Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde gav man klartecken till att arbetet med en ny översiktsplan för Gamleby ska starta. Formellt handlar det mesta i en sådank plan om markanvändning. Var ska bostäderna i en ort ligga? Hur skapar man plats för företag att expandera? Och hur löser man infrastrukturen.

Den här gången vill politikerna gå lite längre, och diskutera även andra frågor.

– Gamleby står inför utmaningar. Man börjar märka effekterna av Akzos nedläggning, säger oppositionspolitikern Harald Hjalmarsson (M).

Han pekar på att man ser en del tomma lokaler i Gamleby, inte minst inom handeln.

Kommunalrådet Tomas Kronståhl (S) säger att han översiktsplanen ska betyda att en bra dialog mellan kommunen, näringsliv, föreningsliv och medborgare i Gamleby.

Conny Tyrberg (C) säger att en översiktsplan kan hjälpa Gamleby på lång sikt, man behöver även ingjuta livsmod i orten på kort sikt.

– Det kan innebära att kommunen får ompröva beslut som fattats, säger han.

Det har funnits en kritik mot att kommunen flyttat verksamhet från centrum, som biblioteket och Åbyskolan. Kritikerna menar att besluten inneburit att färre rör sig i Galmeby centrum dagtid.

Kan ett beslut som ni omprövar vara flytten av bibliotektet?

Först svävar Conny Tyrberg på målet, men säger sedan att det kan vara ett exempel.

Kronståhl lägger till:

– Kommunen kan inte tvinga butiker att etablera sig i Gamleby centrum.

Det kommunen istället skulle kunna göra är att hjälpa till att skapa flöden av personer som gör att Gamleby blir en mer attraktiv handelsort.