Västervik Tar man beslut om Södra infarten under mötet?

Nej, i investeringsbudgeten anslås visserligen 15 miljoner kronor för 2018, och sammanlagt 240 miljoner för 2019 och 2020 till Södra infarten. Det är bara markeringsbelopp ifall det blir en södra infart. Fortfarande är det inte avgjort om infarten ska byggas, om kommunen ensam ska stå för alltsammans och vad totalkostnaden kommer att bli.

Förr tog kommunen beslut om budgeten först i november. Varför är man så tidigt ute nu?

Enligt lag ska budgeten för kommuner och landsting tas innan november månads utgång. Nackdelen med att ta en budget i november är att det kan bli svårt för kommunala verksamheter att hinna ställa om redan till januari om budgeten innebär förändringar. Genom att ta budgeten i juni får man mer framförhållning - å andra sidan finns det fortfarande mycket som är osäkert. Därför brukar kommunfullmäktige göra en uppföljning i november.

Varför har kommunen som mål att göra ett överskott? En kommun är väl ingen vinstdrivande verksamhet?

Överskottet är kommunens sparande. Dels till kommande investeringar som Södra infarten, dels för att ha en reserv vid oförutsedda händelser. Till exempel om skatteinkomsterna skulle sjunka snabbt och oväntat. Man skriver också att det behövs för att täcka kommande ökade pensionsutbetalningar.

Har Västervik högre eller lägre skatt än grannkommunerna?

Västerviks kommunalskatt 21,16 % är högre än riksgenomsnittet som ligger på 20,75 %. Däremot är den lägre än fyra av de fem närmaste grannkommunerna. I Kinda är den 20,95 %. Högsta kommunalskatten bland grannkommuerna har Valdemarsvik, 22,48 %. De riktigt låga kommunskatterna hittar man i Skåne och runt storstäderna.