i närheten som säljer det komma upp i Googles lista.

”Digital Acceleration” förklarar företagens utveckling mot digitalisering som en resa där starten är att fastställa en digital strategi. Sedan följer ett antal stopp som innefattar olika steg såsom kartläggning, strukturera information, integration. Det för att nå målen: Bättre kundupplevelse, kortare ledtider, bättre nyttjad personal och utrymme för innovation.