En boende i området var kritisk till bygglovet och överklagade först till länsstyrelsen, och sedan till mark- och miljödomstolen. I överklagandet avges en rad skäl mot parkeringsplatsen. Från att det redan finns gott om parkeringsplatser i området till att man inte beaktat miljöeffekterna av att riva upp gammal asfalt och lägga på ny.

Mark- och miljödomstolen anser inte att bygglovet strider mot plan- och bygglagen, utan avslår överklagandet.