Det var för snart en månad sedan som kommunfullmäktige godkände den nya detaljplanen för området där vattentornet ligger. Om planernas intentioner förverkligas säljs vattentornstomten till en privat entreprenör, och vattentornet byggs om- och till för att hysa bostäder.

Planerna har vållat debatt, och har nu överklagats.

I överklagandet hänvisar en boende till att marken på 1600-talet skänktes till Västerviks stad av drottning Kristina. Kommunen har inte hittat något gåvobrev i arkiven, men den klagande hänvisar till att kungliga donationer vid den tiden ofta hade villkor om att marken skulle användas till stadens gemensamma nytta.

Artikelbild

| Skänkte marken. Enligt uppgift ska marken där gamla vattentornet står vara skänkt av drottning Kristina.

– Det krävdes tillstånd av kungliga majestät om staden ville använda fastigheten till något annat, skriver Västerviksbon i överklagandet.