I helgen är det den Internationella fyrdagen. Runtom Sveriges kust och på andra platser i världen hålls fyrar öppna för allmänheten. I Tjust skärgård kommer fyren på Storkläppen vara öppen på söndag mellan klockan elva och tre.

– Besökare om tre eller fyra personer åt gången kan ta trapporna upp till lamprummet, säger Johan Fromholtz, från Svenska Fyrsällskapet som visar upp fyren.

Det kommer inte att anordnas några båtturer i år. Vill man besöka Storkläppen gör man det med egen båt.

– Det går bra att lägga till vid bryggans högra sida eller ankra upp norr om bryggan. Ön ligger långt ut i havsbandet och under vissa väderförhållanden, särskilt nordlig vind, kan det vara svårt att lägga till eller lämna. Förra året bytte vi dag eftersom prognosen pekade på runt 13 meter per sekund på söndagen.

Redan 1868 sattes det upp en stenkummel på Storkläppen. Åren 1890-1891 byggdes själva fyren och strax innan fyrpersonalen flyttat in drabbades ön av en svår storm då flera hus blåste omkull. Under åren skedde många förbättringar av fyren. Den senaste moderniseringen gjordes 1985. Storkläppen är i drift och ägs av Sjöfartsverket. Ön och övriga bostäder tillhör Statens fastighetsverk.